Årsmeldingsstatistikk for 1996Statistikkene inneholder antall publikasjoner for de ulike instituttene, innenfor hver av de følgende årsmeldingskategoriene:

A01 Vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)
A02 Vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrift (ISSN)
A03 Vitenskapelige artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)
A04 Vitenskapelige artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)
A05 Kapitler eller artikler i bøker, lærebøker, leksikon m.m.
B01 Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser
B02 Rapporter utgitt på forlag 
C01 Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapporter)
C02 Alminnelig tilgjengelige stensiler/kopier
	 
  • Antall publiksjoner i de ulike årsmeldingskategoriene
  • Oversikt hvor antallet norske, nordiske og internasjonale publikasjoner fremkommer
  • Grafisk fremstilling som viser forholdet mellom antallet publikasjoner i 1995 og 1996