Statistikk - alle kategorier, 1996


Oversikt på faktultetsnivå
Fakultet A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A99 B01 B02 B99 C01 C02 C03 C04 C05 C99 D01 D02 D03 D04 D05 D99 E01 E02 E03 E05 E99 Total
                                                        0
Det historisk-filosofiske fakultet 35 28 22 66 144 36 97 9 62 2   39 5 4   1   18 28 9 70   2 5 1 4 26   713
Det juridiske fakultet 1   1 22 63   1   10 2   2           1 1                   104
Det matematisk-naturvit. fakultet 430 25 16 16 73 31 30 1 27 11 1 155 17 41 9 95 1 22 106 103 112 14   1 5 3 1   1346
Det medisinske fakultet 524 1 32 91 70 33 53   19 14   15 1 31 8 42 1 20 30 194 33 6     1   4 1 1224
Det odontologiske fakultet 39 17 2 16 2 1   1 2 3   3   4 1       1 6 11 2             111
Det psykologiske fakultet 84 6 10 49 29 9 11 4 19 8 1 35 7 8 1 1   3 13 58 16           2 1 375
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 47 12 10 20 86 6 39   25 5 2 94 14 9   1   13 15 5 29 1 8   2   7 6 456
Institusjoner uten fakultetstilknytning   1 1 1 18 1     6     13 7 1         1                   50
Universitetet i Bergen totalt: 1160 90 94 281 485 117 231 15 170 45 4 356 51 98 19 140 2 77 195 375 271 23 10 6 9 7 40 8 4379
  


fou@uib.no - oppdatert 1999-06-10