UiB : Universitetsbiblioteket : Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek

Kursoversikt

  

 

Kurs i informasjonskompetanse

Engelsk

 100 nivå:  20.10.05, kl. 14-16. Haakon Sheteligspl. 7
                        21.10.05, kl. 10-12. H.S.pl. 7
                        21.10.05, kl. 13-15. H.S.pl. 7
                        25.10.05, kl. 14-16, H.S.pl. 7
                        26.10.05, kl. 14-16, H.S.pl. 7
                        27.10.05, kl. 14-16, H.S.pl. 7
                        28.10.05, kl. 10-12, H.S.pl. 7
                        28.10.05, kl. 13-15, engelsk. H.S.pl. 7

Humanistisk
informatikk

 100 nivå: 
 
300 nivå:
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

EndNote
Høyere grad:
Ansatte: