Psykologisk fakultet

HEMIL-senteret

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
Health promotion among young people: the development of healthy
school environments. Dissemination of experiences from the Norwegian
schools in the European Network of Health Promoting Schools (ENHPS). - HEMIL
Report Series. Red. Wold, Bente; Samdal, Oddrun. - Research Centre for
Health Promotion, University of Bergen 134 s. Bergen, Norway 1999. ISBN
82-7669-075-0

2
Helsefremmende arbeid med barn og ungdom: utvikling av et godt
skolemiljø. - HEMIL-rapport Red. Wold, Bente; Samdal, Oddrun. -
HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen 144 s. Bergen 1999. ISBN
82-7669-072-6

3
Aanerød, Ole Kristian; Senneseth, Trude; Wold, Bente; Torsheim, Torbjørn
15-åringers opplevelse av overbelastning i skolen, mestring (sense of
coherence) og subjektive helseplager. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
4: 315 - 321 1999.

4
Anderssen, Norman; Botnedal, Atle; Lien, Marit Flataker; Pettersen,
Merete; Steinsland, Astrid; Strøm, Ann-Christin
Nedstemthet blant elever i 1. klasse i videregående skole. - HEMIL-senteret
2, 51 s. Bergen 1999.

5
Andrews, Therese
Makt og helse - et kritisk blikk på forebyggingsideologien. Lokalsamfunn og
helse. Forebyggende arbeid i en brytningstid. Red. Røiseland, Asbjørn;
Andrews, Therese; Eide, Arne, H.,; Fosse, Elisabeth. Fagbokforlaget 65-82
1999-01. ISBN 8276743749

6
Andrews, Therese
Pulled between contradictory expectations:Norwegian mother/child
service and the 'new' public health discourse. Critical Public Health. 9:
4, 269 - 285 1999.

7
Bendixen, Mons; Olweus, Dan
Measuring of antisocial behavior in early adolescence and
adolescence: psychometric properties and substantive findings. Criminal
Behaviour and Mental Health. 9: 323 - 354 1999.

8
Black, David; Mittelmark, Maurice
Equity in health: A fundamental human right. The evidence of health
promotion effectiveness: Shaping public health in a new Europe. Part Two.
European Commission-EAEC 56 - 62 Brussels 1999.

9
Chipinduko, Taurayi Francis
Zimbabwe public and private sector policy-makers' knowledge,
attitudes and beliefs about health promotion and ageing. - HEMIL-senteret
65 s. Bergen 1999.

10
Endresen, Inger M; Olweus, Dan
Self-reported empathy in Norwegian adolescents: Sex differences, age
trends, and relationship to bullying. Constructive and destructive behavior:
Implications for family, school, and society. Red. Stipek, Deborah; Bohart,
Art. American Psychological Association 25 s. 1999.

11
Fosse, Elisabeth
Arbeidsnotat til idedugnad om evaluering av nasjonal strategi for
kvalitetsutvikling i helsetjenesten. 1999. Idedugnad om evaluering av
nasjonal strategi for   kvalitetsutvikling i helsetjenesten, arr. av
Statens    helsetilsyn. Oslo, 13.01.1999.

12
Fosse, Elisabeth
Evaluering av Aksjonsprogrammet barn og helse - tverretatlig
samarbeid på regionalt statlig nivå. 1999. Aksjonsprogrammet barn og helse
i Hordaland. Seminar arrangert av Fylkeslegen i Hordaland. Bergen,
10.12.1999.

13
Fosse, Elisabeth
Evaluering av offentlige tiltak. 1999. Bergen, 16.03.1999.

14
Fosse, Elisabeth
Evalueringsparadigmer og evaluering av offentlige tiltak og
strukturer. 1999. Bergen, 15.03.1999.

15
Fosse, Elisabeth
Fra helsesak til kommunesak? Organisering av forebyggende og
helsefremmende arbeid i kommunene. Lokalsamfunn og helse. Forebyggende
arbeid i en brytningstid. Fagbokforlaget 14 s. Bergen 1999.

16
Fosse, Elisabeth; Røiseland, Asbjørn
Fra visjon til virkelighet? Om sammenhengen mellom Ottawa-charteret  og
norsk helsepolitikk. Lokalsamfunn og helse. Forebyggende arbeid i en
brytningstid. Fagbokforlaget 12 s. Bergen 1999.

