Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetsbiblioteket i Bergen : Telefonliste UB : Telefonliste Ubbjur

Halvor Kongshavn

Fakultetsbibliotekar 1992-2008 Law Librarian/Head of Law library 1992-2008
Bibliotek for juridiske fag [Ansatte] Law Library [Staff]
Telefon: 55 58 95 25 Phone: +47 55 58 95 25
E-mail: halvor.kongshavn@ub.uib.no

 
Fra juni 2008
Overbibliotekar UB Oslo, Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap
Telefon 22 84 40 79

Kort CV & Publikasjonsliste 1981-2008

From June 2008
Library Director University of Oslo Library, Library of Humanities and Social Sciences
Tel +47 22 84 40 79

Short CV & List of publications 1981-2008

Offisiell side