UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Tidligere utstillinger
jur_head485.jpg (9242 bytes)
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Likeverd og tilgjengelighet

Utstilling 2005-IV

I FNs verdenserklæring om menneskerettighetene artikkel 1 heter det: ”Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter”.

Denne bestemmelsen blir ikke alltid etterlevd, noe mange mennesker har erfart – blant annet funksjonshemmete. Integrering av funksjonshemmete står på den annen side stadig sterkere i fokus. I stedet for å snakke om å forbedre kår, snakker vi nå om å skape et samfunn med universell tilgjengelighet. Det vil si at vi i utgangspunket legger til rette samfunnet for alle typer mennesker og ikke kommer etterpå og tilpasser forholdene.

I utstillingen ved Det juridiske fakultetsbibliotek har vi forsøkt å trekke frem bestemmelser og forslag til nye lover som skal gjøre dette mulig, bl.a:

 • EU-direktiver som også gjelder som norsk lov (som for eksempel bussdirektivet),
 • bestemmelser om universell utforming (forslag om ny bygningslov) og
 • det nye lovforslaget med forbud mot diskriminering (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven).

  Der finnes i dag i mange norske lover bestemmelser om ikke-diskriminering, som for eksempel i Arbeidsmiljøloven, Likestillingsloven og Lov om husleieavtaler. I utstillingen har vi forsøkt å begrense oss til det som gjelder tilgjengelighet og universell utforming.

  Utstillingen og teksten ovenfor er utarbeidet av avdelingsbibliotekar Liv Glasser. Velkommen på besøk i vestibylen utenfor biblioteket!

  Bergen, 11. oktober 2005

  Halvor Kongshavn
  fakultetsbibliotekar