17
Fosse, Elisabeth
From Bueraucrat to Entrepreneur: Towards a new administrative role in
health promotion policy? Researching for Health Challenges and Controversies
Final Programme and Book of Abstracts. Heriot-Watt University 25 Edinburgh
1999. Researching for Health, Challenges and Controversies. Edinburgh,
20.-21.09.19999.

18
Fosse, Elisabeth; Røiseland, Asbjørn
From Vision to Reality? The Ottawa-charter in Norwegian health Policy.
Internet Journal of Health promotion. 1: 1 - 9 1999. ISSN 1328-7443

19
Fosse, Elisabeth
Kan lokalsamfunnet være arena for folkehelsearbeid og lokal
mobilisering? 1999. Hemil-seminar 1999. Alver hotell, 17.-18.06.1999.

20
Fosse, Elisabeth
Mikro/makrostrukturer i offentlige satsinger. 1999. Bergen, 19.02.1999.

21
Fosse, Elisabeth
Norsk helsefremmende politikk. 1999. Bergen, 24.06.1999.

22
Fosse, Elisabeth
Offentlig helsepolitikk og nasjonale retningslinjer. 1999. Bergen,
18.02.1999.

23
Fosse, Elisabeth
Profesjonene i helsetjenesten. 1999. Bergen, 14.04.1999.

24
Fosse, Elisabeth
Profesjoner og profesjonalisering. 1999. Bergen, 23.06.1999.

25
Fosse, Elisabeth
Profesjoner - samspill og makt. 1999. Bergen, 16.04.1999.

26
Fosse, Elisabeth
Qualitative implementation studies of health promotion policy. The 1st
Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitative Methods in the Service
of Health, 12-13 August 1999 in   Halmstad, Sweden. Book of Abstracts.
Halmstad University 50 Halmstad 1999. The 1st Nordic Interdisciplinary
Conference on Qualitative   Methods in the Service of Health. Halmstad
12.-13.08.1999.

27
Fosse, Elisabeth
Resultater fra evalueringen av Aksjonsprogrammet barn og helse. 1999.
Sluttkonferanse Aksjonsprogrammet barn og helse. Clarion Oslo Airport
hotell Gardermoen, 13.-14.09.1999.

28
Friestad, Christine
Social psychological approaches to smoking. - Research Centre for Health
Promotion (HEMIL) 1 b. Bergen 1999. ISBN 82-995135-0-2

29
Haugland, Siren
Helse og trivsel i tenårene : en edb-basert lærepakke spesielt
tilrettelagt for tema- og prosjektarbeid. Inngår i lærepakkeserien  "Helse
og trivsel i skolen". 1999. Bergen, september 1999.

30
Haugland, Siren
Livsstilsendring - fra motivasjon til mestring. 1999. Fagmøte om
diabetikerbehandling for allmennpraktikere og   praktiserende
spesialister. Bergen 11.11.99.

31
Haugland, Siren
Nakke- og ryggsmerter blant 11-15 åringer. Er skolen en arena for
forebygging? 1999. Kropp og sjel konferansen 1999. Bergen 10.11.99.

32
Henriksen, Sigrún Gudlaugsdóttir
The experience of social strain. - HEMIL-senteret 94 s. Bergen 1999.

33
Hjälmhult, Esther
Cooperation between the school and the School Health Services. Health
promotion among young people: the development of healthy school
environments. Dissemination of experiences from the Norwegian schools in
the Euroupean Network of   Health Promoting Schools (ENHPS).
       HEMIL Report Series. Red. Wold, Bente; Samdal, Oddrun.
Research Centre for Health Promotion, University of Bergen, Norway 98 - 128
Bergen, Norway 1999. ISBN 82-7669-075-0

34
Hjälmhult, Esther
Cooperation between the school and the School Health Services. Health
promotion among young people: the developement of healhty school
environments.Dissemination of experiences  from the Norwegian schools in
th Eurpoean Network of    Health Promoting Schools (ENHPS). HEMIL Report
Series. Red. Wold, Bente; Samdal, Oddrun. Research Centre for Health
Promotion, University of Bergen, Norway 98 - 128 Bergen, Norway 1999. ISBN
82-7669-075-0

