Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Senter for MidtØsten- og islamske studier

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
Aarbakke, Vemund
Balkan: etniske konflikter og deres historiske bakgrunn. Historie. 4, 34 -
48 1999.

2
Aarbakke, Vemund
Verden sett fra Tyrkia: et lite bidrag til forståelsen av en for oss
fremmed kultur. Samveldet av uavhengige stater: en historisk, politisk
og kulturell oversikt. Slavica Bergensia 3. Red. Abraham,  Ole-Jacob; Leren,
 Ørjan. IKRR, Universitetet i Bergen 92 - 111 Bergen 1999.

3
Abu Shouk, Ahmed I.
al-Imam 'Abd al-Rahman al-Mahdi: Khabir al-munawara al-siyasiya. al-Khartum.
4-11.5, 1 - 10 1999.

4
Abu Shouk, Ahmed I.
al-Nazir 'Abd al-Jabbar Husayn Zaki al-Din (1903-1999): Rahil jil
bi-kamil malamihihi. al-Khartum. 24.3, 1 - 10 1999.

5
Abu Shouk, Ahmed I.
Muhammad Ibrahim Abu Salim: muhaqqiqan wa-mu'arrikhan. - Markaz 'Abd
al-Karim Mirghani al-thaqafi 57 s. Omdurman 1999.

6
Abu Shouk, Ahmed I.
The Legal Methodology of the Mahdist Legislation in the Sudan,
1881-1885. Dirasat Sudaniyya. 1 - 24 1999.

7
Okkenhaug, Inger Marie
"The quality of heroic living, of high endeavour and adventure" :
Anglican mission, women and education in Palestine, 1888-1948. - University
of Bergen X, 214 s. : ill. Bergen 1999.

8
Vikør, Knut S.
Algerie: veg ut av tunnelen? Bergens Tidende. 28 1999-07-08.

9
Vikør, Knut S.
Er fatwaer farlige? Bergens Tidende. 30 1999-04-22.

10
Vikør, Knut S.
Jihad in West Africa: A global theme in a regional setting. Muslim
Diversity. Local Islam in a Global Context. Red. Manger,  Leif. Curzon 80 -
101 Richmond 1999. ISBN 0-7007-1104-X

11
Vikør, Knut S.
Mellom Gud og stat: Shari'a frå dogme til lov. 1999. Inst. for Orientalske
studiar, Universitetet i Oslo.

12
Vikør, Knut S.
Mystikk og politikk: Sufismen som revolusjonært potensiale. 1999. Inst. for
Orientalske studiar, Universitetet i Oslo.

13
Vikør, Knut S.
Review of Eva Evers Rosander and David Westerlund (eds.), African     Islam
and Islam in Africa: Encounters between Sufis and Islamists,    London 1997.
British Journal of Middle Eastern Studies. 26: 2, 329 - 330 1999.

14
Vikør, Knut S.
Sufi reform or takfir: Ahmad b. Idris and the Wahhabi debate. 1999. Middle
East Studies Association. Washington, 20-22.11.1999.

15
Vikør, Knut S.
Sufism and social welfare in the Sahara. 1999. Social justice, social
welfare and praxis in Islamic societies in Africa. Helsinki 23-24.4.1999.

16
Vikør, Knut S.
The Oasis of Salt. The History of Kawar, a Saharan Centre of Salt
Production. - Bergen Studies on the Middle East and Africa. - SMI/C. Hurst
354 s. Bergen/London 1999. ISBN 1-85065-308-9

17
Vikør, Knut S.
"The only madhhab is the Qur'an and Sunna": A nineteenth-century
attack on legal method. 1999. 3. EURAMES conference. Gent 27-29.9.99.


<- forrigeinnholdneste ->