Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sammenliknende politikk

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
Cultural Theory as Political Science. - Routledge/ECPR studies in European
poltical science Red. Thompson, Michael; Grendstad, Gunnar; Selle, Per. -
Routledge 11: XV, 251 s. London 1999. ISBN 0-415-19197-1

2
Equal democracies? Gender and Politics in the Nordic Countries. Red.
Bergqvist, Christina; Borchorst, Anette; Christensen, Ann-Dorte;
Ramstedt-Silén, Viveka; Raaum, Nina C.; Styrkarsdottir, Audur. -
Scandinavian University Press 350 s. Oslo 1999. ISBN 82-00-12799-0

3
Party Systems and Voter Alignments Revisited (draft book manuscript,
forthcoming in 2000 on Routledge, London). Red. Karvonen, Lauri; Kuhnle,
Stein. - Åbo Academy/Department of Comparative Politics 750 s. Åbo/Bergen
1999.

4
Politics and Citizenship on the Eastern Baltic Seaboard. The
Structuring of Democratic Politics from North West Russia to Poland
(Final version forthcoming - to be published on Høyskoleforlaget). Red.
Aarebrot, Frank; Knutsen, Terje. - Department of Comparative Politics
(Draft version) 265 s. Bergen 1999.

5
State Formation, Nation-Building, and Mass Politics in Europe. The
Theory of Stein Rokkan ; based on his collected works. - Comparative
European politics Red. Flora, Peter; Kuhnle, Stein; Urwin, Derek. -
Oxford University Press XVIII, 422 s. Oxford 1999. ISBN 0-19-828032-7

6
Survival of the European Welfare State (draft)      (Final version
forthcoming in 2000 on Routledge, London). Red. Kuhnle, Stein. - Department
of Comparative Politics, University of Bergen 570 s. Bergen 1999.

7
Aarebrot, Frank
A Discussion of Contributions to the Study of the Role of Women in  the
Politics of the Baltic Republics and Russia. Abstracts fron the Conference
on Women and Politics in Eastern Europe. Red. Matland, Richard. Deparment
of Public Administration ang Organisational Theory 15 - 17 The University of
Bergen 1999. Women and Politics in Central and Eastern Europe. Bergen,
29.5.99.

8
Aarebrot, Frank
A Series of Lectures on the Comparative Study of Central and East
European Political Systems. 1999. The Summer School on Baltic and Russian
Political Systems at  Södertörn University, Stockholm. Stockholm,
18.-23.6.99.

9
Aarebrot, Frank
Akademikerne i samfunnsbildet. 1999. Sentralstyremøte i Akademikerne.
Bergen,15.12.99.

10
Aarebrot, Frank
Ap viser muskler. Bergens Tidende. 1999-08-30.

11
Aarebrot, Frank
Arbeidstidsordninger og publikums krav. 1999. Regionalmøte i norsk handel og
kontorarbeiderforbund. Bergen,.17.11.99.

12
Aarebrot, Frank
Bjørnen romler i terrenget. Bergens Tidende. 1999-08-31.

13
Aarebrot, Frank; Knutsen, Terje
Comparative Perspectives. Politics and Citizenship on the Eastern Baltic
Seaboard. Red. Aarebrot, Frank; Knutsen, Terje. Dept. of Comparative
Politics (Draft) 257 - 265 Bergen 1999.

14
Aarebrot, Frank
Daff stemning? Bergens Tidende. 1999-09-03.

15
Aarebrot, Frank
Dagens partipolitiske landskap. 1999. Oslo, Foesvarets høyskole, 29.januar
1999.

16
Aarebrot, Frank
Dagens valgmåling. Bergens Tidende. 1999-09-04.

17
Aarebrot, Frank
Dantes inferno - personlige betraktninger fra en valgkommentator. SanPol
Aktuelt. 4, 5 1999.

18
Aarebrot, Frank; Haukaas, Jan Olav; Knutsen, Terje
Demcratisation of Transitional Societies in Central and Eastern
Europe. - Internet based information from the Department of  Comparative
Politics at the University of Bergen. - Department of Comparative Politics
- The University of Bergen 60 s. Bergen 1999.

19
Aarebrot, Frank
Democratization and Federalization: European Experiences. Abstracts of the
Papers Presented at the Sino-Norwegian Conferance on Comparative
Modernization. Scandinavia and  China Compared. Red. Sterns, Lisa. Nordic
Center, Fudan University 16 - 17 Shanghai 1999. The Sino-Norwegian
Conferance on Comparative Modernization.  Scandinavia and China Compared.
Fudan University, Shanhai, 28.11-29.11.98.

20
Aarebrot, Frank
Demokratiseringen av Østeuropa. 1999. Bergen, Faglig pedagogisk dag,
5.2.1999.

21
Aarebrot, Frank
Den nasjonale sjølråderetten og regionenes Europa. 1999. Bergen,
Europabevegelsen, 8.11.99.

22
Aarebrot, Frank
Det største partiet får ingen ingen innflytelse. Bergens Tidende. 1999-09-06.

23
Aarebrot, Frank
En presse i forandring til det bedre? 1999. Bergen presseforenings
seniorgruppe, 9.11.99.

24
Aarebrot, Frank
En statsviters syn på utviklingen av lokalt selvstyre på Svalbard.
Svalbardposten. Svalbardposten 1 - 2 Longyearbyen 1999. Foredragserie om
Svalbards fremtid. Longyearbyen, 21.januar 1999.

25
Aarebrot, Frank
En teori om det politisk strukturelle grunnlag for lønnsdannelse i
offentlig sektor. 1999. Sentralstyremøte i Akademikerne. Oslo, 21.9.99.

