UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek jur_head485.jpg (9242 bytes)

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Velkommen til EDC på Dragefjellet


Europeisk dokumentasjonssenter (EDC - tidligere "European Documentation Centre") flytter til moderbiblioteket på Dragefjellet (i Studias tidligere lokaler). Vi ser frem til at våre tjenester vil bli enda bedre etter flyttingen som vi har arbeidet for i mange år.

Åpning 9. februar kl 1030
Universitetsbiblioteket og Det juridiske fakultet gleden av å invitere til en markering av åpningen av de nye lokalene mandag 9. februar 2004 kl. 10.30. Åpningen etterfølges av foredrag ved dr.polit Ulf Sverdrup, forsker ved ARENA, Universitetet i Oslo: ”EUs nye konstitusjon og dens betydning for Norge” kl. 11.00 i auditorium 3, Dragefjellet.

Målgrupper
EDCens primære målgruppe er alle ved Universitetet i Bergen. Vi regner med å kunne nå vår målgruppe langt bedre etter flyttingen, særlig våre mange brukere i de juridiske og samfunnsvitenskapelige miljøene.

I virksomhet siden 1996
EDC ble vedtatt etablert i 1995 og med oppstart ved Høgteknologisenteret i Bergen (HIB) våren 1996. Avdelingsbibliotekar Liv Glasser har arbeidet ved EDCen siden oppstart, og vi er svært glade for å få henne sammen med resten av staben ved biblioteket.

Utstilling
I forbindelse med åpningen presenteres utstillingen "Ti nye land og ny konstitusjon: hvor går EU?" i våre lokaler.

Velkommen til Europeisk dokumentasjonssenter på Dragefjellet!

Halvor Kongshavn
fakultetsbibliotekar