Statistikk - alle kategorier, 1998


Oversikt på faktultetsnivå
Fakultet A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A99 B01 B02 B99 C01 C02 C03 C04 C05 C99 D01 D02 D03 D04 D05 D99 E01 E02 E03 E04 E05 E99 Total
Det historisk-filosofiske fakultet 29 38 30 51 178 36 145 2 58 3   10 10 13       27 15 21 207 2   33 2 1   50   961
Det juridiske fakultet 1   3 18 41   7   10     3   1       3     15                 102
Det matematisk-naturvit. fakultet 432 31   18 34 38 29   8 8   141 33 37 20 143 1 35 102 189 202 13     4 1 2 8   1529
Det medisinske fakultet 528 11 29 102 90 46 84 27 10 3   27 2 31 20 15 1 26 56 217 104 17     2     10   1458
Det odontologiske fakultet 43     7 1   5     2         2       4 10 9                 83
Det psykologiske fakultet 65 3 4 22 43 7 8 1 15 1 1 24 3 1 11 9   7 6 34 55 4           4   328
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 59 5 12 29 60 16 66   14 5 2 78 22 8     2 35 29 40 131 1 10   3     17 10 654
Institusjoner uten fakultetstilknytning     1 4 3 1     2     11 10           1             1       34
Universitetet i Bergen totalt: 1157 88 79 251 450 144 344 30 117 22 3 294 80 91 53 167 4 133 213 511 723 37 10 33 11 3 2 89 10 5149
  


fou@uib.no - oppdatert 1999-07-03