35
Hjälmhult, Esther
Samarbeid mellom skolen og skolehelsetjenesten. Helsefremmende arbeid med
barn og ungdom: Utvikling av et godt skolemiljø. Erfaringer fra de norske
skolene i    "Europeisk nettverk av Helsefremmende skoler" (HEFRES). Red.
Wold, Bente; Samdal, Oddrun. Universitet i Bergen, HEMIL-senteret 110 -
138 Bergen 1999. ISBN 82-7669-072-6

36
Hjälmhult, Esther
Skolehelsetjenesten - innenfor eller utenfor? Intervjuer om samarbeid i
skolehelsetjenesten og den helsefremmende skolen. - HEMIL-rapport. -
HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen 63 s. Bergen 1999. ISBN 82-7669-074-2

37
Kraft, Pål
Røyking og sosial påvirkning - empirisk forskning og
sosialpsykologisk teori. - Hemil-senteret Hemil-senteret, Universitetet i
Bergen 1999.

38
Kraft, Pål; Sutton, Stephen; McCreath, Heather
The transtheoretical model of behaviour change: are the stages
qualitatively different? Psychology & Health. Red. Kaptein, Adrian 14: 3,
433 - 450 1999. ISSN 0887-0446

39
Leganger, Anette; Kraft, Pål
Perceived self-efficacy in health behaviour research: Conceptualisation,
measurement and correlates. Psychology & Health. Red. Kaptein, Adrian -:
1999.

40
Lie, Gro Therese
Community Participation in Research and Health Promotion. The Adolescent
Reproductive Health Network (ARHNe). Health System and Health Promotion
Research in Eastern and    Southern Africa. Report from the Third ARHNe
Workshop,   Cape Town, South Africa, October 3 - 8, 1999. Funded by EU
(Contract number ERBIC18CT970232). Institute for Nutrition Research,
University of Oslo 58 - 69 Oslo, Norway 1999. The Adolescent Reproductive
Health Network (ARHNe). Health   System and Health Promotion Research in
Eastern and Southern  Africa. The Third ARHNe Workshop, Cape Town, South
Africa,   October 3 - 8, 1999. Cape Town, South Africa, October 3 - 8,
1999.

41
Lie, Gro Therese
Cross-cultural Challenges in Psychological Research and Applications. Papers
in Education and Development. A Journal of the Faculty of Education,
University of Dar es Salaam. Faculty of Education, University of Dar es
Salaam 20 s. 1999.

42
Lie, Gro Therese
Etikk og metode i tverrkulturell forskning, med eksempler fra
HIV/AIDS forskning. Etikk og metode. NEM, NENT, NESH, De nasjonale
forskningsetiske komiteer. Skriftserie. 12, 49 - 63 1999.

43
Lie, Gro Therese
Metaforer i vitenskap og helsearbeid; forteller de oss noe om makt,  moral
og forståelsesformer? Naturterapeuten, Tidsskrift for naturmedisin. 2, 6 -
12 1999.

44
Lie, Gro Therese
Om Selbukollektivet og ungdommene som har hatt hjelpetilhørighet til
kollektivet i årene 1981 til 1997. Selbuungdommene før, under og   etter
hjelpetilhørighet. En retrospektiv forløpsundersøkelse. - HEMIL-rapport. -
Universitetet i Bergen, HEMIL-senteret 1, 93 s. Bergen, Norge 1999. ISBN
82-7669-065-3

45
Martire, LM; Schulz R,; Mittelmark, MB; Newsom, JT
Stability and change in older adults' social contact and social
support: The Cardiovascular Health Study. The Journal of Gerontology. 54:
5, 302 - 311 1999.

46
Mittelmark, Maurice B
Health promotion and the community-wide level: Lessons from
   diverse     perspectives. Health promotion at the community level
: new advances. Red. Bracht, Neil. Sage Publications 3 - 27 Thousand Oaks
1999. ISBN 0-7619-1844-2

47
Mittelmark, Maurice
Does health promotion really reach socially deprived groups and
people? Congress Report of the European Health Forum Gastein '99.
International Forum Gastein 76 - 78 Bad Hofstein 1999. European Health Forum
Gastein '99. Bad Hofstein, Austria, 6-9 October, 1999.