26
Aarebrot, Frank
European party systems: Genesis and Structures. 1999. Course under the
auspices of the Nordic Center of Fudan   University, Shanghai.
18.10-21.10.99.

27
Aarebrot, Frank
Evalueringsrapport for faglig utvalg i norsk markedsanalyseforening. - Norsk
markedsanalyseforening 10 s. Oslo 1999.

28
Aarebrot, Frank; Haukaas, Jan Olav
Fire video opptak publisert på internett. TV2 Holmgangredaksjonens
hjemmeside. 1999. 23.8.-12.9.99.

29
Aarebrot, Frank
Forelesningsserie om internasjonal politikk og konfliktstrukturer fra et
sjøterritorielt perspektiv. 1999. Bergen, Sjøkrigsskolen, 28.8-1.10.99.

30
Aarebrot, Frank
Frp gjør rent bord. Bergens Tidende. 1999-09-06.

31
Aarebrot, Frank
Frps vekst og muligheter. Bergens Tidende. 1999-09-02.

32
Aarebrot, Frank
Hagen taler - Frp daler. Bergens Tidende. 1999-09-05.

33
Aarebrot, Frank
Har fylkeskommunen en fremtid? 1999. Møte for landets fylkesordførere.
Arendal, 2.8.99.

34
Aarebrot, Frank
Haren og skilpadden. Bergens Tidende. 1999-08-25.

35
Aarebrot, Frank
Helsevesenets utfordringer og helsepersonells status. 1999.
Områdekonferanse, Fylkeslegen i Rogaland. Haugesund, 28.9.99.

36
Aarebrot, Frank
Hva skjedde ved kommunevalget? 1999. Landsstyrmøte i Norsk kommuneforbund.
Oslo, 22.9.99.

37
Aarebrot, Frank
Høyre leder sluttspurten. Bergens Tidende. 1999-09-07.

38
Aarebrot, Frank
Identiteten betyr mye. Bergens Tidende. 1999-09-10.

39
Aarebrot, Frank; Knutsen, Terje
Introduction. Politics and Citizenship on the Eastern Baltic Seaboard. Red.
Aarebrot, Frank; Knutsen, Terje. Dept. of Comparative Politics (Draft) 2
- 14 Bergen 1999.

40
Aarebrot, Frank
Issues in Norwegian Politics. 1999. Elder Hostel - Fana Folkehøgskole,
15.6.99.

41
Aarebrot, Frank
Journalisters og publikums oppfatninger av journalistrollen.
Resultater fra en sammenlignende undersøkelse. Tabellsamling fra OPINION A/S
med kommentarer og grafisk presentasjon. Red. Aarebrot, Frank; Olaussen,
Thore. OPINION A/S 1 - 25 Bergen 1999. Media 2000. Bergen, 20.8.99.

42
Aarebrot, Frank
Klar, ferdig ...? Bergens Tidende. 1999-09-08.

43
Aarebrot, Frank
Krisen i Kosovo. 1999. Regionkonferanse LO - region vest. Bergen, Folkets
Hus, 7.6.99.

44
Aarebrot, Frank
Kritisk blikk på det norske valgsystemet. 1999. Landsmøtet for norske
formannskapssekrekærer. Steinkjær, 3.6.99.

45
Aarebrot, Frank
Kritisk blikk på konsulentrollen. 1999. Solstrand, Wybrand & Cooper, 17.9.99.

46
Aarebrot, Frank
Kvalitetsmålinger av NRK programmer. 1999. NRK Kringkastingsrådet. Oslo,
18.3.99.

47
Aarebrot, Frank
Kvalitetsmålinger av NRKs radioprogrammer. 1999. Fellesmøte med P1 og P3
redaksjoner. Tyholt, 19.2.99.

48
Aarebrot, Frank
Kvalitetssikring av NRKs produksjon. 1999. Nasjonalt møte med avdelingene og
ledelsen i NRK Resurs. Hønefoss, 4.9.99.

49
Aarebrot, Frank
Lønnssytemer og samfunnssystemer. Langtidsutdannedes strategiske
situasjon fremover. 1999. Jubileumsmøte for Forskerforbundet ved
Universitetet i Bergen. Ulvik, 18.11.99.

50
Aarebrot, Frank
Makt og avmakt i det norske samfunn. 1999. Finnmark fylkesting. 6.10.99.

51
Aarebrot, Frank
Mellom tro og tvil. Bergens Tidende. 1999-08-24.

52
Aarebrot, Frank
Meningsmålinger og kildekritikk. 1999. Volda, Møre og Romsdal
Distrikthøgskule, 3.5.99.

53
Aarebrot, Frank
Meningsmålinger som brikker i det politiske spill. 1999.
Videreutdanningskonferanse i regi av nosrk statsvitenskapelig forening.
Bergen, 27.5.99.

54
Aarebrot, Frank
Modernisering, privatisering, sosialisering? Mulige strategier. 1999. Norsk
kommuneforbund i Bergen. 12.10.99.

55
Aarebrot, Frank
Mottagelse av "kjuagutt-prisen". Bergen Presseforenings pris for god
pressekontakt og populariserende arbeid. 1999. Bergen, 19.11.99.

56
Aarebrot, Frank
Norsk fremtidig østeuropastrategi i et 20 års perspektiv. 1999. Seminar med
Østeuropagruppen i Utenriksdepartementet. Oslo, 19.5.99.

57
Aarebrot, Frank
Norsk parlamentarisme og demokrati. 1999. Bergen, Faglig pedagogisk dag,
5.2.1999.

58
Aarebrot, Frank
Norway seen from America, and America seen from Norway. 1999. Elder Hostel
- Fana Folkehøgskole, 15.6.99.

