Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for juridiske fagjur_head485.jpg (9242 bytes)
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Bibliotekets
e-publikasjoner

Sortert etter forfatter 1996–

Oversikt over webpubliserte veiledninger, bibliografier, utstillingstekster og lignende fra ansatte ved biblioteket sortert etter forfatter. Mange arbeid vedlikeholdes; noen er ferdige i det de publiseres, mens enkelte er markert avsluttet [i klammeparentes]. Redaktør for e-publikasjonene 1996-2008: fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn.

Fosnes, Dag Roar (1998-)
Glasser, Liv (1998-2006)
Jacobsen, Kirsti Lothe (1996-)
Kongshavn, Halvor (1996-2008)
Lønningen, Kate (1996-2003)
Ruud, Jørn W. (2001-)
Solemdal, Finn (1996-)
Kronologisk oversikt
- nyeste først
Utstillinger
- nyeste først
Interne artikler/dokumenter
- for UB-ansatte, krever passord