Kalligrafi

 

 

                                

              Ibsen nye image etter 1866 legg òg større vekt på kalligrafi, og handskrifta forandrar bevisst karakter. Det er ikkje lenger ei

           liggjande, nærmast likesæl  og rask skrift bortover mot høgre, men ei meir steil og høgreist skrift, sirleg utforma i tråd med

           Ibsens nye stilling som europeisk åndshøvding. Sjå  eksempel på ulike Signaturar.

                         

                                                                                                                                                            Tilbake