Johan Sebastian Welhaven  1807 - 2007

     

Diktaren og universitetslæraren
Johan Sebastian Welhaven
blei født i Bergen den 22. desember 1807. Universitetsbiblioteket (HF) markerer
200-årsjubileet med ei minneutstilling.

 

  

     © Universitetsbiblioteket i Bergen,  www.ub.uib.no