59
Aarebrot, Frank
Norwegian History, Society, Politics and Culture. 1999. Summer Seminar for
the Law School of the University of   Minnesota, Held at the Faculty of
Law of the University of   Bergen. Bergen 31.5.99.

60
Aarebrot, Frank
Norwegian Politics. 1999. Bergen, 15. januar 1999.

61
Aarebrot, Frank
Norwegischer Politik Heute - ein Bilanz. 1999. Seminar for SPD medlemmer i
Bergen, 12.8.99.

62
Aarebrot, Frank
Ny usikkerhet blant Ap-velgerne. Bergens Tidende. 1999-09-01.

63
Aarebrot, Frank
Om målinger av programmer basert på innholdskvalitet. 1999. Oslo,
NRK-kringkastingsrådet, 12. januar 1999.

64
Aarebrot, Frank
Om målinger av programmers kvalitative innhold. 1999. Redaksjonskonferanse
for "Norgesglassets" medarbeidere. Voss, 2.10.99.

65
Aarebrot, Frank
Partiene er trege i steget. Bergens Tidende. 1999-09-10.

66
Aarebrot, Frank
Politisk journalistikk og politisk korrekthet. 1999. Volda, Møre og Romsdal
Distrikthøgskule, 4.5.99.

67
Aarebrot, Frank
Politisk risikoanalyse - et paradigme. 1999. Resursmøte i Statoil.
Stavanger, 7.4.99.

68
Aarebrot, Frank
Present and future needs for comparative social research. 1999. The 3rd
Annual User Meeting at the Zentralarchiv für   Empirische
Sozialforschung, Universität zu Köln. Køln, 30.10.1999.

69
Aarebrot, Frank
Prospects for increased Faroese independence. Comparing European
Micro- and Mini states. Lagmannens kontor. Lagmannens kontor 2 - 3 Torshavn
1999. Views on Home-rule in the Faroes. Comments on the White Paper.
Torshavn, 24.11.99.

70
Aarebrot, Frank
Pådrivere i samfunnsutviklingen. 1999. AOF kurs. Bergen, 6.11.99.

71
Aarebrot, Frank
Røde Torsteins amerikanske valgkamp. Bergens Tidende. 1999-08-26.

72
Aarebrot, Frank
Rødt flertall for første gang. Bergens Tidende. 1999-09-11.

73
Aarebrot, Frank
Situasjonen på Balkan. 1999. Bergen, Det Akademiske Kvarter, 14.4.99.

74
Aarebrot, Frank
Sluttspurten er i gang. Bergens Tidende. 1999-09-09.

75
Aarebrot, Frank
Sp halveres. Bergens Tidende. 1999-08-31.

76
Aarebrot, Frank
Sterke fløyer, svakt sentrum. Bergens Tidende. 1999-09-03.

77
Aarebrot, Frank
Strategier for en ny europadebatt. 1999. Bergen, Europabevegelsen, 27.
januar 1999.

78
Aarebrot, Frank
Strukturer og saker i dagens norske politikk. 1999. Nordisk sommerskole for
utenlandske studenter ved   Universitetet i Bergen. Bergen 28.7.99.

79
Aarebrot, Frank
Støtte fra alle partier. Bergens Tidende. 1999-08-29.

80
Aarebrot, Frank
The Failure of Western Advice to Russia in the 1990ies. 1999. Public Lecture
at the Fudan University, Shanghai. Shanghai, 21, oktober 1999.

81
Aarebrot, Frank
The Netherlands: Early Compromise and Democratic Stability. Historical
Social Research. Zentrum für Historische Sozialforschung 24: 3, 305 - 327
Marburg 1999.

82
Aarebrot, Frank
Tilgivelse og svik. Bergens Tidende. 1999-08-27.

83
Aarebrot, Frank
Valgforsker uten kvaler - portrettintervju. Sunnmørsposten. 1999-08-28.

84
Aarebrot, Frank
Valgforsker uten kvaler - portrettintervju. Sunnmørsposten. 1999-08-28.

85
Aarebrot, Frank; Ørnhøy, Stein; Jørgensen, Pål T.
Valgsending TV2 - Kommune og Fylkestingsvalget. 1999. Oslo,13.9.99.

86
Aarebrot, Frank
Valgslit til liten nytte. Bergens Tidende. 1999-09-04.

87
Aarebrot, Frank
Venstre på vippen. Bergens Tidende. 1999-09-12.

88
Aarebrot, Frank
Vokser på ro og harmoni. Bergens Tidende. 1999-08-28.

89
Aarebrot, Frank
Working Papers on Electoral Observation by the Staff of the
Department of Comparative Politics, the University of Bergen. Working Papers.
Institutt for sammenliknende politikk 2: 247-275 s. Skarnes 1999.

90
Altermark, Natalia; Øverland, Frode; Knutsen, Terje
Theories of Transition and a Definition of Consolidation. Politics and
Citizenship on the Eastern Baltic Seaboard. Red. Aarebrot, Frank; Knutsen,
Terje. Dept. of Comparative Politics (Draft) 14 - 33 Bergen 1999.

91
Bakka, Pål
Explaining Europe : a Weberian reconstruction of European political
development based on Stein Rokkan's conceptual map of Europe. -
Universitetet i Bergen VII, 624 s. Bergen 1999.

92
Berntzen, Einar
Comments to the Inception Report. - Department of Comparative Politics - The
University of Bergen 3 Bergen 1999.

93
Berntzen, Einar
Demokrati i Latin-Amerika: "Den numeriske kanalen" (Draft) Skal
publiseres i Latinamerikansk Årbok 2000. - Institutt for sammenlignende
politikk 10 s. Bergen 1999.