48
Mittelmark, Maurice
Evidentiary standards in health promotion. 1999. 4th European IUHPE
Conference on Effectiveness and Quality of Health Promotion. Helsinki and
Tallinn, May 31 - June 3, 1999.

49
Mittelmark, Maurice
Health promotion in the new public health policy of the European   Union.
European Bulletin on Health Promotion. 5 1999.

50
Mittelmark, Maurice
Proposals for the new European community public health programme:
Response from health promotion. 1999. 4th European IUHPE Conference on
Effectiveness and Quality of Health Promotion. Helsinki and Tallinn, May 31
- June 3, 1999.

51
Mittelmark, Maurice
Social ties and health promotion: Suggestions for population-based
research. Health Education Research. 14: 447 - 452 1999.

52
Mittelmark, Maurice
The benchmark in practice. 1999. The Verona Initiative Second Arena Meeting:
Investing for   Health. The economic, social and human environment.
Verona, September 30 - October 3, 1999.

53
Mittelmark, Maurice
The psychology of social influence and healthy public policy. Preventive
Medicine. 29: 6, 24 - 29 1999.

54
Newman, AB; Shemanski, L; Manolio, T; Mittelmark, Maurice; Polak, JF;
Powe, NR; Siscovick, D
Ankle-arm index as a predictor of cardiovascular disease and
mortality in the Cardiovascular Heart Study. Arteriosclerosis, Thrombosis,
and Vascular Biology. 19: 538 - 545 1999.

55
Nurk, E; Mittelmark, MB; Lagle, S; Ester, L
Predictors of adolescent smoking among Estonian and Russian youth in
Tallinn. 1999. 4th European IUHPE Conference on Effectiveness and
Quality of Health Promotion. Helsinki and Tallinn, May 31 - June 3, 1999.

56
Olsen, Terje Årsvoll
Ufaglærte som arbeider i sykehjem!       En undersøkelse av hvordan
mennesker uten pleiefaglig utdanning    opplever hverdagen som
medhjelper i sykehjem og hvilke konsekvenser  det bør få for opplæringen
av dem. - Terje Årsvoll Olsen 111 s. Bergen 1999.

57
Olweus, Dan
Bullying. Encyclopedia of Psychology. Red. Kazdin, Alan. Oxford University
Press 3 s. 1999.

58
Olweus, Dan; Limber, Sue
Bullying Prevention Program. - Blueprints. - Institute of Behavioral
Science, University of Colorado, USA 110 s. Boulder, USA 1999.

59
Olweus, Dan; Solberg, Mona
Cross-cultural study of bully/victim problems in school: Results from
Norway. - Japanese Ministry of Education 124 s. Tokyo 1999.

60
Olweus, Dan; Solberg, Mona
Cross-cultural study of bully/victim problems in school: Final report for
Norway to the Japanese Ministry of Education. School bullying around the
world. Red. Morita, Yohji; Soeda, Haruo. Japanese Ministry of Education 124
s. 1999.

61
Olweus, Dan
Fem foredrag om mobbing. 1999. Konferanser og kurser i Sverige. Sverige,
1999.

62
Olweus, Dan
Fire foredrag om mobbing. 1999. Fire forskjellige konferanser i Norge.
Norge, 1999.

63
Olweus, Dan
Foredrag om mobbing. 1999. Tre konferanser om mobbing. Danmark, høsten 1999.

64
Olweus, Dan
How to deal with bullying at school: A teacher handbook. - Research Center
for Health promotion (Hemil-senteret) 102 s. Bergen 1999.

65
Olweus, Dan
Mobbing i skolen. 1999. Rädda Barnens årskonferens. Stockholm, 8/3 1999.

66
Olweus, Dan
Mobbning bland barn och ungdomar. - Rädda Barnen 59 s. Stockholm 1999.

67
Olweus, Dan
Norway. The nature of school bullying: A cross-national perspective. Red.
Smith, Peter K.; Morita, Yohji; Junger-Tas, Josine; Olweus, Dan; Catalano,
Richard; Slee, Philip. Routledge 28 - 48 London, UK 1999. ISBN 0-415-17984-x

68
Olweus, Dan
Olweus' kjerneprogram mot mobbing og antisosial atferd i skolen - en
lærerveiledning. - HEMIL-senteret 105 s. Bergen 1999.

