Oversikt på faktultetsnivå
Fakultet Total 1995 1996 %
1   0 %********************
Det historisk-filosofiske fakultet 2105 1392 713 51 %********************
Det juridiske fakultet 230 126 104 82 %********************
Det matematisk-naturvit. fakultet 3355 2009 1346 66 %********************
Det medisinske fakultet 3083 1859 1224 65 %********************
Det odontologiske fakultet 218 107 111 100 %********************
Det psykologiske fakultet 727 352 375 100 %********************
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1002 546 456 83 %********************
Institusjoner uten fakultetstilknytning 72 22 50 100 %********************
Universitetet i Bergen totalt 10793 6414 4379 68 %********************
  

0-25 % 25-50 % 50-75 % 75-100 %

Totaltalkolonnen i tabellen viser totalt antall registrerte publikasjoner for de årene som er spesifisert i tabellen over.
De to siste kolonnene i tabellen er ment å gi et bilde av andelen 1996-publikasjoner som er registrert i FORSKDOK. Prosenttallet viser andelen 1996-publikasjoner i forhold til gjennomsnittet av publikasjoner registrert tidligere år. (100 % er max).

NB! Prosenttallet for et fakultet viser totalt antall, uten å ta hensyn til status for instituttene.
Således kan fakultetet totalt vise 100 % selv om noen institutter har lavere prosenttall.
Oversikt over instituttene fås ved å klikke på lenken for de resperktive fakultet.fou@uib.no - oppdatert 1999-06-10