UiB : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for juridiske fag : EU i

EU i - Europainformasjon

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Velkommen til Eu i på Dragefjellet

 • for alle offentlige dokumenter og publikasjoner utgitt av EU

 • retter seg først og fremst mot studenter og ansatte ved UiB

 • alle andre også velkomne

 • og her finner du oss

Hva er et Eu i?

 • ett av ca 400 EU-informasjonssentra i verden, fire i Norge

 • tidligere (dvs ut 2006) kalt Europeisk dokumentasjonssenter, EDC

 • mottar publikasjoner som utgis av EUs institusjoner

 • lovgivning, utredninger, forskningsrapporter tidsskrifter, bøker

 • en rekke elektroniske ressurser - vi har tilgang til det meste

 • egne arbeidsplasser for besøkende

 • et kompetent og servicevillig personale

 • gir hjelp til emnesøk og til å finne frem i baser, skrifter og litteratur

 • gir generelle orienteringer

Eu i er en del av biblioteket

En stor boksamling

 • over 10.000 bind

 • over 200 tidsskrifter, doms- og lovsamlinger, stensiler og årbøker

 • dessuten har Ubbjur en rekke relevante bøker og tidsskrifter

Web-tilbud

Forskjellige typer publikasjoner i samlingen

Materialet er mangfoldig og avspeiler EUs institusjoner mv

Litt forenklet kan samlingen deles i fem hovedgrupper

 1. Lovgivning:
  traktatsamlinger, avtaler, konvensjoner.
  Finnes i
  * Official Journal of the European Community L

 2. Forarbeider og dommer:
  det vil si alle lovforslag, uttalelser og rettsavgjørelser. Finnes i
  * Official Journal of the European Community C og
  * Official Journal Annex for debatter fra Europaparlamentet
  * Supplement to the Official Journal omfatter offentlige anbud
  * COM-DOC er kommisjonens lovforslag, rapporter mv
  * Rapporter fra parlamentet omhandler ofte lovforslag
  * CES-DOC er Den økonomiske og sosiale komiteens arbeidsdokumenter

 3. Studier, forskningsrapporter og statistikk:
  Som underlag for lovgivningsarbeidet har det i årenes løp blitt publisert mengder av forskningsrapporter, utredninger, konferansedokumentasjon osv på oppdrag fra EU

 4. Informasjon og bakgrunnsmateriell:
  Dette utgjør en stor og heterogen gruppe av informasjon som produ­se­res som en direkte følge av EUs plikt eller ønske til å holde borgerne informert om sitt arbeid. Her finnes alt fra små pamfletter til gedigne arbeider for spesialister, fx:
  * Tidsskrifter som Bulletin of the European Union, European Economy, Social Agenda, Women of Europe, The Courier, Competition Policy Newsletter, I&T Magazine, Environment for Europeans, Single Market News
  * Monografiserier med allment innhold: European Documentation, Europe on the Move
  * Informasjonsmateriell som pressemeldinger, ukeoversikter, brosjyrer og årsrapporter
  * Bibliografier og kataloger
  * Utgivelser fra organ tilknyttet EU - som Investeringsbanken, European University Institute, CEDEFOP (Institutt for yrkesopplæring) og European Foundation

 5. Innkjøpt litteratur:
  EDC anskaffer litteratur om Norges forhold til EU og EØS.

Lån med hjem

 • Bøker

 • referansesamling, blå-merket: ikke til utlån

 • alle andre bøker, hvit-merket: 4 uker (kan reserveres og forlenges)

 • Kilder & tidsskrifter

 • noen kan lånes, noe må kopieres i biblioteket

Ta Kopier

 • bok-kopieringsmaskiner med skråplater er tilgjengelige i lokalet

 • all kopiering av materialet skal skje på disse maskinene

 • kopikort selges i skranken

 • kopiering erstatter lån og skal brukes til bibliotekets materiale

 • NB! Bruk skråplaten for å spare bokryggen

Bruk arbeidsplassene og PC-ene

Bruk oss