69
Olweus, Dan
Sweden. The nature of school bullying: A cross-national perspective. Red.
Smith, Peter K.; Morita, Yohji; Junger-Tas, Josine; Olweus, Dan;
Catalano, Richard; Slee, Philip. Routledge 7 - 27 London, UK 1999. ISBN
0-415-17984-x

70
Olweus, Dan
The prevention and reduction of bullying. 1999. Prevention of antisocial
behavior. Nürnberg, Germany, 16.-18./9 1999.

71
Olweus, Dan
Violences entre élèves, harcelements et brutalités. - ESF éditeur 108 s.
Paris 1999.

72
Røiseland, Asbjørn; Andrews, Therese; Eide, Arne H.; Fosse, Elisabeth
Introduksjon. Lokalsamfunn og helse. Forebyggende arbeid i en brytningstid.
Red. Røiseland, Asbjørn; Andrews, Therese; Eide, Arne, H.,; Fosse, Elisabeth.
Fagbokforlaget 13-22 1999-01. ISBN 8276743749

73
Røiseland, Asbjørn; Andrews, Therese; Eide, Arne H; Fosse, Elisabeth
Lokalsamfunn og helse. Forebyggende arbeid i en brytningstid. Red.
Røiseland, Asbjørn; Andrews, Therese; Eide, Arne, H.,; Fosse, Elisabeth. -
Fagbokforlaget 144 s. 1999-01. ISBN 8276743749

74
Samdal, Oddrun
Databank Manager in "Health Behaviour in School-aged Children Survey. A WHO
Cross-national study". 1999. 1999.

75
Samdal, Oddrun
Health Behaviour in School-aged Children. 1999. Business meeting for
National Coordinators in the European   Network of Health Promoting
Schools. Lisbon, 26.-29. mai 1999.

76
Samdal, Oddrun
Health promotion integrated into school policy and practice. Health
promotion among young people : teh development opf healthy school
environments. Dissemination of experiences from the Norwegian schools in
the European Network of   Health Promoting Schools (ENHPS). HEMIL report
series. Red. Wold, Bente; Samdal, Oddrun. HEMIL-senteret, Universitetet i
Bergen 7, 29 - 67 Bergen 1999. ISBN 8276690750

77
Samdal, Oddrun
Health promotion through the first sixteen years of life. What to do and
where to do it? Prøveforelesning for dr-philosgraden. 1999. Bergen,
22.4.1999.

78
Samdal, Oddrun
Helse og livskvalitet blant barn og unge. 1999. Avslutningskonferanse for
Barn og Helse. Oslo, 2.11.1999.

79
Samdal, Oddrun; Wold, Bente; Tjomsland, Hege Eikeland; Haugland, Siren
Helse og trivsel i skolen : en serie på tre edb-baserte lærepakker
spesielt tilrettelagt for tema- og prosjektarbeid. Lærerveiledning. 1999.
Bergen, september 1999.

80
Samdal, Oddrun
Helsefremmende arbeid i skolen. 1999. Fagmøte i Statens råd for ernæring og
fysisk aktivitet. Oslo, 30.4.1999.

81
Samdal, Oddrun
Helsefremmende arbeid som del av skolens virksomhet. Helsefremmende arbeid
med barn og ungdom : utvikling av et godt skolemiljø. Erfaringer fra de
norske skolene i    "Europeisk nettverk av Helsefremmende skoler"
(HEFRES).  HEMIL-rapport. Red. Wold, Bente; Samdal, Oddrun.
HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen 4, 30 - 75 Bergen 1999. ISBN
82-7669-072-6

82
Samdal, Oddrun
Helsefremmende arbeid som del av skolens virksomhet sett i sammenheng med
PRECEDE-modellen. 1999. Seminar for de 10 norske skolene i det "Europeiske
nettverket av helsefremmende skoler". Tromsø, 21.10-24.10.

