Johan Sebastian Welhaven

Den norske Soldat i Danmark 1848

Denne teksten skreiv Welhaven sommaren 1848 som eit motstykke til den populære danske krigssongen "Den tapre Landsoldat" skriven av Peder Faber til ein ny marsjmelodi av Emil Hornemann. På same melodi skreiv Orvar Odd (=Oscar Patrik Sturzen-Becker) den tilsvarande svenske songen "Framåt! Sång för den svenske landssoldaten". Alle dei tre songane blei utgjevne på same forlag og selde til same pris, 8 skilling.

Inntekta av den norske og den svenske songen skulle gå til "de fra Broderrigene sendte Underofficerers efterladte Familier". Dei tre songane blei deretter trykte i Den Norske Rigstidende 12. august 1848.

"Den norske Soldat i Danmark 1848" kom ikkje med i nokon av Welhavens diktsamlingar eller i Samlede Skrifter. Songen blei først trykt i Samlede verker (1990-92), der vi har henta desse opplysningane.

 

     Welhavens originalmanuskript tilhøyrer UB Bergen.

 

 

 

 

 

    


 

Den norske Soldat i Danmark
                  1848

 
Min Hytte og mit Fjeld,
min Hytte og mit Fjeld,
den har jeg sagt Farvel,
ja, dem har jeg sagt Farvel.
Saa lang en Vei fra dem,
jeg gaaer til Kampen frem;
men faaer jeg Tag I Tydsken, skal det sikkert ryktes hjem.
Ja, hjemme skal det høres I Bygdelag og Stad,
at jeg er Danskens Broder og gode Kammerad,
og derfor er jeg her
med Rifle og Gevær.
Hurra, Hurra, Hurra!

At Nordmænds Kraft er stor,
at Nordmænds Kraft er stor,
det er et gammelt Ord,
ja,  det er et gammelt Ord,
og det var Fiendens Gru
at komme det ihu.
Men skal det ei forglemmes snart, da maa det proves nu;
Thi længe nok hang Riflen I Støvet paa min Væg,
Og Rusten vilde lægge sig over Od og Eg,
Og derfor er jeg her
med Rifle og Gevær.
Hurra, Hurra, Hurra!

Med Olafs røde Skjold,
Med Olafs røde Skjold,
mod Argelist og Vold,
ja, mod Argelist og Vold
vi drage rask afsted
i Kjede og Geled.
Og denne Gang er Svensken, vores tappre Grande, med.
Førs stod der Een mod Mange og døied Spot og Meen;
men det skal blive hævnet af Tre, der staae som Een.
Og derfor er jeg her
med Rifle og Gevær.
Hurra, Hurra, Hurra!

Min Hytte og mit Fjeld,
min Hytte og mit Fjeld,
den har jeg sagt Farvel,
ja, dem har jeg sagt Farvel.
Jeg er en væbnet Mand
for mine Frænders Land,
og Seiren vil jeg bringe hjem til Norges Klippestrand.
Og da for norske Jenter jeg synger denne Sang,
mens gladeligt det mindes paa Danmarks grønne Vang,
at jeg har været der
med Rifle og Gevær.
Hurra, Hurra, Hurra!

 

 

 

                J.S. Welhaven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     


    Heim   Innhald  Tilbake  Neste

 
     © Universitetsbiblioteket i Bergen, www.ub.uib.no