Registreringsstatistikk 1999
Oversikt over antall registrerte 1999-publikasjoner i forhold til gjennomsnittet av registrerte publikasjoner i 1997 og 1998. (Oppdateres hvert 15. minutt.)

Statistikk - alle kategorier, 1998
Oversikt over antall registrerte 1998-publikasjoner for hvert institutt, innen hver av FORSKDOKs kategorier.
Registreringsoversikt 1998
Oversikt over antallet registrerte 1998-publikasjoner i forhold til gjennomsnitt 1994-1997.

Årsmeldingsstatistikk 1997
Oversikt over de tallene som er rapportert til UiB for publiseringsåret 1997 . Katalogene som hører til årsmeldingstatistikken (pr 12. mars 1998) er lagt ut på fulltekstformat og kortformat.
Statistikk - alle kategorier, 1997
Oversikt over antall registrerte 1997-publikasjoner for hvert institutt, innen hver av FORSKDOKs kategorier.
Registreringsoversikt 1997
Oversikt over antallet registrerte 1997-publikasjoner i forhold til gjennomsnitt 1994-1996.

Årsmeldingsstatistikk 1996
Oversikt over de tallene som er rapportert til UiB for publiseringsåret 1996 . Katalogene som hører til årsmeldingstatistikken (pr 20. mars 1997) er lagt ut på fulltekstformat og kortformat.
Statistikk - alle kategorier, 1996
Oversikt over antall registrerte 1996-publikasjoner for hvert institutt, innen hver av FORSKDOKs kategorier.
Registreringsoversikt 1996
Oversikt over antallet registrerte 1996-publikasjoner i forhold til gjennomsnitt 1994-1995.

Årsmeldingsstatistikk 1995
Oversikt over de tallene som er rapportert til UiB for publiseringsåret 1995. Katalogene som hører til årsmeldingstatistikken (pr 12. mars 1996) er lagt ut på fulltekstformat og kortformat.
Registreringsoversikt 1995
Oversikt over antallet registrerte 1995-publikasjoner i forhold til 1994.

fou@uib.no