83
Samdal, Oddrun
HEMIL-senterets representant i ASPHER. 1999. 1999.

84
Samdal, Oddrun
Medlem i faggruppen for helsefag hovedfag. 1999. Bergen, 1999.

85
Samdal, Oddrun
Medlem i hovedfagskomitéen for helsefag hovedfag. 1999. Bergen, 1999.

86
Samdal, Oddrun
Medlem i nasjonal fagråd for helsefag. 1999. 1999.

87
Samdal, Oddrun
Medlem i Rådet for Barn og Familie. 1999. Oslo, 1999.

88
Samdal, Oddrun
Medlem i Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet. 1999. Oslo, 1999.

89
Samdal, Oddrun
Metoder i folkehelsearbeidet. 1999. Fylkeslegen i Aust-Agders høstmøte.
Vraadal, 14.-15.10 1999.

90
Samdal, Oddrun
Nasjonal koordinator for Norge i det "Europeiske nettverket av
Helsefremmende skoler". 1999. 1999.

91
Samdal, Oddrun
Principal investigator in "Health Behaviour in School-aged Children
Survey. A WHO Cross-National study". 1999. 1999.

92
Samdal, Oddrun; Wold, Bente
Skolen - elevenes arbeidsmiljø : en edb-basert lærepakke spesielt
tilrettelagt for tema- og prosjektarbeid. Inngår i serien Helse og
trivsel i skolen. 1999. Bergen, september 1999.

93
Samdal, Oddrun
Skolen som elevenes arbeidsplass: ressurs eller risiko for elevenes
helsevaner og helse. Helse i arbeidslivet. Avslutningskonferanse. Norges
Forskningsråd, Helse i arbeidslivet Oslo 1999. Helse i arbeidslivet. Oslo,
25.-26. januar 1999.

94
Samdal, Oddrun
Skolen som ressurs eller risiko for elevenes helsevaner og
livskvalitet. Innlegg på pilotprosjekt for formidling av erfaringer  fra
det 3-årige tiltaksprosjektet "Helsefremmende skoler" til 20 nye skoler i
Oslo og Akershus med tanke på å utvikle modell for      videreføring.
1999. Oslo, 4/2-1999.

95
Samdal, Oddrun
Skulen - ressurs eller risiko? Kva kan skulen gjere for å betre
elevane sin skuletrivsel? 1999. Forskningsdagenen '99. Universitetet i
Bergen, 29.9.1999.

96
Samdal, Oddrun
Skulen som ressurs eller risiko for elevane sine helsevanar. 1999.
Rundebordskonferane for det rusmiddelførebyggjande arbeidet i skulen.
Bergen, 14.10 1999.

97
Samdal, Oddrun
Skulen som ressurs eller risiko : Korleis betre skulekvardagen? 1999.
Foreldre og personalmøte ved Knarvik ungdomsskule. Knarvik 29.11.1999.

98
Samdal, Oddrun
The educational system and public health : The effects of
school-based interventions on lifestyle and health. Prøveforelesning for
dr.-philosgraden. 1999. Bergen, 22.4.1999.

99
Samdal, Oddrun
The Norwegian Network of Health Promoting Schools : Research and
practice. Learnings from the Irish Network of Health Promoting Schools.
Marino Institute of Education 17 - 28 Dublin 1999. "Learnings from the Irish
Network of Health Promoting Schools". Dublin, 19.-20. februar 1999.

100
Samdal, Oddrun; Wold, Bente; Aarø, Leif Edvard; Torsheim, Torbjørn
The psychosocial school environment as a resource for students'
subjective well-being. Researching for Health. Challenges & Controversies.
Final Programme & Book of Abstracts. University of Edinburgh 19 Edinburgh
1999. Researching for Health. Challenges & Controversies. Heriot-Watt
University, 20 & 21 Sept. 1999.

101
Samdal, Oddrun; Wold, Bente; Aarø, Leif Edvard; Torsheim, Torbjørn
The psychosocial school environment as a resource for students'
subjective well-being. Researching for health : Challenges & Controversies.
Univ. of Edinburgh, Research unit in Health and Behav. change 19 Edinburgh
1999. Researching for health : Challenges & Controversies. Edinburgh,
23.-24. august 1999.

102
Samdal, Oddrun
The psychosocial school environment as a resource for students'
subjective well-being. 1999. Day of Research at the Research Centre for
Health Promotion. Bergen, 7.12. 1999.

