Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosialantropologi

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
Ferrofolket ved fjorden Globale tema i lokal soge - Bjølvefos en -  Ålvik
- Hardanger. Red. Fossåskaret, Erik; Storås, Frode. - Nord 4 Bergen 1999.
ISBN 82-7326-057-7

2
Bjelland, Anne Karen
Aldring og livsløp. 1999-09-29. Et samfunn for alle aldre.
Diakonissehjemmets sykehus Haraldsplass.

3
Bjelland, Anne Karen
Den konstruerte kroppen. 1999-06-15. Klinisk behandling, pleie og omsorg-
psykososial og kulturell dimensjon. Seksjon for sykepleievitenskap, UiB.

4
Bjelland, Anne Karen
Past experiences and present identities: Reminiscence among
residents in Norwegian elderly homes. Past experiences, present identities,
future challenges: Reminiscence and Older people in Europe. 19990707. Aging
in Europe - European Aging. IVth European Congress of  Gerontology. Berlin.

5
Blom, Jan Petter
What makes music dance? Discrepancies or engendered feeling as
Icongraphic Realization of Kinecepts during participation. Music Grooves,
Style and Aesthetics, Internasjonalt Etnomusikologiseminar i Bergen. Bergen
1999. Bergen.

6
Brendbekken, Marit
Magiska ritualer, folklig katolicism och frikyrklig mission. Rio Limpo
biståndsprojekt i Dominikanska Republiken : jordbruk, ekonomi, pedagogik. Red.
Nordlund, Helena; Tuononen, Mikko; Zeiher, Antonius; Nordlund, Helena;
Tuononen, Mikko; Zeiher, Antonius. Balder Förlag Järna, Sverige 1999. ISBN
91-89089-04-9

7
Bråten, Eldar
Against community, beyond humanity: Grasping "violence" in Java. The
politics of violence in Java. Red. Hüsken, Frans; deJonge, Huub 1999.

8
Bråten, Eldar
Hvordan forholde seg til "det nye?" Møte mellom gamle normer og ny
virkelighet på Java, Indonesia. Norm og praksis i Middelaldersamfunnet.
Kulturtekster. Red. Øye, Ingvild; Mundal, Else. Senter for europeiske
kulturstudier. 14, 206-230 1999. ISBN 82-91320-18-7

9
Bråten, Eldar
To Colour, Not Oppose: Spreading Islam in Rural Java. Muslim Diversity.
Local Islam in Global Contexts. Red. Manger, Leif. Curzon 23 Richmond 1999.
ISBN 0-7007-1104-X

10
Eriksen, Annelin
Kirke og kastom, kvinner og menn: om transformasjoner i
kjønnsrelasjoner på Ambrym, Vanuatu. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Red.
Hviding, Edvard. Universitetsforlaget 3/4, Oslo 1999. ISBN 0802-7285

11
Fadnes Jacobsen, Frode
Barns hverdagsliv og sosialisering på vietnamesisk og norsk:     nyere
bidrag fra spennende faglige grenseland. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Red.
Hviding, Edvard. Universitetsforlaget 9: Oslo 1999. ISSN 0802-7285

12
Fadnes Jacobsen, Frode
Interpretations of sickness and misfortune among Beja pastoralists.
Anthropology and Medicine. 5: 199908.

13
Gulbrandsen, Ørnulf
Allmenningens tragedie. Fellesressurser og individuelle interesser. Teori og
metode i samfunnsfaga. Red. Uglevik Lardsen, Stein. Samlaget Oslo 1999.

14
Haram, Liv
Brainstorming Workshop. Red. Haram, Liv; Kaaya, Sylvia; Mbwambo, Jessie.
Centre for International Health, University of Bergen. 134 Bergen 19991202.
ISBN 82-7815-017-6 Brainstorming Workshop. Programme on Marginalisation and
Health. Tanzania, Dar es Salaam, Executive Inn.

