Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for medievitenskap

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
Bosniske krigsflyktninger i mediebildet. Nordiske perspektiver. - Nord Red.
Tveiten, Oddgeir. - Nordisk Ministerråd 2, 185 s. København 1999. ISBN
92-893-0272-0

2
Medievitenskap bind 3: Medier og brukere. - Medievitenskap Red. Hausken,
Liv; Larsen, Peter; Gentikow, Barbara. - Fagbokforlaget 3, 228 s. Bergen
1999. ISBN 82-7674-449-4

3
Eide, Martin
Demokratiske ambisjoner. Dagspressen (Norske avisers landsforbunds blad).
1 1999.

4
Eide, Martin
Den politiske offentlighet og nyhetsinstitusjonen. Medievitenskap 1: Medier
- institusjoner og historie. Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter.
Fagbokforlaget 1, 55 - 73 Bergen 1999. ISBN 82-7674-447-8

5
Eide, Martin
Den poserende uavhengighet. Dagspressen (Norske avisers landsforbunds blad).
1 1999.

6
Eide, Martin
Det journalistiske mistaket. Det sivile samfunn. Oppseding, verdiar og
offentleg meining. Red. Møen, Atle; Slaattelid, Rasmus T. Aschehoug 125 -
152 Oslo 1999. ISBN 82-03-18196-1

7
Eide, Martin
Død og pine, liv og lære. Journalistikk og helsepolitikk. 1999.
Helseøkonomikonferansen 1999. Solstrand, 10. mai 1999.

8
Eide, Martin
Fra journalistikkens frigjøringsfront. Anmeldelse av Odd Raaum:
Pressen er løs! Norsk medietidsskrift. 2, 80 - 81 1999.

9
Eide, Martin
Leserens kritiske sans. Dagspressen (Norske avisers landsforbunds blad). 1
1999.

10
Eide, Martin; Skogerbø, Eli; Syvertsen, Trine
Medier og samfunn - en introduksjon. Medievitenskap 1: Medier -
institusjoner og historie. Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter.
Fagbokforlaget 1, 11 - 23 Bergen 1999. ISBN 82-7674-447-8

11
Eide, Martin
Medier og symbolsk makt i Norge. 1999. Symbolsk makt i Norge. Program for
kulturstudier, Norges forskningsråd, Oslo, 4.-5. mars 1999.

12
Eide, Martin
Mot et institusjonelt perspektiv. Medievitenskap 1: Medier - institusjoner
og historie. Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter. Fagbokforlaget 1, 23 - 39
Bergen 1999. ISBN 82-7674-447-8

13
Eide, Martin
Om å skrive redaktørhistorie. 1999. Seminaret "Dette jobber jeg med".
Universitetet i Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon, 16.11.99.

14
Eide, Martin; Knight, Graham
Public/private service. Service journalism and the problems of
everyday life. European Journal of Communication. 14: 4, 525 - 547 1999.

15
Eide, Martin
Ytringsfrihetens norske historie. Dagbladet. 1999-11-14.

16
Eide, Martin
Åpne kort som lesertrumf. Dagspressen (Norske avisers landsforbunds blad).
1 1999.

17
Gentikow, Barbara
Filmens foruroligende popularitet: Payne Fund-studiene. Medievitenskap bind
3: Medier og brukere. Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter; Gentikow, Barbara.
Fagbokforlaget 3, 37 - 45 Bergen 1999. ISBN 82-7674-449-4

18
Gentikow, Barbara
Mediebruk, publikum, påvirkning. Medievitenskap bind 3: Medier og brukere.
Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter; Gentikow, Barbara. Fagbokforlaget 3,
11 - 34 Bergen 1999. ISBN 82-7674-449-4

19
Gentikow, Barbara
Mediebrukens og bruksforskningens rolle i demokratiet. Medievitenskap bind
3: Medier og brukere. Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter; Gentikow, Barbara.
Fagbokforlaget 3, 181 - 209 Bergen 1999. ISBN 82-7674-449-4

