UiB : UB : Det juridiske fakultetsbibliotek : Det elektroniske juridiske bibliotek

Praksis. Norge. L 15.1

Reports – Norway

Bibsys-søk || prjus I (alm domstoler), prjus II (særdomstoler), prjus III (forvaltn.) og prjus IV (privat) || jurnett I (domstoler) jurnett II (annen praksis)

(se også Juridisk informasjonssøkning. L 2.1 og Regelverk. L 14.1)


Byggebransjens faglig juridiske råd (henvisninger)
http://www.jur.uib.no/org/bfjr/saker.html

Datatilsynets årsmeldinger (1994–)
http://www.datatilsynet.no/eksternweb/informasjon/aarsmeld/side1.htm

Karnov på web – komplett med alle rettsavgjørelser [bare for intern bruk, passord fås på biblioteket]
http://www.rettsdata.no/online/bibliotek.cfm

Karnov på web [direkte adgang for dem som har lagret passordet vha "cookie"]
http://www.rettsdata.no/karnov/

Klager på Datatilsynets konsesjonsvedtak, oversikt (1980–)
http://www.jus.uio.no/iri/afin/person_nett/avgjorelser/klager/klagintr.htm

NESHs vurderinger av enkeltsaker: sammenholdt med Datatilsynets avgjørelser (1992-1997)
(NESH = Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora)
http://www.jus.uio.no/iri/afin/person_nett/avgjorelser/nesh_utt/nesh_vurderinger.htm

Nyare Høgsterettspraksis i entreprisesaker / Kåre Lilleholt, Det juridiske fakultet, Bergen
http://www.jur.uib.no/ansatte/jprkl/entreprise/praksisnor.htm

Nye Høyesterettsavgjørelser
http://www.lovdata.no/hr/

Nye lagmannsrettsavgjørelser
http://www.lovdata.no/lr/index.html

Næringslivets forum for offentlige anskaffelser (NFOA) (1997–)
http://www.nho.no/nhoweb/nyttogny.nsf/fHENTUNDERMENYDOKS?ReadForm&Key=Naeringslivets+Forum+for+offentlige+anskaffelser

Rettslige avgjørelser i konkurs: oversikt utarbeidet for Konkursrådet / av stud. jur Robert Jensen (1998)
http://www.lovdata.no/kr/kr-doms-index.html

Uttalelser fra Konkursrådet (1995–)
http://www.lovdata.no/kr/kr-uttal-01.html