hf_head485.gif (22901 bytes)
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Tilsette

[mer] Abrahamsen, Bjørg Konsulent  55 58 88 08
[mer] Abusdal, Bjørn Førstesekretær  55 58 88 11
[mer] Arntzen, Ole Dag Førstesekretær  55 58 89 75
[mer] Bagge, Bjørn Arvid Førstekonsulent  55 58 25 72
[mer] Bakkevig, Agnes Jessen Hovedbibliotekar  55 58 21 96
[mer] Blindheim, Turid Førstesekretær  55 58 88 31
[mer] Egenberg, Kåre Sekretær  55 58 21 95
[mer] Engelsen, Lillan Sekretær  55 58 89 72
[mer] Folmann, Kirstine Bibliotekar  55 58 25 42
[mer] Fosse, Tor Øyvind Sekretær  55 58 25 46
[mer] Fregstad, Åse Førstesekretær  55 58 89 73
[mer] Gatland, Jan Olav Førstebibliotekar  55 58 83 57
[mer] Janbu, Unni Bibliotekar  55 58 25 48
[mer] Johansen, Hanne Marie Førstebibliotekar  55 58 88 09
[mer] Johansen, Karin Kjettorp Førstesekretær  55 58 25 22
[mer] Kavli, Solveig Universitetsbibliotekar  55 58 86 05
[mer] Kyrkjebø, Rune Førstebibliotekar  55 58 25 15
[mer] Landøy, Ane Fakultetsbibliotekar  55 58 25 23
[mer] Lund, Bjørg Bibliotekar  55 58 25 48
[mer] Marhaug, Lisbeth Bibliotekar  55 58 22 48
[mer] Moe-Nilssen, Nils-Erik Førstesekretær  55 58 69 81
[mer] Musa, Awni Taki Konsulent  55 58 21 95
[mer] Nilsen, Frank Sekretær  55 58 25 36
[mer] Normo, Kari Bibliotekar  55 58 25 19
[mer] Olsen, Monica Lohmann Sekretær  55 58 21 95
[mer] Pettersen, Nina Bibliotekar  55 58 89 74
[mer] Rietti, Catharine Bibliotekar  55 58 88 35
[mer] Seim, Åshild Bibliotekar  55 58 25 47
[mer] Skjøndal, Else Bibliotekar  55 58 2503
[mer] Solvik, Ellen Universitetsbibliotekar  55 58 25 27
[mer] Tahir, Muslih Sekretær  55 58 21 95
[mer] Thomassen, Einar Førstesekretær  55 58 88 06
[mer] Torras i Calvo, Maria-Carme Førstebibliotekar  55 58 25 25
[mer] Utne, Astrid Universitetsbibliotekar  55 58 25 04
[mer] Vasquez, Pedro Førstebetjent  55 58 88 12
[mer] Walde, Kari Universitetsbibliotekar  55 58 25 38
[mer] Åsmul, Anne B. Bibliotekar  55 58 25 24