UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Tidligere utstillingerjur_head485.jpg (9242 bytes)
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Valg til EU-parlamentet

Utstilling 2004-VI

Den 10.-13. juni går folket i 25 europeiske land til valg for å velge sine representanter til Europaparlamentet. Parlamentet velges ved direkte valg hvert femte år og vedtar hoveddelen av EU-lovene sammen med Ministerrådet og har også det avgjørende ord når det gjelder budsjettet. Parlamentet har etter utvidelsen 1. mai hele 21 offisielle arbeidsspråk.

Europaparlamentets medlemmer arbeider enten i Strasbourg eller i Brussel. Arbeidet kan foregå i politiske grupper, hvor medlemmene er oppdelt etter sine politiske standpunkter og ikke etter nasjonalitet. Det kan være i parlamentariske utvalg som forbereder saken til plenumsmøte, eller i plenumsmøter som skjer 12 ganger året i Strasbourg pluss en del kortere plenumsmøter i Brussel.

Man er bekymret for at fremmøtet ikke blir stort – i 1994 lå deltakerprosenten på 57 %, ved forrige valg i 1999 lå en på et gjennomsnitt på 50 %. Den labre interessen antar en har sin grunn i at Europaparlamentet oppleves som noe fjernt som ikke angår den enkelte, at parlamentet ikke har makt og at det bare er en del av det byråkratiske EU-apparatet. En god del er gjort får å ”opplyse” den enkelte EU-borgeren om betydningen av valget – bl.a. egen webside. Parlamentet har også fått mer reell makt etter Amsterdam-traktaten trådde i kraft og en forventer også at den nye konstitusjonen (fremdeles på forslagsstadiet) vil styrke Europaparlamentet.

Utstillingen og teksten ovenfor er utarbeidet av avdelingsbibliotekar Liv Glasser ved Europeisk dokumentasjonssenter.

Biblioteket har tidligere hatt følgende EU-relevante utstillinger:

* Utstilling 2004-III: Ti nye land og ny konstitusjon: hvor går EU?
* Høstutstilling 2003: Konkurranserett
* Utstilling 2002-II: Forbrukerrett i EU og Norge
* Utstilling 1999: Fra EU-direktiv til norsk lov

Vi ønsker velkommen på besøk i vestibylen utenfor biblioteket!

Bergen, mai 2004
Halvor Kongshavn
fakultetsbibliotekar