15
Haukanes, Haldis
Grand dramas - ordinary lives : state, locality and person in
post-communist Czech society. - Universitetet i Bergen IV, 249 s., pl.
Bergen 1999.

16
Henriksen, Georg
The Sàmi and Their Land. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Red. Hviding,
Edvard. Universitetsforlaget 3/4, 279-281 Oslo 1999. ISSN 0802-7285

17
Hviding, Edvard; Scott, Rolf; Tolleftsen, Trygve
KURARO:lianefiske i Marovo-lagunen. 1999. Bergen.

18
Hviding, Edvard
Steder, virkeligheter, "felt"er. Norsk antropologisk tidsskrift. Red.
Hviding, Edvard. Universitetsforlaget. 10 Oslo 1999. ISSN 0802-7285

19
Hviding, Edvard
Taro irrigation, arboriculture and stratified polities in coastal
Melanesia: evidence from the pre-colonial agricultural systems of New
Georgia. Archaeology, Agriculture and Identity. Red. Wallin, P. Vol. II.:
Oslo 1999. ISSN 1501-584X No Barriers Seminar Papers. The Kon-Tiki Museum,
Oslo.

20
Hviding, Edvard
Western movements in non-Western worlds: towards an anthropology of
uncertain encounters. Studia Carelica Humanistica. Red. Nyman, J.;
Stotesbury, J.A. Faculty of Humanities, University of Joensuu. 3-23. 1999.
ISBN 951-708-778-0 Postcolonialism and Cultural resistance. University of
Joensuu.

21
Håland, Gunnar
Beer, Blood and Mother`s Milk. Notes and Records. Vol II: Sudan 1999.

22
Knudsen, Are
Deforestation and entrepreneurship in the North-West-Frontier Province,
Pakistan. State, Society and the Environment in South Asia. Red. Toft
Madsen, Stig. Curzon Press 200-235 Surrey 1999.

23
Knudsen, Are
Land dispute and death enmity in a Kohistani mountain village,
Pakistan. - Working Paper Series. - CMI 9, 37 s Bergen 1999.

24
Knudsen, John Christian
Smertens motstand til språk. Om flyktningebarn - og andre. - Flyktningebarn
og familier. - Psykososialt senter for flyktninger, Universitetet i Oslo.
2.oppl., 38-43 Oslo 1999.

25
Knudsen, Ståle
Do sonars harm fish? Competing constructions of knowledge      among
Turkish fishermen and scientists. 1999. American Anthropological Association
Annual Meeting. Chicago.

26
Knudsen, Ståle
Marketing and Modernity. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Red. Hviding,
Edvard. Universitetsforlaget 10: 3-4, Oslo 1999.

27
Knudsen, Ståle
Taus kunnskap, prat og vitenskapelig tekster. En sammenligning    av
kunnskap hos fiskere og forskere i Tyrkia. Norsk Antropologisk Tidsskrift.
Red. Hviding, Edvard. Universitetsforlaget 10: 3-4, Oslo 1999.

28
Knudsen, Ståle
Taus kunnskap, prat og vitenskapelige tekster. En sammenligning    av
kunnskap hos fiskere og forskere i Tyrkia. Bodø 1999. Norsk Antropologisk
Årsmøte. Bodø.

29
Knudsen, Ståle
What role for the Turkish Fishery co-operatives? Organisational
preconditions for a new management regime in the Black Sea.
FISHECO'98:Proceedings of the First International Symposiumon Fisheries and
Ecology. Red. Celikkale, M.S.; Duzgunes, E.; Okumus, I.; Mutlu, C. 100-107
Trabzon, Tyrkey. 1999.

30
Knut, Rio
Oceania Gjenoppdaget i Bergen. Reiser i Bergen Museums Samlinger fra
Stillehavet. - Bergen Museums skrifter, Kultur Red. Rio, Knut. - UiB 3,
Bergen 1999. ISBN 82-7887-005-5

31
Lange, Siri
How the national became popular. Nationbuilding and popular culture  in
Tanzania. National Identity and Democracy. Red. Palmberg, Mai 1999.

