UB Bergen : Fagsider : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : Nettveiledninger
 
 

 

 

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Praktisk rettskildelære

Lov og rett på nett
og andre steder

For førsteårsstudenter
masterstudiet i rettsvitenskap

ved
Halvor Kongshavn
[oppr publ 1998, sist oppdatert januar 2008]


1  Rettskilder og juridisk informasjon
1.1 Rettskildelære
1.2 Praktisk rettskildelære
1.3 Sentrale nettsteder
 
2  Rettskildene
2.1 Lover
2.2 Forskrifter
2.3 Forarbeider
2.4 Domstolspraksis
2.5 Annen myndighetspraksis
2.6 Privat praksis
2.7 Folkerett
2.8 Rettsvitenskap
2.9 Reelle hensyn
 
3  Lov og rett i litteraturen
3.1 Litteraturgjenfinning
3.2 Juridiske leksika. Ordbøker
3.3 Juridiske bøker
3.4 Juridiske bibliotek

4  Lov og rett på nett: oppsummering