UiB : Universitetsbiblioteket : Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek
 

Lån

Ny nettside:

uib.no/ub

Lånetid
Lånetida er vanlegvis 4 veker. Oppslagsverk og tidsskrift er normalt berre til bruk på biblioteket.

Lånekort
For å låne må du ha lånekort. For studentar gjeld studiekort som lånekort, for tilsette gjeld tilsette-kortet. Lånekoden er på baksida. Andre brukarar kan bestille lånekort i utlånsskranken.

BIBSYS
Dei mest brukte bøkene står framme i opne magasin. Bøker frå lukka magasin må bestillast som før, over nettet eller ved skranken. Desse kan vanlegvis hentast etter kl 15.00 neste dag (kl 14 ved sommartid). Beskjed om dette får du på e-post.
Sjekk alltid i BIBSYS kor bøkene står, og sjå denne: Kvar finn du boka?

Sjekk eigne lån i BIBSYS
Viss du loggar deg på
med ditt eige brukarnamn, kan du sjekke kva bøker du har lånt, kva du har reservert og - på visse vilkår - fornye låna dine.

Lån frå andre fakultetsbibliotek
Ved lån frå
juridisk, psykologisk, samfunnsvitskapleg og matematisk-naturvitskapleg fakultetsbibliotek, går du sjølv dit og hentar fram litteraturen.
Ved lån frå medisinsk og odontologisk, kan du vende deg til skranken.

Innlånstenester
Litteratur som ikkje finst ved UBB, kan berre bestillast av studentar og tilsette ved UiB. Merk at artikkelkopiar kostar kr 60,- per artikkel. Studentar betaler kontant i biblioteket ved henting av artiklar. Tilsatte oppgjev betalar sin lånekode ved bestilling.
Fleire opplysningar


Fjernstudentar
Lån frå UBBs samlingar kan sendast direkte til våre fjernstudentar som bur utanfor bergensområdet.

Utlånsreglar