32
Longva, Anh Nga
Hadhar and Badu in Kuwait: modern statehood, Western-styled politics and
the reinvention of tradition. 1999. European Association for Middle Eastern
Studies. Ghent, Belgia.

33
Longva, Anh Nga
Keeping migrant workers in check: the kafala system in the Gulf. Middle East
Report. 1999.

34
Manger, Leif
An Introduction. Muslim Diversity. Local Islam in Global Contexts. Red.
Manger, Leif. Curzon Press London 1999.

35
Manger, Leif
On Becoming Muslim. The construction of identities among the
Lafofa of the Sudan. Muslim Diversity. Local Islam in Global Contexts. Red.
Manger, Leif. Curzon Press London 1999.

36
Nielssen, Hilde
Ritualer og historisk bevisthet: Trumba - kulten på Madagaskar. Norsk
Antropologisk Tidsskrift. Red. Hviding, Edvard. Universitetsforlaget Oslo
1999. ISSN 0802-7285

37
Rekdal, Ole Bjørn
Cross-cultural healing in East African ethnography. Medical Anthropology
Quarterly. 13: 4, 458 - 482 1999. ISSN 0745-5194

38
Rekdal, Ole Bjørn
Det problematiske kulturbegrepet: Om forholdet mellom det flyktige og det
bestandige. Prøveforelesning til Dr. Polit.-graden. Universitetet i Bergen
1 - 18 Bergen 1999. Prøveforelesning til Dr. Polit.-graden. Universitetet i
Bergen, 18, juni 1999.

39
Rekdal, Ole Bjørn
The invention by tradition: Creativity and change among the Iraqw of
northern Tanzania. - Institutt for sosialantropologi, UiB/Høgskolen i Bergen
275 s. Bergen 1999.

40
Rekdal, Ole Bjørn; Blystad, Astrid
"We are as sheep and goats": Iraqw and Datooga discourses on fortune,
failure and the future. The poor are not us. Poverty and pastoralism in
eastern Africa. James Currey 125 - 146 Oxford 1999. ISBN 0-85255-265-3

41
Rio, Knut
Oceania Gjenoppdaget i Bergen. Reiser i Bergen Museums samlinger fra
Stillehavet. - Bergen Museums skrifter, kultur. - Bergen Museum 136 s.
Bergen 1999. ISBN 82-7887-005-5

42
Siverts, Henning
Bock, Carl Alfred. Norsk Biografisk Leksikon. Red. Arntzen, John Gunnar.
Kunnskapsforlaget 1: Oslo 1999.

43
Smedal, Olaf H.
Antropologiske perspektiver på slektskap og samfunnsliv. Historikerens rolle
i samfunnet. Red. Moren, Gudmund. Høgskolen i Lillehammer 68-74 Lillehammer
1999. ISBN 82-7184-215-3 ISSN 0807-2647

44
Storås, Frode
Det er røyken vi lever av. Ferrofolket ved fjorden - globale tema i lokal
soge. Red. Fossåskaret, Erik; Storås, Frode Bergen 1999.

45
Storås, Frode
Er bistand solidaritet? 1999. SAIH-konferanse. Bergen.

46
Storås, Frode
Etnisity and Scale. 1999. East African Drylands. Addis Abeba.

47
Storås, Frode
Ferrofolket ved fjorden - globale tema i lokal soge. Red. Storås, Frode;
Fossåskaret, Erik. - Nord 4 Bergen 1999.

48
Storås, Frode; Perlov, Diane; Scott, Rolf
Going for Mackerel. 1999. Bergen Museum/California Science Centre.

49
Storås, Frode
Hvorfor drive kvinneforskning på museene? 1999. Universitetet i Bergen.

50
Storås, Frode
Kledd til fest. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Red. Hviding, Edvard.
Universitetsforlaget 3-4, Oslo 1999. ISSN 0802-7285

51
Storås, Frode
Magic at work. 1999. NRK P2/radio, Herfra til halvti.

52
Storås, Frode
Magical Belives in Western Communities. 1999. Los Angeles, California.

53
Storås, Frode
Med gevær. 1999. Bergen.

54
Storås, Frode
Mumiane på Bergen Museum. 1999. NRK P2/radio, Kulturbeitet.

55
Storås, Frode
Når respondentene skyter på hverandre...Landbruksrelatert forsknings-
samarbeid med utviklingsland NUFU. 1999. Bergen.

