Oversikt på faktultetsnivå
Fakultet Total 1995 1996 1997 1998 %
Det historisk-filosofiske fakultet 3169 696 713 799 961 100 %********************
Det juridiske fakultet 333 63 104 64 102 100 %********************
Det matematisk-naturvit. fakultet 5550 1002 1345 1674 1529 100 %********************
Det medisinske fakultet 5675 1403 1224 1590 1458 100 %********************
Det odontologiske fakultet 403 107 111 102 83 78 %********************
Det psykologiske fakultet 1476 352 375 421 328 85 %********************
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2273 546 456 617 654 100 %********************
Institusjoner uten fakultetstilknytning 140 21 50 35 34 97 %********************
Universitetet i Bergen totalt 19019 4190 4378 5302 5149 100 %********************
  

0-25 % 25-50 % 50-75 % 75-100 %

Totaltalkolonnen i tabellen viser totalt antall registrerte publikasjoner for de årene som er spesifisert i tabellen over.
De to siste kolonnene i tabellen er ment å gi et bilde av andelen 1998-publikasjoner som er registrert i FORSKDOK. Prosenttallet viser andelen 1998-publikasjoner i forhold til gjennomsnittet av publikasjoner registrert tidligere år. (100 % er max).

NB! Prosenttallet for et fakultet viser totalt antall, uten å ta hensyn til status for instituttene.
Således kan fakultetet totalt vise 100 % selv om noen institutter har lavere prosenttall.
Oversikt over instituttene fås ved å klikke på lenken for de resperktive fakultet.fou@uib.no - oppdatert 1999-07-03