94
Berntzen, Einar
El Método Comparativo de Casos. Department of Comparative Politics, The
University of Bergen (Mimeo). Department of Comparative Politics - The
University of Bergen 1 - 70 Bergen 1999. Escuela de Ciencias Políticas,
Universidad de Costa Rica. San José, 26.2.-12.3.99.

95
Berntzen, Einar
Innføring i komparativ metode (Draft). - Institutt for sammenlignende
politikk 70 s. Bergen 1999.

96
Berntzen, Einar
Komparativ og europeisk politikk. 1999. Høgskolen i Harsta, 22.3-22.4.99.

97
Berntzen, Einar
La Integración Europea desde la Perspectiva Nórdica. 1999. Universidad
Nacional de Heredia. Heredia, Costa Rica, 17.11.99.

98
Berntzen, Einar
Political Modernization: The Importance of the Rule of Law and
Constitutional Aspects for Democratic Transition and Consolidation.  The
European Experience. Abstracts of the Papers Presented at the Sino-Norwegian
Conferance on Comparative Modernization. Scandinavia and  China Compared.
Red. Sterns, Lisa. Nordic Center, Fudan University 15 - 16 Shanghai 1999.
The Sino-Norwegian Conferance on Comparative Modernization.  Scandinavia
and China Compared. Fudan University, Shanhai, 28.11-29.11.98.

99
Berntzen, Einar
Prospects for Democratic Consolidation of the New Democracies in
Central America: Different Theoretical Approaches. Department of Comparative
Politics, The University of Bergen (Mimeo). Department of Comparative
Politics - The University of Bergen 1 - 22 Bergen 1999. The 27th ECPR Joint
Sessions of Workshops. Mannheim, 26.-31.3.99.

100
Berntzen, Einar; Ekern, Stener
Repaso de Dos Proyectos de Investigación de la Asociación para el   Avance
de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO). - NORAD 21 s. Oslo 1999.

101
Berntzen, Einar; Bendiksby, Trygve; Krohn-Hansen, Christian
Repaso de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Programa El Salvador. (Draft) Utkast til NORAD-rapport. - Department of
Comparative Politics - The University of Bergen 28 s. Bergen 1999.

102
Berntzen, Einar; Ekern, Stener
Repaso de Seis Proyectos de Investigación de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Guatemala. - NORAD 21 s.
Oslo 1999.

103
Berntzen, Einar; Bendiksby, Trygve; Ekern, Stener; Sánchez, Manolo
Repaso del Proyecto "Ciudadanía 2000" del Consorcio de ONGs de
Educación Cívica de El Salvador (SLV 0011). - NORAD 42 s. Oslo 1999.

104
Berntzen, Einar; Ekern, Stener; Bendiksby, Trygve; Sánchez, Manolo
Repaso del Proyecto "Fortalecimiento del Estado de Derecho"
(SLV-0004) de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho
(FESPAD). - NORAD 38 s. Oslo 1999.

105
Berntzen, Einar; Ekern, Stener; Bendiksby, Trygve; Sánchez, Manolo
Repaso del Proyecto "Fortalecimiento del Estado de Derecho"
(SLV-0004) de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho
(FESPAD). - NORAD 38 s. Oslo 1999.

106
Berntzen, Einar
Sampol aktuelt 1/99. Sampol aktuelt. 1, 1 - 4 1999.

107
Berntzen, Einar
Sampol aktuelt 2/99. Sampol aktuelt. 2, 1 - 4 1999.

108
Berntzen, Einar
Sampol aktuelt 3/99. Sampol aktuelt. 3, 1 - 4 1999.

109
Berntzen, Einar
Sampol aktuelt 3/99. Sampol aktuelt. 3, 1 - 4 1999.

110
Berntzen, Einar
Sampol aktuelt 4/99. Sampol aktuelt. 4, 1 - 5 1999.

111
Berntzen, Einar
Sampol aktuelt 5/99. Sampol aktuelt. 5, 1 - 4 1999.

112
Berntzen, Einar
Valget i Østerrike. 1999. Bergen, 3.10.99.

113
Berntzen, Einar
Vesteuropeisk politikk. 1999. Høgskolen i Bodø, 6.4.-14.4.99.

114
Christensen, Dag Arne
Venstresosialistisk EU-politikk : ei analyse av Sosialistisk
Venstreparti i Noreg, Vänsterpartiet i Sverige og Socialistisk
Folkeparti i Danmark, 1973-1997. - Universitetet i Bergen 1 b. : ill. Bergen
1999.

115
Christie, Kenneth
Human Rights in East Asia: the search for Stability, Growth and
Justice. - Nordic Institute of Asian Studies Copenhagen 1999.

116
Christie, Kenneth
Human Rights in East Asia: the search for Stability, Growth and
Justice. - Nordic Institute of Asian Studies Copenhagen 1999.

117
Christie, Kenneth
Regionalism, Economic Security and Peace: The Asia-Pacific. The World
Encyclopedia of Peace, New York: Oceana Publications 1999. x 1999.

118
Christie, Kenneth
Remembering the Past in Asia and Europe. 1999. Lund, Sweden in April 1999.

119
Christie, Kenneth
Thailand on Human rights in Southeast Asia. Bangkok 1999.

120
Christie, Kenneth
The Shape We're in: Democracy, Rights and Values in the Asia-Pacific. Human
Rights in Development Yearbook 1998 - The Hague: Kluwer Law International.
247 - 256 1999.

121
Duvold, Kjetil
From Homo Sovieticus to Balts. Colonisers, migrant workers or a new
diaspora? Politics and Citizenship on the Eastern Baltic Seaboard. Red.
Aarebrot, Frank; Knutsen, Terje. Dept. of Comparative Politics (Draft) 197
- 210 Bergen 1999.