20
Gentikow, Barbara
Pornografi. Medievitenskap bind 3: Medier og brukere. Red. Hausken, Liv;
Larsen, Peter; Gentikow, Barbara. Fagbokforlaget 3, 157 - 181 Bergen 1999.
ISBN 82-7674-449-4

21
Gentikow, Barbara
Robert K. Merton om overtalelse og ambivalenser. Medievitenskap bind 3:
Medier og brukere. Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter; Gentikow, Barbara.
Fagbokforlaget 3, 53 - 61 Bergen 1999. ISBN 82-7674-449-4

22
Goodnow, Katherine J.
Asyl. 1999. Bergen, 16.11.99.

23
Goodnow, Katherine J.
Cosmopolis. 1999. Bergen, enda ikke sendt.

24
Goodnow, Katherine J.
Mens vi venter på åtte små. 1999. Bergen, enda ikke sendt.

25
Goodnow, Katherine
Norway: Refugee policies, media representations. Bosniske krigsflyktninger
i mediebildet. Nordiske perspektiver. Red. Tveiten, Oddgeir. Nordisk
Ministerråd 2, 53 - 107 København 1999. ISBN 92-893-0272-0 ISSN 0903-7004

26
Grønnestad, Dag
Cinema inferno. 1999. Bergen, Studentersamfunnet, 23. september 1999.

27
Grønnestad, Dag
Distribusjon og markedsføring av norske fonogrammer i de smale
genrene. - Arbeidsnotat. - Norsk kulturråd 29, 86 s. Oslo 1999. ISBN
82-7081-067-3

28
Grønnestad, Dag
Filmindustri eller kinosystem. Myten om kommunaliseringens
konsekvenser for norsk filmproduksjon. 1999. Norsk medieforskerlags
vårkonferanse. Oslo, 10.-12. mai 1999.

29
Grønnestad, Dag
Filmsex til debatt. Bergens tidende. 1999-01-29.

30
Grønnestad, Dag
Fiskvik kuppet showet. Dagens næringsliv. 1999-04-21.

31
Grønnestad, Dag
Himmelsk jukebox. Dagens næringsliv. 1999-05-28.

32
Grønnestad, Dag
Intervjuer i "Mediefokus", undervisningsfjernsynsprogrammer og
-videoer. 1999. 15.09.99, 22.09.99, 29.09.99, 06.10.99.

33
Grønnestad, Dag
Klassisk på kreditt. Dagens næringsliv. 1999-09-24.

34
Grønnestad, Dag
Myten om kommunaliseringens konsekvenser for norsk filmproduksjon. Norsk
medietidsskrift. 2, 63 - 81 1999. ISSN 0804-8452

35
Grønnestad, Dag
Norway. Legal guide to audiovisual media in Europe. Red. Aas, Nils Klevjer;
Nikoltchev, Susanne. Council of Europe 86 - 90 Strasbourg 1999. ISBN
92-871-4161-4

36
Grønnestad, Dag
Om rapporten "Distribusjon og markedsføring av norske fonogrammer i  de
smale genrene". 1999. Norsk kulturråds seminar om smale fonogrammer. Oslo,
15. april 1999.

37
Grønnestad, Dag
To be or on the net to be. Om musikkalbum, Internett og bundling av
kulturvarer. 1999. 14:e nordiska konferensen för medie- och
kommunikationsforskning. Kungälv, 14.-17. august 1999.

