Oversikt på faktultetsnivå
Fakultet Total 1995 %
Det historisk-filosofiske fakultet 696 696 100 %********************
Det juridiske fakultet 63 63 100 %********************
Det matematisk-naturvit. fakultet 1004 1004 100 %********************
Det medisinske fakultet 1403 1403 100 %********************
Det odontologiske fakultet 107 107 100 %********************
Det psykologiske fakultet 349 349 100 %********************
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 546 546 100 %********************
Institusjoner uten fakultetstilknytning 23 23 100 %********************
Universitetet i Bergen totalt 4191 4191 100 %********************
  

0-25 % 25-50 % 50-75 % 75-100 %

Totaltalkolonnen i tabellen viser totalt antall registrerte publikasjoner for de årene som er spesifisert i tabellen over.
De to siste kolonnene i tabellen er ment å gi et bilde av andelen 1995-publikasjoner som er registrert i FORSKDOK. Prosenttallet viser andelen 1995-publikasjoner i forhold til gjennomsnittet av publikasjoner registrert tidligere år. (100 % er max).

NB! Dersom det finnes institutter under et fakultet som ikke har nådd opp i 100% vil ikke prosenttallet for fakultetet vise mer enn 90%, selv om totaltallene for fakultetet indikerer et høyere prosenttall.fou@uib.no - oppdatert 1999-02-10