122
Eitrheim, Pål; Kuhnle, Stein
Nordic welfare states in the 1990s: institutional stability, signs of
divergence (draft chapter to S. Kuhnle, ed., Survival of the European
Welfare State, forthcoming 2000 on Routledge, London). - Department of
Comparative Politics, University of Bergen 40 s. Bergen 1999.

123
Eitrheim, Pål; Kuhnle, Stein
The Scandinavian Welfare Model: Trends and Perspectives. - European
University Institute 26 s. Firenze 1999.

124
Engene, Jan Oskar
Abortterror brer seg i USA. Bergens Tidende. 4 1999-11-24.

125
Engene, Jan Oskar
Atomterrorisme. 1999. 17.3.1999.

126
Engene, Jan Oskar
Det rene flagg 100 år: Flaggsaken på internett. Nordisk Flaggkontakt. 29,
39 - 41 1999. ISSN 0109-7539

127
Engene, Jan Oskar
- Faren for terrorer absolutt reell. Bergens Tidende. 7 1999-11-23.

128
Engene, Jan Oskar
- Liten fare for terror i Norge. Bergens Tidende. 7 1999-03-28.

129
Engene, Jan Oskar
-Må overvåke abortmotstanderne. Bergens Tidende. 1 1999-11-23.

130
Engene, Jan Oskar
Om terrorisme. 1999. 18.9.1999.

131
Engene, Jan Oskar
Problemene i Nord-Irland, årsaker, status i dag og utsiktene til
fredelige løsninger. 1999. Lions Club Bergen/Varden, 8.4.1999.

132
Engene, Jan Oskar
Skrekk-scenario om terror slo til. Bergens Tidende. 1999-01-31.

133
Engene, Jan Oskar
Terrorisme i Russland. 1999. 13.9.1999.

134
Engene, Jan Oskar
The Nordic countries: A peaceful region? 1999. Nordic Centre, Fudan
University, Shanghai, Kina, 29.10.1999.

135
Engene, Jan Oskar
The Nordic Political Systems in a Comparative Perspective. 1999. Course
under the auspices of the Nordic Center, Fudan   University, Shanghai, PR
China. Shanghai, PR China, 25-28 October 1999.

136
Engene, Jan Oskar
World Terrorism Monitor. 1999. Bergen, Institut for sammenliknende politikk.

137
Engene, Jan Oskar
Ytringsfrihet for flaggbrennere i Norge? Nordisk Flaggkontakt. 29, 31 - 36
1999. ISSN 0109-7539

138
Engene, Jan Oskar
Øst-Timor: Gjennom kolonitid og okkupasjon til
selvstendighetsforberedelser. Nordisk Flaggkontakt. 29, 11 - 19 1999. ISSN
0109-7539

139
Engene, Jan Oskar
Åland: Mer om spesialflagg og flagglovgivning. Nordisk Flaggkontakt. 29, 21
- 23 1999. ISSN 0109-7539

140
Gloppen, Siri
Hvor går det sør-afrikanske demokratiet? 1999. Debatt, Studentersamfunnet.
Bergen, 17 april.

141
Gloppen, Siri
Hvor går det sør-afrikanske demokratiet? 1999. Debatt, Studentersamfunnet.
Bergen, 17 april.

142
Gloppen, Siri
Rettsstatsutvikling i Sør-Afrika. 1999. Åpent møte i Amnesty International.
Bergen, 29 September 1999.

143
Grendstad, Gunnar
A Political Cultural Map of Europe. A Survey Approach. GeoJournal. 47: 3,
463 - 475 1999.

144
Grendstad, Gunnar; Hjellbrekke, Johs.
Mål og mening i en valgkamp. Bergens Tidende. 24 1999-10-19.

145
Grendstad, Gunnar; Strand, Torodd
Organizational Types And Leadership Roles. Scandinavian Journal of
Management. 15: 4, 385 - 403 1999.

146
Grendstad, Gunnar; Selle, Per
The Formation and Transformation of Preferences. Cultural Theory and
Postmaterialism Compared. Cultural Theory as Political Science. Routledge
43 - 58 London 1999.

147
Grendstad, Gunnar
The New Ecological Paradigm Scale. Examination and Scale Analysis.
Environmental Politics. 8: 4, 194 - 205 1999.

148
Hjellum, Torstein
Bygdelistene: utfordring til partisystemet og håp for
lokaldemokratiet? Bergens Tidende. 1999-09-09.

149
Hjellum, Torstein
China, globalization and membership in WTO. 1999. Fudan, Shanghai 15.10.99.

150
Hjellum, Torstein
Et opportunistisk haleheng? Bergens Tidende. 1999-04-09.

151
Hjellum, Torstein
Features of Capitalism and the restructuring of Ruling Classes in
China. Paper til konferanse. x x x 1999. Nordisk Forening for Kinastudier.
Stockholm juni 1999.

152
Hjellum, Torstein
Hvem skal styre Olje-Norge? Stavanger Aftenblad 01.09.99 og Klassekampen
08.09.99. 1999-09-01.

153
Hjellum, Torstein
Kina i dag. 1999. Møre Folkehøgskule, 12.02.99.

154
Hjellum, Torstein
Kinas politiske historie. 1999. Møre folkehøgskule 16.09.99.

155
Hjellum, Torstein
Kinas politiske kultur. 1999. Sjøkrigsskolen, Bergen, 13.02.99.

156
Hjellum, Torstein
Klasseteori og klasseanalyse. 1999. Foredrag for Sosialistisk Ungdom
11.12.99.

157
Hjellum, Torstein
Nasjonalisme og nasjonalstat. 1999. Foredrag for Kvinnherad Nei til EU
15.02.99.

158
Hjellum, Torstein
Preconditions of Modernization: East and West. Paper til konfranse. x x x
1999. EPCReN-konferanse. Taipei august 1999.