103
Samdal, Oddrun; Wold, Bente; Bronis, Miro
The relationship between students' perceptions of the school
environment, their satisfaction with school and perceived academic
achievement : an international study. School Effectiveness and School
Improvement. 10: 3, 296 - 320 1999. ISSN 0924-3453

104
Samdal, Oddrun
The school environment as a risk or resource for students'
health-related behaviours and subjective well-being. - HEMIL-senteret,Psykol-
ogisk fakultet 212 s. Bergen 1999. ISBN 82-7669068-8

105
Samdal, Oddrun
Varamedlem i Undervisnings- og evalueringsutvalget. 1999. Bergen, 1999.

106
Samdal, Oddrun
Vilkår for skoletrivsel. 1999. Utdanningskonferansen 99: Den inkluderande
skolen, ein skole  for alle - realitet eller myte?. Bergen, 28.-29.
september 1999.

107
Sandal, Gro M.; Endrensen, Inger M.; Værnes, Ragnar; Ursin, Holger
personality and coping strategies during submarine missions. Military
Psychology. 11: 4, 381 - 403 1999. ISSN 0899-5605

108
Sauka, Melita
HIV-positive individuals' experience with HIV testing and counselling in
Latvia. - HEMIL-senteret 62 s. Bergen 1999.

109
Sauka, Melita; Lie, Gro Therese
HIV-positive persons experience with HIV-testing and counselling in Latvia.
AIDS CARE. 15 s. 1999.

110
Schou, Kirsten; Hewison, Jenny
Experiencing Cancer: Quality of Life in Treatment. - Open University Press
197 s. 1999. ISBN 0-335-19892-9

111
Solberg, Mona; Olweus, Dan
Bully/victim problems in Norwegian schools: First report to the Japanese
Ministry of Education. School bullying around the world. Red. Morita, Yohji;
Soeda, Haruo. Japanese Ministry of Education 104 s. 1999.

112
Strumse, Einar
Environmental preference and design: psychological perspectives. -
HEMIL-senteret 5, 35 s. Bergen 1999.

113
Suggs, PK; Messick, CB; Mittelmark, MB
Restorative (geriatric subacute)care: The educational component. Educational
Gerontology. 25: 211 - 219 1999.

114
Tjomsland, Hege Eikeland
Læreres deltakelse i helsefremmende arbeid. Helsefremmende arbeid med barn
og ungdom: Utvikling av et godt skolemiljø.
      HEMIL-rapport. Red. Wold, Bente; Samdal, Oddrun.
HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen 76 - 89 Bergen 1999. ISBN
82-7669-072-6

115
Tjomsland, Hege Eikeland; Samdal, Oddrun
Mobbing i skolen : en edb-basert lærepakke spesielt tilrettelagt for tema-
og prosjektarbeid. Inngår i serien "Helse og trivsel i skolen". 1999.
Bergen, september 1999.

116
Tjomsland, Hege Eikeland; Samdal, Oddrun
Mobbing i skolen : En edb-basert lærepakke spesielt tilrettelagt for tema-
og prosjektarbeid. Elevhefte. 1999.

117
Tjomsland, Hege Eikeland
Preparing teachers for participation in the EHHPS. Health promotion among
young people: the development of healthy school environments. Dissemination
of experiences from the Norwegian schools in the European Network of
 Health Promoting Schools (ENHPS).             HEMIL Report
Series. Red. Wold, Bente; Samdal, Oddrun. Research Centre for Health
Promotion, University of Bergen, Norway 68 - 79 Bergen, Norway 1999. ISBN
82-7669-075-0

118
Torsheim, Torbjørn
Elevinvolvering i skolebasert helsefremmende arbeid. Helsefremmende arbeid
med barn og ungdom: Utvikling av et godt skolemiljø. Erfaringer fra de
norske skolene i    "Europeisk nettverk av helsefremmende skoler"
     (HEFRES).HEMIL-rapport. Red. Wold, Bente; Samdal, Oddrun.
HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen. 4, 90 - 109 Bergen 1999. ISBN
82-7669072-6

119
Torsheim, Torbjørn
Psychosocial school environment and adolescent well-being: a
multilevel modeling approach. 1999. Health behaviour in school-aged
children, spring meeting 1999. Stockholm, 5-8 mai 1999.