38
Grønnestad, Dag
Uten berettigelse. Dagens næringsliv. 1999-06-18.

39
Hausken, Liv
Dokumentarfilm. Medievitenskap 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. Red.
Hausken, Liv; Larsen, Peter. Fagbokforlaget 2, 205 - 221 Bergen 1999. ISBN
82-7674-448-6

40
Hausken, Liv
Fortellinger. Medievitenskap 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. Red.
Hausken, Liv; Larsen, Peter. Fagbokforlaget 2, 53 - 75 Bergen 1999. ISBN
82-7674-448-6

41
Helland, Knut
Nyhetsinstitusjonens tekster. Medievitenskap 2: Medier - tekstteori og
tekstanalyse. Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter. Fagbokforlaget 2, 189 -
205 Bergen 1999. ISBN 82-7674-448-6

42
Johansen, Anders
Medievitenskap bind 4: Medier - kultur og samfunn. - Medievitenskap. -
Fagbokforlaget 4, 273 s. Bergen 1999. ISBN 82-7674-450-8

43
Kolbjørnsen, Tone Kristine
Melodrama. Medievitenskap 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. Red.
Hausken, Liv; Larsen, Peter. Fagbokforlaget 2, 171 - 189 Bergen 1999. ISBN
82-7674-448-6

44
Larsen, Leif Ove
Film og kino : institusjoner og historie. Medievitenskap 1: Medier -
institusjoner og historie. Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter.
Fagbokforlaget 173 - 192 Bergen 1999. ISBN 82-7674-447-8

45
Larsen, Peter
Billedanalyse og billedspråk. Medievitenskap 2: Medier - tekstteori og
tekstanalyse. Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter. Fagbokforlaget 2, 75 - 111
Bergen 1999. ISBN 82-7674-448-6

46
Larsen, Peter
Billedmedienes fortellinger. Medievitenskap 2: Medier - tekstteori og
tekstanalyse. Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter. Fagbokforlaget 2, 139 -
171 Bergen 1999. ISBN 82-7674-448-6

47
Larsen, Peter
Genrer og formater. Medievitenskap 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse.
Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter. Fagbokforlaget 2, 31 - 53 Bergen 1999.
ISBN 82-7674-448-6

48
Larsen, Peter
Innledning. Medievitenskap 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. Red.
Hausken, Liv; Larsen, Peter. Fagbokforlaget 2, 9 - 15 Bergen 1999. ISBN
82-7674-448-6

49
Larsen, Peter
Medier og tekster. Medievitenskap 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. Red.
Hausken, Liv; Larsen, Peter. Fagbokforlaget 2, 15 - 31 Bergen 1999. ISBN
82-7674-448-6

50
Larsen, Peter
Musikalsk offentlighed. Brudstykker af musikkritikkens historie. -
Arbeidsnotater. - Universitetet i Bergen, Institutt for medievitenskap 38,
31 s. Bergen 1999.

51
Larsen, Peter
Samspill: Tekst, musikk og levende bilder. Medievitenskap 2: Medier -
tekstteori og tekstanalyse. Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter.
Fagbokforlaget 2, 111 - 139 Bergen 1999. ISBN 82-7674-448-6

52
Røssland, Lars Arve
Best på Fredrikstad. Bokmelding av Jens O. Simensen: Meningsbærer   eller
meningsløs? Norsk medietidsskrift. 2, 121 - 123 1999. ISSN 0804-8452

53
Røssland, Lars Arve
Ein sladd over den etiske tenkjinga. Bergens tidende. 1999-01-12.

54
Røssland, Lars Arve
Identifisering i kriminalsaker. 1999. Seminar for nyheitsjournalistane i
Bergensavisa, Voss, 09.01.99.

55
Røssland, Lars Arve
Orderud-saka. 1999. Oslo journalistklubb, Oslo, 07.10.99.

56
Røssland, Lars Arve
Presseskikkens samtale : samtaleposisjonar for Norsk Presseforbund  sitt
faglege utval 1930-1972. - Fagbokforlaget 333 s. Bergen 1999. ISBN
82-7674-532-6

57
Røssland, Lars Arve
Sladd over den etiske tenkjinga. Bergens Tidende. 1999-01-12.

58
Tveiten, Oddgeir; Larsen, John Aggergaard
Fragmenter: Sammenlignende kommentarer til de tre medieforløb. Bosniske
krigsflyktninger i mediebildet. Nordiske perspektiver. Red. Tveiten,
Oddgeir. Nordisk Ministerråd 2, 167 - 185 København 1999. ISBN 92-893-0272-0
ISSN 0903-7004