159
Hjellum, Torstein
Pusteøvelser og meditasjon er en politisk trussel i Kina. Stavanger
Aftenblad 30.07.99 og Bergens Tidende 11.08.99. 1999-07-30.

160
Hjellum, Torstein
Senterpartiet - kva nå? Bergens Tidende 11.12.99 og Nationen 08.12.99.
1999-12-11.

161
Hjellum, Torstein
Senterpartiet sin situasjon. 1999. Foredrag på Senterpartiets
parlamentarikerkonferanse 20.11.99.

162
Hort, Sven; Kuhnle, Stein
Asias nye velferdsstater. Bergens Tidende. 1999-10-14.

163
Hort, Sven; Kuhnle, Stein
EAst and Southeast Asian Miracles, Social Dumping and Welfare States
(draft for publication in Journal of European Social Policy,
forthcoming in May 2000). - Department of Comparative Politics, University
of Bergen 27 s. Bergen 1999.

164
Innvær, Simon
"Grid-group"-analysen i lys av weberiansk metodologi. - Universitetet i
Bergen 257 s. Bergen 1999.

165
Knutsen, Terje
Not yet 35 and already so demanding: infrastructure needs from the
perspective of young researchers. 1999. The 3rd Annual User Meeting at the
Zentralarchiv für   Empirische Sozialforschung, Universität zu Köln.
30.10.1999.

166
Kuhnle, Stein
Australias farvel til dronningen? Bergens Tidende. 1999-11-02.

167
Kuhnle, Stein
Deutschland und der Durchbruch der Sozialversicherung in Norwegen.
Deutschland - Norwegen : die lange Geschichte. Red. Grimnes, Ole Kristian;
Hobson, Rolf; Lorenz, Einhart. Tano Aschehoug 140-153 Oslo 1999. ISBN
82-518-3940-8

168
Kuhnle, Stein
European welfare lessons of the 1990s      (Draft chapter to S.
Kuhnle,ed., Survival of the Euroipean Welfare  State, forthcoming 2000 on
Routledge, London). - Department of Comparative Politics, University of
Bergen 10 s. Bergen 1999.

169
Kuhnle, Stein
European Welfare States in perspective. 1999. Bangkok, Social
Administration, 02.12.99.

170
Kuhnle, Stein; Alestalo, Matti
Introduction: growth, adjustments and survival of European welfare
states (draft chapter to S. Kuhnle, ed., Survival of the European
Welfare State, forthcoming 2000 on Routledge, London). - Department of
Comparative Politics 38 s. Bergen 1999.

171
Kuhnle, Stein
Issues of Social Policies in Scandinavia. 1999. Hong Kong Baptist
University, Hong Kong 06.04.99.

172
Kuhnle, Stein
Models of European Welfare States. 1999. Konjic, Bosnia, 07.05.99.

173
Kuhnle, Stein
Prospects for Welfare Policy Development in a Pauperized Society. 1999.
Konjic, Bosnia, 07.05.99.

174
Kuhnle, Stein
Refelctions on the Nordic Welfare State       (draft chapter to
L.Karvonen and K. Ståhlberg, eds., Festschrift for Dag Anckar, forthcoming
in February 2000, Åbo Academy Press). - Department of Comparative Politics,
University of Bergen 18 s. Bergen 1999.

175
Kuhnle, Stein
Skandinavski tip drzave blagostanja. - Centar za Jacanje Demokratije 16 s.
Konjic, Bosnia 1999.

176
Kuhnle, Stein
Survival of the European Welfare State, ARENA Working Paper Series. -
Universitetet i Oslo 19, Oslo 1999.

177
Kuhnle, Stein
Tenkeforbud for arbeidsledige studenter? Aftenposten. 1999-02-04.

178
Kuhnle, Stein
The Coming of Asian Welfare States. 1999. Bangkok, 31.08.99 Thammasat
University.

179
Kuhnle, Stein
The Nordic Welfare State in a European Context. 1999. Australian National
University, Canberra, 13.oktober.

180
Kuhnle, Stein
The Nordic Welfare State in a European Context: dealing with economic and
ideological challenges in the 1990s (draft for publication in   European
Review, forthcoming 2000). - Department of Comparative Politics, University
of Bergen 34 s. Bergen 1999.

181
Kuhnle, Stein
The Scandinavian type of welfare state in the 1990s: challenged, but
viable (draft chapter to M. Ferrera and M.Rhodes, eds, Recasting
European welfare states, forthcoming 2000 on Frank Cass, London, also to be
published in a special issue of West European Politics). - Department of
Comparattive Politics, University of Bergen 28 s. Bergen 1999.

182
Kuhnle, Stein
The Scandinavian type of welfare state       (draft for publication in
Asian Social Development Series, Vol 2,   forthcoming in 2000, Hong Kong
Social Security Society and Asia    Monitor Resource Centre, Hong Kong). -
Department of Comparative Politics, University of Bergen 16 s. Bergen 1999.

183
Kuhnle, Stein
The Scandinavian Welfare Model. 1999. Qinghua University, Beijing, 14.04.99.

184
Kuhnle, Stein
The Scandinavian Welfare State and its Challenges. 1999. East China Normal
University, Shanghai, 12.04.99.

185
Kuhnle, Stein
Tyskland og sosialforsikringens gjennombrudd i Norge. Tyskland - Norge : den
lange historien. Red. Grimnes, Ole Kristian; Hobson, Rolf; Lorenz, Einhart.
Tano Aschehoug 123-133 Oslo 1999. ISBN 82-518-3857-6

186
Kuhnle, Stein
Unemployment, Poverty and Welfare Policy in Europe. 1999. Hong Kong Baptist
University, Hong Kong, 06.04.99.

