Oversikt på faktultetsnivå
Fakultet Total 1995 1996 1997 %
Det historisk-filosofiske fakultet 2197 696 709 792 90 %********************
Det juridiske fakultet 231 63 104 64 77 %********************
Det matematisk-naturvit. fakultet 4020 1004 1344 1672 90 %********************
Det medisinske fakultet 4224 1403 1227 1594 90 %********************
Det odontologiske fakultet 320 107 111 102 90 %********************
Det psykologiske fakultet 1140 349 373 418 90 %********************
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1623 546 457 620 90 %********************
Institusjoner uten fakultetstilknytning 105 21 49 35 90 %********************
Universitetet i Bergen totalt 13860 4189 4374 5297 100 %********************
  

0-25 % 25-50 % 50-75 % 75-100 %

Totaltalkolonnen i tabellen viser totalt antall registrerte publikasjoner for de årene som er spesifisert i tabellen over.
De to siste kolonnene i tabellen er ment å gi et bilde av andelen 1997-publikasjoner som er registrert i FORSKDOK. Prosenttallet viser andelen 1997-publikasjoner i forhold til gjennomsnittet av publikasjoner registrert tidligere år. (100 % er max).

NB! Dersom det finnes institutter under et fakultet som ikke har nådd opp i 100% vil ikke prosenttallet for fakultetet vise mer enn 90%, selv om totaltallene for fakultetet indikerer et høyere prosenttall.fou@uib.no - oppdatert 1999-02-14