120
Torsheim, Torbjørn; Wold, Bente
School-related social support and subjective health complaints:
moderation by gender? Researching for Health. Challenges & Controversies.
Final Programme & Book of Abstracts. University of Edinburgh 30 Edinburgh
1999. Researching for Health. Challenges & Controversies. Heriot-Watt
University, 20 & 21 Sept. 1999.

121
Torsheim, Torbjørn
Student involvement in school-based health promotion. Health promotion among
young people: the development of healthy school environments. HEMIL report
series. Red. Wold, Bente; Samdal, Oddrun. HEMIL-senteret, Universitetet i
Bergen 7, 80 - 97 Bergen 1999. ISBN 82-7669-075-0

122
Torsheim, Torbjørn; Wold, Bente
The relationship between sense of coherence and subjective health
complaints among early adolescents. VI European congress of psychology.
Abstracts. Red. Carta, Stefano. European federation of professional
psychologists association 447 - 448 Roma 1999. VI European congress of
psychology. Roma, 4-9 juli 1999.

123
Ursin, Reidun; Endresen, Inger M; Værøy, H; Hjelmen, AM
Relations among muscle pain, sleep variables and depression. Journal of
Musculoskeletal Pain. 7: 59 - 72 1999.

124
Viig, Nina Grieg
Teachers in Health Promotion - enabling teachers to participate in
school-based health promotion. - HEMIL-rapport. - HEMIL-senteret,
Universitetet i Bergen 3, [65] s. Bergen, Norway 1999. ISBN 82-7669-071-8

125
Wold, Bente; Samdal, Oddrun
Erfaringer og anbefalinger fra den norske delen av prosjektet
Europeisk nettverk av helsefremmende skoler (HEFRES). Helsefremmende arbeid
med barn og ungdom: Utvikling av et godt skolemiljø. HEMIL-rapport. Red.
Wold, Bente; Samdal, Oddrun. HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen 139 -
144 Bergen 1999. ISBN 82-7669-072-6

126
Wold, Bente; Samdal, Oddrun
Europeisk nettverk av helsefremmende skoler - erfaringer fra Norge. Sinnets
helse. 79: 191, 26 - 27 1999.

127
Wold, Bente; Samdal, Oddrun
Experiences and recommendations from the Norwegian part of "The
European Network of Health Promoting Schools". Health promotion among young
people: the development of healthy school environments. Dissemination of
experiences from the Norwegian schools in the European Network of
Health Promoting Schools (ENHPS).             HEMIL Report
Series. Red. Wold, Bente; Samdal, Oddrun. Research Centre for Health
Promotion, University of Bergen, Norway 129 - 134 Bergen, Norway 1999. ISBN
82-7669-075-0

128
Wold, Bente
HEFRES: Nettverk av helsefremmende skoler i Norge: mål, tiltak og
evaluering. Helsefremmende arbeid med barn og ungdom: Utvikling av et godt
skolemiljø. HEMIL-rapport. Red. Wold, Bente; Samdal, Oddrun.
HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen 1 - 29 Bergen 1999. ISBN
82-7669-072-6

129
Wold, Bente; Torsheim, Torbjørn; Roberts, Chris; Currie, Candace
Observational learning and subjective norms: the effect of being
exposed to smokers in school. Researching for Health. Challenges &
Controversies. Final Programme & Book of Abstracts. University of Edinburgh
20 Edinburgh 1999. Researching for Health. Challenges & Controversies.
Heriot-Watt University, 20 & 21 Sept. 1999.

130
Wold, Bente
The European Network of Health Promoting Schools (ENHPS) in Norway:
purpose, implementation and evaluation. Health promotion among young people:
the development of healthy school environments. Dissemination of
experiences from the Norwegian schools in the European Network of
Health Promoting Schools (ENHPS).             HEMIL Report
Series. Red. Wold, Bente; Samdal, Oddrun. Research Centre for Health
Promotion, University of Bergen, Norway 1 - 28 Bergen, Norway 1999. ISBN
82-7669-075-0


<- forrigeinnholdneste ->