UiB : UB : Det juridiske fakultetsbibliotek : Det elektroniske juridiske bibliotek

 

Regelverk. Danmark. L 14.2

Legislation – Denmark

Bibsys-søk

(se også Juridisk informasjonssøkning. L 2.2 og Praksis. L 15.2)


Lovgivning: fra danmark.dk [også med nyhetsservice]
http://www.danmark.dk/hr/owa/danmark.dk?side=loveregler

Retsinformation, alle lover og forskrifter [klikk på "Retsinformation"]
http://www.retsinfo.dk/