Sentrale UB sider
Fagbibliotek og avdelinger på UB
Databaser på UB - CD-ROM/online
Fagdelte informasjonsressurser
Fulltekst elektroniske tidsskrifter
Informasjon om UB
Ordsøk på UBs websider

BIBSYS - Katalog over bøker og tidsskrifter

Universitetsbiblioteket i Bergen : Telefonliste UB : Telefonliste Ubbjur

 

 

Kari Hesjedal

Stilling: Sekretær, studentmedarbeider
Arbeidssted: Det juridiske fakultetsbibliotek  [Ansatte]
Telefon:  55 58 95 95
Epost:  

Arbeidsoppgaver:

Skrankearbeid, bokoppstilling, referanse
Offisiell side