Felles UB-sider


Bibliotekportalen

BIBSYS
Bibliotekbasen

Lenk referanse

Fagsider

Lån/tjenester

 

Alfabetisk indeks

Fakultetsbibliotek

og avdelinger 

Organisasjon

Åpningstider

Søk nettsider

 

Universitetsbiblioteket i Bergen : Telefonliste UB : Telefonliste Ubbjur

 

 

 

Eirin Eikefjord

Stilling: Sekretær, studentmedarbeider
Arbeidssted: Det juridiske fakultetsbibliotek  [Ansatte]
Telefon:  55 58 95 95
Epost: eirin.eikefjord@student.uib.no

Arbeidsoppgaver:

Skrankearbeid, bokoppstilling, referanse
Offisiell side