UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Tidligere utstillinger

jur_head485.jpg (9242 bytes)

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Ludvig Holberg død i 250 år

Utstilling 2004-I


I anledning av at det den 28. januar 2004 er 250 år siden Ludvig Holberg (1684-1754) døde, har biblioteket laget en miniutstilling.

Blant mye annet var Holberg også juridisk faglitterær forfatter. I utstillingen finner du bl.a. hans "Introduction til Naturens- og Folke-Rettens Kundskab", utgitt i 1715-1716 og for en stor del utdrag og oversettelse av Hugo Grotius' og Samuel Pufendorfs rettsfilosofiske arbeider. Her ble emnet for første gang behandlet uavhengig av teologien og på dansk. Verket finnes også i en web-utgave.

Flere av Holbergs rollefigurer var rettsutøvere. I utstillingen finner du antologien "Holberg og juristerne", som blant annet inneholder artikkelen "Retsscener i Holbergs komedier".

Se forøvrig hva vi har av Holberg ved biblioteket.

Liv Glasser, bibliotekar ved Europeisk dokumentasjonssenter ved biblioteket, utarbeidet i 1984 en bibliografi over Bergen offentlige biblioteks Holberg-samling. Denne er også å finne i utstillingen.

Utstillingen er utarbeidet av universitetsbibliotekar Kirsti Lothe Jacobsen og bibliotekar Britt-Inger Bjørsvik.

Biblioteket har også tidligere hatt en Holbergutstilling - se web-presentasjonen fra UiBs jubileumsår 1996.

Bergen, 28.1.2004

Halvor Kongshavn
fakultetsbibliotekar