Universitetsbiblioteket i Bergen : UBBHF    
 

Ombygging
UBBHF

Ny nettside:

uib.no/ub

 

 

 


 
Frå 1. aug.: 9-15 i 'nytt' HF-bibliotek.

Spesialsamlingane vil vere stengde til  9. sept. pga av ombygging.

Vi held stadig på med flytting og klargjering av lokale, men vil gjerne gje lånarane våre eit bibliotektilbod også i sommar. Det nyombygde HF-biblioteket på Haakon Sheteligs plass 7 opnar mandag 1. august kl 09.00.
    I denne perioden vil vi tilby tenester på same nivå som no, men eit unntak: Lån frå andre bibliotek ("innlån") vil bli sterkt redusert. Studentar på lavare grad vil ikkje få høve til innlån, og vi oppmodar tilsette og masterstudentar om å redusere innlånet mest mogeleg.
        Vi takkar for tolmodet som lånarane våre har vist så langt.

Bestilling av litteratur
Før 1. august skjer bestilling av litteratur på vanleg måte, over skranken eller via nettet. Hentetida er vanlegvis etter kl 14 dagen etter.

Sjå òg

Intervju i På Høyden 16.04.02
Glimt frå det nye HF-biblioteket
 
 

Flyttenytt
Velkommen til 'nytt' HF-bibliotek
Sjå På Høyden 2.3.05
Om stenginga i Studvest
Om ombygging i Studvest

_____________________

Opningstider

Sjå ved sida av.

_______________________
Kontaktpersonar
Fakultetsbibliotekar
Ane Landøy
Tel. 5558 2523
ane.landoy@ub.uib.no

Førstebibliotekar
Jan Olav Gatland
Tel. 5558 8357
jan.gatland@ub.uib.no

Eller ring 5558 2516.