187
Kuhnle, Stein
Why Welfare states? 1999. Konjic, Bosnia, 07.05.99.

188
Larsen, Stein Ugelvik
Analysing Transitions to Democracy. Cosmopolis 1999, Årbok Det Russiske
Statsviterforbundet, Moskva. 95 - 107 1999.

189
Larsen, Stein Ugelvik
Democracy. Modeli soglasovaiya literesov v khode demokratizatsii i Ot
Neterpimosti k soglasiiv, Det Russiske
Vitenskapsakademiet, Moskva. 77 - 87 1999.

190
Larsen, Stein Ugelvik
I krigens kjølvann: Krigsbarna. Historikerens rolle i samfunnet, Rapport
fra historikerdager 99. Red. Moren, Gudmund. Høgskolen i Lillehammer 154 -
x Lillehammer 1999.

191
Larsen, Stein Ugelvik
I krigens kjølvann: Krigsbarna. Historikerens rolle i samfunnet, Rapport
fra historikerdager 99. Red. Moren, Gudmund. Høgskolen i Lillehammer 154 -
x Lillehammer 1999.

192
Larsen, Stein Ugelvik
I Krigens kjølvann. Nye sider ved norsk krigshistorie og
etterkrigstid. - Universitetsforlaget A/S 315 s. Oslo 1999.

193
Larsen, Stein Ugelvik
Teori og Metode i Samfunnsfaga. - Det Norske Samlaget A/S 224 s. Oslo 1999.

194
Midtbø, Tor
Regjeringers vekst og fall. En teoretisk gjennomgang og en empirisk
kartlegging. Tidsskrift for samfunnsforskning. 63 - 86 1999.

195
Midtbø, Tor
The impact of parties, economic growth, and public sector expansion: A
comparison of long-term dynamics in the Scandinavian and
Anglo-American democracies. European journal of political research. 199 -
223 1999.

196
Myrmel, Elin Merete
Balkanisering av Indonesia. Bergensavisen. 1999-11-27.

197
Myrmel, Elin Merete
Demokrati på Rekordtid. Bergensavisen. 1999-06-05.

198
Myrmel, Elin Merete
"Elektrosjokk" skal redde Algerie. Bergensavisen. 1999-10-02.

199
Myrmel, Elin Merete
Er nasjonalstaten foreldet? Bergensavisen. 1999-07-03.

200
Myrmel, Elin Merete
Et nytt fredshåp tennes i Israel. Bergensavisen. 1999-08-07.

201
Myrmel, Elin Merete
Et nødvendig militærkupp? Bergensavisen. 1999-10-23.

202
Myrmel, Elin Merete
Folkets moralske seier. Bergens Tidende. 1999-06-26.

203
Myrmel, Elin Merete
Frie valg i Indonesia. Bergens Tidende. 1999-06-04.

204
Myrmel, Elin Merete
Fruktløst i Seattle. Bergensavisen. 1999-12-18.

205
Myrmel, Elin Merete
Har NATO seiret? Bergensavisen. 1999-06-19.

206
Myrmel, Elin Merete
Historisk rettsak. Bergensavisen. 1999-10-16.

207
Myrmel, Elin Merete
Kampen om Kashmir. Bergensavisen. 1999-05-12.

208
Myrmel, Elin Merete
Kjempen vakler. Bergensavisen. 1999-09-25.

209
Myrmel, Elin Merete
Nasjonalisme. Bergensavisen. 1999-07-24.

210
Myrmel, Elin Merete
Nedslående økning av brudd på menneskerettighetene. Bergensavisen.
1999-10-30.

211
Myrmel, Elin Merete
Ny fredsavtale i Nord-Irland. Bergensavisen. 1999-07-10.

212
Myrmel, Elin Merete
Nå skal jobben fullføres. Bergensavisen. 1999-11-06.

213
Myrmel, Elin Merete
Når økonomiske interesser blir viktigere enn menneskeliv. Bergensavisen.
1999-09-18.

214
Myrmel, Elin Merete
Setter sin lit til ANC og Mbeki. Bergensavisen. 1999-06-26.

215
Myrmel, Elin Merete
Utfordrer regimet. Bergensavisen. 1999-07-17.

216
Myrmel, Elin Merete
Øst-timoreserne dør - mens verden ser på. Bergensavisen. 1999-09-11.

217
Myrmel, Elin Merete
Øst-Timors fremtid skal avgjøres 30. august. Bergensavisen. 1999-07-31.

218
Olli, Eero
Immigrant Household Resource Allocation Strategies. 1999. European Research
Conference on "European Societies or   European Society?". Obernai
(Strasbourg, France), 23-28. September 1999.

219
Olli, Eero
Rejection of cultural biases and effects on party preference. Cultural
Theory as Political Science. Red. Thompson, Michael; Grendstad, Gunnar;
Selle, Per. Routledge 59 - 74 London & New York 1999. ISBN 0-415-19197-1

220
Olli, Eero
The Influence of Behavioral Strategy and Social Structure on a
Migrant's Relation to a Workplace - a theoretical exploration based  on
grid and group dimensions. 1999. the 11th Nordic Migration Research
Conference. Göteborg, 28-30.10.1999.

221
Raaum, Nina C.; Bortne, Øystein
Arbeidsforhold og arbeidserfaringer 1997. - Instiutt for sammenliknende
politikk, Universitetet i Bergen 106 s. Bergen 1999.

