UiB : Universitetsbiblioteket : Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek
 

Innlånstjenester

Ny nettside:

uib.no/ub

Ny fagrelevant litteratur bør foreslås kjøpt inn framfor lånt inn.

Studierelevant litteratur kan ellers lånes inn til studenter og ansatte, både fra norske og utenlandske bibliotek.

Hvor lang tid tar det?
Innlån fra norske og nordiske bibliotek kan ta fra ti til fjorten dager. Litteratur fra verden for øvrig kan ta opptil to måneder.

Hvor lenge kan boka lånes?
Vi garanterer minimum lånetid som eierbiblioteket gir, vanligvis fire uker.

Hva kan lånes inn? Og hva kan ikke?
Når det gjelder bøker og tidsskriftartikler, regnes
Norden som ett lånemarked, og det aller meste av litteratur lokalisert i nordiske baser kan lånes inn.
Fagrelevant litteratur fra resten av verden kan i de fleste tilfeller lånes inn.

Eldre bøker
Utlån av gamle bøker er det varierende praksis på. Noen bibliotek opererer med en fast trykkeårsgrense, andre vurderer fysisk tilstand på boka og hvor sjelden den er. Generelt gjelder: Vi kan prøve innlån av gamle bøker, men ikke love noe.

Tidsskrift lånes vanligvis ikke inn. Her kan en derimot bestille kopier, som låntaker må betale selv, 60 kroner per artikkel. Ansatte og stipendiater, samt andre som instituttet betaler for, oppgir en egen lånekode på hver kopibestillling.
Før bestilling av tidsskriftsartikkel, bør man undersøke om tidsskriftet finnes elektronisk.

Utenlandske doktorgradsavhandlinger kan vanligvis lånes inn fra det universitetet graden ble avlagt ved. Unntak: USA. Doktogradsavhandlinger fra USA kan bare kjøpes inn, da University Microfilms (UMI) har enerett på å selge disse. Ønske om slike avhandlinger leveres som vanlige bokforslag til UBB. Eller låntakeren kan kjøpe dem direkte fra UMI, det går kjapt og koster omkring 3-400 kroner.
Mer informasjon og utdrag fra avhandlinger finnes i
Digital Dissertations.

Aviser
Norske og nordiske aviser kan lånes inn på mikrofilm. Det samme gjelder for ukeblad, i de tilfeller hvor ukebladet finnes på mikrofilm. Aviser og ukeblad kan ikke lånes inn som originaleksemplar. Aviser utenfor Norden kan ikke lånes inn, men kopier av artikler kan ofte skaffes.


Kart lånes ikke ut fra noe bibliotek.