Sentrale UB sider
Fagbibliotek og avdelinger på UB
Databaser på UB - CD-ROM/online
Fagdelte informasjonsressurser
Fulltekst elektroniske tidsskrifter
Informasjon om UB
Ordsøk på UBs websider

BIBSYS - Katalog over bøker og tidsskrifter

Universitetsbiblioteket i Bergen : Telefonliste UB : Telefonliste Ubbjur

Liv Glasser

Avdelingsbibliotekar
Europeisk Dokumentasjonssenter [til 31.8.06]
Senior Librarian
European Documentation Centre
Det juridiske fakultetsbibliotek [Ansatte] Law Library [Staff]
Telefon: 55 58 45 43 Phone: +47 55 58 45 43
E-mail: liv.glasser@ub.uib.no
Offisiell side