UiB : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for humaniora
 

Undervising

Ny nettside:

uib.no/ub

I biblioteket
På biblioteket får lånarane rettleiing i å finne fram til gode ressursar for forsking og studiar.

Biblioteket på nett
Bruk Bibliotekportalen. Her finn du gode tips og lenkjer vidare til ulike informasjonsressursar med fagleg tyngde for ulike fag innan humaniora.

Litteraturrettleiing
Universitetsbiblioteket har fagreferentar med ansvar for ulike historisk-filosofiske fag. Desse hjelper deg med å finne litteratur til oppgåveskriving og anna. Sjå lenkja til fagreferentar på Bibliotek for humaniora.

Undervisingstilbod
Aktuelle kurs hausten 2008
Undervisningskatalog for Universitetsbiblioteket
Gjer deg kjend med Søk & Skriv. UBs nettbaserte vegvisar til god oppgåveskriving i akademia.

Undervisingsrom
Kurs og undervising på Bibliotek for humaniora skjer i rom 209.

Kontakt
Bibliotek for humaniora tel: 55 58 25 16
e-post: ubbhf@ub.uib.no