Fragment av

Henrik Ibsen

 

I     Portrett

II    Monogram

III  Kalligrafi

IV  Honorar

 

 

 

 

Alt utstillingsmateriale er henta frå UBBs samlingar, deriblant frå Håkon Amelns Ibsensamling.
Nettutstillinga er laga av Pedro Vásquez. Tekst ved Jan Olav Gatland.