56
Storås, Frode
På museumsloftet. 1999. Bergen.

57
Storås, Frode
Ved brønnen i Turkana. 1999. Bergen.

58
Van den Bergh, Graziella
Contraceptive technology in the era of HIV: Why are the wrong
methods so popular? Refelctions on contraceptive strategies amongst
Tanzanian School girls living in a global setting. Contraceptive technology
in the era of HIV: Why are the wrong methods so popular? Reflections on
contraceptive   strategies amongst Tanzanian School girls living in a
  global setting. Karolinska Institutt (IHCAR) Stockholm 1999. Maternal
Morbidity and Mortality in an International Perspectivand - International
Reproductive Health and Family Planning. Gotland, Sverige.

59
Van den Bergh, Graziella
Contraceptive technology in times of HIV: Why are the wrong methods  so
popular? Reflections on contraceptive strategies amongst Tanzanian School
girls living in a global world. 1999.06.26. Womans World 99: 7th
International Interdisciplinary Congress on Woman. Tromsø.

60
Van den Bergh, Graziella
Empirisk Forskning etter Post-Strukturalismen: Kvinn- og kjønns-
forskeres møte med den poststrukturalistiske utfordringen. 1999-09-20.
Seminar med Teresa de Lauretis.

61
Van den Bergh, Graziella
Feltnotater og lydbånd opptak fra intervjuer. 1999. Kigoma, Tanzanaia.

62
Van den Bergh, Graziella
Foto, dias- serie, og en videofilm fra feltarbeid. 1999. Tanzania.

63
Van den Bergh, Graziella
Is it possible to marry the anthropologist and the physician happily?
Methodological reflections on research on illegal abortion in a sub-
Saharan context. Is it possible to marry the anthropologist and the
physician happily? Methodological reflections on      research on
illegal abortion in a sub-Saharan context. Karolinska Institutet Stockholm
1999. Maternal Morbidity and Mortality in an International   Perspective
- and - International Preproductive Healht and   Family planning. Gotland.

64
Van den Bergh, Graziella
Maternal Morbidity and Mortality in an International Perspective   and
- International Reproductive Health and Family Planning. NORFA Workshops.
Karolinska Institutt (IHCAR) Stockholm 1999. Maternal Morbidity and
Mortality in an International Perspectivand - International Reproductive
Health and Family Planning. Gotland, Sverige.

65
Van den Bergh, Graziella
Ung prevensjon. 1999-11. Kigoma, Tanzania.

66
Van den Bergh, Graziella
Ungdom og HIV/AIDS. (Vijana na Ukimwi). 1999-03. Kasulu, Tanzania.

67
Vandeskog, Bjarne
Blood and love. 1999. Oslo Summer school.

68
Vandeskog, Bjarne
Det moderne foreldredilemma. Bergens Tidende. Bergen 19990824.

69
Vandeskog, Bjarne
Human interworlds - intersubjectivity and the constitution of human
worlds. - Institutt for sosialantropologi Bergen 1999.

70
Vandeskog, Bjarne
Noen moderne farsdillemma. 1999-10. Noped.

71
Vandeskog, Bjarne
Noen moderne mannsdilemma. 1999-11-15. Seminar for mannlige barnehageansatte.

72
Vandeskog, Bjarne
Nordisk Kjønnskonferanse. 19990121. Nordisk Kjønnskonferanse. Solstrand.

73
Vandeskog, Bjarne
Radioinnslag i WOK, 10 minutter. 199902. Radio.


<- forrigeinnholdneste ->