UiB : UB : Det juridiske fakultetsbibliotek : Det elektroniske juridiske bibliotek

 

Regelverk. Menneskerettigheter. L 13.4

Legislation – Human rights

Bibsys-søk

(se også Praksis. L 16.3)


Basic texts [fra European Court of Human Rights]
http://www.dhcour.coe.fr/eng/basictexts.htm

DIANA [samling av tekster fra The University of Cincinnaty College of Law]
http://www.law.uc.edu/Diana/collections.html

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms [med endrings- og tilleggsprotokoller]
http://heiwww.unige.ch/humanrts/euro/eurocon.html

International human rights instruments
http://193.135.156.15/html/intlinst.htm

International human rights instruments [mange tekster]
http://www.umn.edu/humanrts/instree/ainstls1.htm

International legal instruments
http://www.ecri.coe.fr/en/03/02/e03020001.htm

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter [fra Lovdata]
http://www.lovdata.no/all/nl-19501104-000.html

Treaty bodies database
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf

Universal declaration of human rights
http://www.idt.unit.no/~isfit/human.rights/FN.msk.rettigheter.1948

Universal Islamic Declaration of Human Rights
http://www.alhewar.com/ISLAMDECL.html