222
Raaum, Nina C.; Christensen, Ann-Dorte; Borchorst, Anette
Equal democracies? Conlusions and perspectives. Equal democracies? Gender
and Politics in the Nordic countries. Scandinavian University Press 277 -
295 Oslo 1999. ISBN 82-00-12799-0

223
Raaum, Nina C.
Kvinner i offisiell politikk: Historiske utviklingslinjer. Likestilte
demokratier? Kjønn og politikk i Norden. Universitetsforlaget 27 - 45 Oslo
1999. ISBN 82-00-12800-8

224
Raaum, Nina C.
Kvinner i parlamentarisk politikk. Nordisk demokrati i förandring. Lauri
Karvonen och Elisabeth Ljungberg (red.)(rapport nr. 1). Mitthögskolan 153 -
192 Sundsvall 1999. ISSN 1104-294X

225
Raaum, Nina C.; Borchorst, Anette; Christensen, Ann-Dorte
Likestillede demokratier? Opsamling og perspektivering. Likestilte
demokratier? Kjønn og politikk i Norden. Universitetsforlaget 253 - 266 Oslo
1999. ISBN 82-00-12800-8

226
Raaum, Nina C.
Makt, demokrati, kjønn - norsk folkestyre i nordisk lys. - Universitetet i
Bergen, Institutt for sammenliknende politikk 318 s. Bergen 1999.

227
Raaum, Nina C.; Christensen, Ann-Dorte
Models of political mobilisation. Equal democracies? Gender and politics in
the Nordic countries. Scandinavian University Press 17 - 26 Oslo 1999. ISBN
82-00-12799-0

228
Raaum, Nina C.
Political citizenship: New participants, new values? Equal democracies?
Gender and Politics in the Nordic Countries. Scandinavian University Press
48 - 64 Oslo 1999. ISBN 82-00-12799-0

229
Raaum, Nina C.
Politisk medborgerskap: Nye deltakere, nye verdier? Likestilte demokratier?
Kjønn og politikk i Norden. Universitetsforlaget 46 - 61 Oslo 1999. ISBN
82-00-12800-8

230
Raaum, Nina C.; Songstad, Gunnar
Politiske ledere i kommunene. Rapport nr. 116. - Norsk Samfunnsvitenskapelig
Datatjeneste 73 s. Bergen 1999. ISBN 82-7170-203-3

231
Raaum, Nina C.; Christensen, Ann-Dorte
Politiske mobiliseringsmodeller. Likestilte demokratier? Kjønn og politikk
i Norden. Red. Bergqvist, Christinna; Borchorst, Anette; Christensen,
Ann-Dorte; Ramstedt-Silén, Viveka; Raaum, Nina C.; Styrkarsdottir, Audur.
Universitetsforlaget 17 - 26 Oslo 1999. ISBN 82-00-12800-8

232
Raaum, Nina C.
Women in parliamentary politics: Historical lines of development. Equal
democracies? Gender and politics in the Nordic countries. Scandinavian
University Press 27 - 47 Oslo 1999. ISBN 82-00-12799-0

233
Rakner, Lise
The Pluralist Paradox. Or How Interest Groups Disintegrated when
Pluralism Hit Zambia. Paper til konferanse - Interest Groups in Africa's
New Democracies. x x x 1999. African Studies Association, Philadelphia.
Philadelphia, 11-14 November 1999.

234
Randall, Vicky; Svåsand, Lars
Party Institutionalization and the New Democracies. 1999. ECPR Joint Session
of Workshops. Mannheim, Germany, March 26.-31, 1999.

235
Sicakkan, Hakan Gürcan
Senses That Make Noise & Noises That Make Sense. Three Techniques for
Scaling Norwegian Responses to Immigration: A Comparison of Results  from
Mokken, Factor, and Cluster-Discriminant Models. - IMER Norway / Bergen
Publications. - IMER Norway / Bergen Publications 19 / 99: 19, 47 s. Bergen
1999.

236
Sicakkan, Hakan Gürcan
The Political Historical Roots of West European Models of
Citizenship. - IMER Norway / Bergen Publications. - IMER Norway / Bergen 20
/ 99: 20, 37 s. Bergen 1999.

237
Svåsand, Lars
Current issues in Norwegian party politics. 1999. Keele University March 11,
1999.

238
Svåsand, Lars
Explaining the success of new rigth wing political parties. 1999. Keele
University March 10, 1999.

239
Svåsand, Lars
Krysspresshypotesen. Teori og metode i samfunnsfaga. Red. Larsen, Stein
Ugelvik. Samlaget 188 - 196 Oslo 1999. ISBN 82-521-5430-1

240
Svåsand, Lars
Medvirkning i UMS produksjon om Norge og EU. 1999. Januar-februar 1999.

241
Svåsand, Lars
Om veileders rolle hovedfagsoppgavearbeidet. 1999. Konferanse for
Hovedfagsprosjektet ved Universitetet i Bergen. Voss, 16.01.99.

242
Svåsand, Lars
Statlig finansiering av politiske partier: intensjonene og utfallet.
Manuskript til og foredrag på Valglovutvalgets møte 18.10.99.
Valglovutvalget 1 - 22 Oslo 1999. Valglovutvalget. Oslo 18.10.99.

243
Thompson, Michael; Grendstad, Gunnar; Selle, Per
Cultural Theory as Political Science. Cultural Theory as Political Science.
Routledge 1 - 23 London 1999.

244
; Urwin, Derek
State Formation, Nation-Building, and Mass Politics in Europe. The
Theory of Stein Rokkan. Based on his collected works. - Comparative European
politics Red. Flora, Peter; Kuhnle, Stein; Urwin, Derek. - Oxford
University Press XVII, 422 s. Oxford, England 1999. ISBN 0-19-828032-7


<- forrigeinnholdneste ->