Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Senter for utviklingsstudier

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
Kjerland, Kirsten Alsaker
Kampen for å bli hørt og brukt. Forholdet mellom antropologien og den
norske utviklingshjelpen fram til 1987. Historisk tidsskift. 78: 3, 24 1999.

2
Kjerland, Kirsten Alsaker
Med historikeren på kildejakt: Følgjetongen om       R. E. S. Tanner.
Del I: Jakt, kontakt og tenning. Historie. 4: 48 - 55 1999.

3
Kjerland, Kirsten Alsaker
Med historikeren på kildejakt: Følgjetongen om R. E. S. Tanner. Del  II:
Møte, minner og matnytte. Historie. 1: 66 - 73 1999.

4
Kjerland, Kirsten Alsaker
Med historikeren på kildejakt: Følgjetongen om R. E. S. Tanner. Del  III:
Kolonidokumenter som kilde til lokal- og miljøhistorie. Historie. 2: 68 - 78
1999.

5
Rekdal, Ole Bjørn; Blystad, Astrid
"We are as sheep and goats": Iraqw and Datooga discourses on fortune,
failure and the future. The poor are not us. Poverty and pastoralism in
eastern Africa. James Currey 125 - 146 Oxford 1999. ISBN 0-85255-265-3

6
Rio, Knut
Oceania Gjenoppdaget i Bergen. Reiser i Bergen Museums samlinger fra
Stillehavet. - Bergen Museums skrifter, kultur. - Bergen Museum 136 s.
Bergen 1999. ISBN 82-7887-005-5

7
Rio, Knut
Perspektiver på slektskapssystemets ontologiske status i
antropologiske studier av slektskap. 1999. Obligatorisk innlegg i
Vitenskapsteori. Institutt for sosialantropologi, mars 1999.

8
Tvedt, Terje
Angels of Mercy or Development Diplomats. NGOs and Foreign Aid. - James
Currey ix,246 s. Oxford 1999. ISBN 0-85255-817-1

9
Tvedt, Terje
Eksport av normalitet. Makt, normalitet og identitet. Red. Meyer, S. Ad
Notam Oslo 1999.

10
Tvedt, Terje
Perspektiver på norsk utviklingshjelps historie. Historisk Tidsskrift. 1:
75 - 96 1999.

11
Tvedt, Terje
Social engineering and self reflexivity. Forum for Development Studies. 1:
144 - 150 1999.

12
Tvedt, Terje
Svar til to generalsekretærer. Bistandsaktuelt. 3: 21 1999.

13
Tvedt, Terje
The role of civil society in development. A slogan and its role. - The
Finnish Mnistry of Foreign Affairs: Civil society and  development. - The
Finnish Ministry of Foreign Affairs - Finnland 1999.


<- forrigeinnholdneste ->