Statistikk - alle kategorier, 1997


Oversikt på faktultetsnivå
Fakultet A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 B01 B02 C01 C02 C03 C04 C05 D01 D02 D03 D04 D05 E01 E02 E03 E05 Annet Total
Det historisk-filosofiske fakultet 28 25 38 76 168 40 81 54 2 53 13 6   1 19 21 20 109 1 1 1 2 26 7 792
Det juridiske fakultet     1 18 25   5 5 1 7               2             64
Det matematisk-naturvit. fakultet 398 45 3 42 50 34 36 23 14 201 9 29 2 187 47 86 233 181 31   2 3 5 11 1672
Det medisinske fakultet 550 3 47 130 123 44 88 13 7 11 2 20 2 29 19 29 266 181 14       15 1 1594
Det odontologiske fakultet 49   8 19 2 1       2   2       1 9 1 8           102
Det psykologiske fakultet 79 2 3 22 59 10 14 17 1 20 3 4   33 12 10 37 79 6       4 3 418
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 53 13 8 28 102 7 39 29 1 65 21 7   114 26 11 9 49 3 1 17   7 10 620
Institusjoner uten fakultetstilknytning 1   1 2 2 1 2 1   4 8         2 1 3 2       3 2 35
Universitetet i Bergen totalt: 1158 88 109 337 531 137 265 142 26 363 56 68 4 364 123 160 575 605 65 2 20 5 60 34 5297
  


fou@uib.no - oppdatert 1999-02-14