UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Tidligere utstillinger
jur_head485.jpg (9242 bytes)
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

UNIONSOPPLØSNINGEN 1905

Utstilling 2005-II

Dokumenter fra begivenhetene i 1905
Biblioteket har laget en utstilling om begivenhetene omkring 1905. Utstillingen er først og fremst dokumentorientert, men har også innslag av bøker både fra unionens siste år og nyutgivelser fra de senere årene. Illustrasjonene er for en stor del hentet fra samtidige publikasjoner.

Den norsk-svenske unionen
Utstillingen viser først til grunnlaget for den svensk-norske unionen:

 • Kieler-traktaten 14. januar 1814
 • Mosse-konvensjonen 14. august 1814
 • Novemberversjonen 1814 av Eidsvold-grunnloven, samt
 • Riksakten 16. august 1815

Alle disse dokumentene er publisert i samlingen Grunnloven vår: 1814 til 2001.

Utenriksstyret
Utstillingen kommer så inn på det som var kjernen i sluttstriden om unionen: striden om utenriksstyret - og da særlig konsulatvesenet:

 • Det første forsøket i 1890-årene som endte med en ydmykende norsk retrett etter svensk sabelrasling.
 • Deretter at det tidligere så halvpasifistiske Venstre nå medvirket til en kraftig norsk opprustning med nye våpen og festninger slik at Norge i 1905 på en helt annen måte enn tidligere var i stand til å sette makt bak kravene.

Ny konsulatlov
Vi presenterer det forslaget til konsulatlov som kong Oscar II nektet å sanksjonere i 1905 og tar for oss 7. juni-vedtaket og begivenhetene som fulgte:

 • Den delvise militære mobilisering.
 • Folkeavstemningen om ja eller nei til unionsoppløsning.
 • Norsk lobbyvirksomhet hos stormaktene.
 • Karstadforhandlingene med overenskomster.
 • Folkeavstemningen om ja eller nei til fortsatt kongedømme.
 • De grunnlovsendringer som unionsoppløsningen gjorde nødvendige.
 • Til slutt illustrasjoner av det nyinnsatte norske kongehus.

Utstillingen er laget av
universitetsbibliotekar Kirsti Lothe Jacobsen og hovedbibliotekar Jørn W. Ruud, begge ansatt ved Det juridiske fakultetsbibliotek, Universitetsbiblioteket i Bergen. Tekniske reproduksjoner er ved førstesekretær Tom Grøvlen, Det juridiske fakultet.

Bergenseren som ble svenske - kronikk
Jørn W. Ruud har i dag i BT kronikken "Bergenseren som ble svenske" om sendemann i De forente stater Johan Anton Wolff Grip som fortsatte i det svenske diplomatiet etter 1905 og som ble naturalisert som svensk borger i januar 1906.
En lengre versjon av kronikken kan leses her.

Velkommen på besøk i biblioteket og i vestibylen utenfor!

Bergen 30. mai 2005

Halvor Kongshavn
fakultetsbibliotekar