59
Tveiten, Oddgeir; Björk, Sverker
Media og meninger: Punktbelysning av nordisk flyktningpolitikk på
1990-tallet. Bosniske krigsflyktninger i mediebildet. Nordiske perspektiver.
Red. Tveiten, Oddgeir. Nordisk Ministerråd 2, 15 - 27 København 1999. ISBN
92-893-0272-0 ISSN 0903-7004

60
Tveiten, Oddgeir
Medierefleksjon: Året som sprakk. Bergens tidende. 1999-01-02.

61
Østbye, Helge
Barn og medier. Medievitenskap bind 3: Medier og brukere. Red. Hausken, Liv;
Larsen, Peter; Gentikow, Barbara. Fagbokforlaget 3, 125 - 135 Bergen 1999.
ISBN 82-7674-449-4

62
Østbye, Helge
Eierkonsentrasjon - BT-BA. 1999. Bergen presseforening, 04.02.1999.

63
Østbye, Helge
IT-skrittet og brukerne. - Statoil 24 s. Bergen 1999.

64
Østbye, Helge
Medenes framstilling av vold - hva gjør det med oss? 1999. Bergen,
Lørdagsuniversitetet 25.09.1999.

65
Østbye, Helge; Schwebs, Ture
Media i samfunnet. - Det Norske Samlaget 318 s. Oslo 1999. ISBN
82-521-5427-1

66
Østbye, Helge
Medienes dagsorden - og publikums. Medievitenskap bind 3: Medier og brukere.
Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter; Gentikow, Barbara. Fagbokforlaget 3,
69 - 78 Bergen 1999. ISBN 82-7674-449-4

67
Østbye, Helge
Mediepolitikk. Medievitenskap 1: Medier - institusjoner og historie. Red.
Hausken, Liv; Larsen, Peter. Fagbokforlaget 1, 73 - 99 Bergen 1999. ISBN
82-7674-447-8

68
Østbye, Helge
Norsk mediestruktur i dag. Medievitenskap 1: Medier - institusjoner og
historie. Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter. Fagbokforlaget 1, 99 - 115
Bergen 1999. ISBN 82-7674-447-8

69
Østbye, Helge
Nærradio - fra idealisme til bingo. 1999. Seminar for medielærere i
videregående skole. Kristiansand, 11.11.1999.

70
Østbye, Helge
Paul F. Lazarsfeld og teorien om opinionslederskap. Medievitenskap bind 3:
Medier og brukere. Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter; Gentikow, Barbara.
Fagbokforlaget 3, 45 - 53 Bergen 1999. ISBN 82-7674-449-4

71
Østbye, Helge
Publikumsmålinger. Medievitenskap bind 3: Medier og brukere. Red. Hausken,
 Liv; Larsen, Peter; Gentikow, Barbara. Fagbokforlaget 3, 83 - 101 Bergen
1999. ISBN 82-7674-449-4

72
Østbye, Helge
Tostegshypotesa eller lova om opinionsleiarskap. Teori og metode i
samfunnsfaga. Red. Larsen, Stein Ugelvik. Det Norske Samlaget 197 - 208
Oslo 1999. ISBN 82-521-5430-1

73
Østbye, Helge
"Uses and gratifications" - tankegang og funn. Medievitenskap bind 3: Medier
og brukere. Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter; Gentikow, Barbara.
Fagbokforlaget 3, 61 - 69 Bergen 1999. ISBN 82-7674-449-4

74
Østbye, Helge
Vekting av gratisaviser. - Eierskapstilsynet 9 Oslo 1999.

75
Østbye, Helge
Vold. Medievitenskap bind 3: Medier og brukere. Red. Hausken, Liv; Larsen,
Peter; Gentikow, Barbara. Fagbokforlaget 3, 135 - 157 Bergen 1999. ISBN
82-7674-449-4

76
Østbye, Helge
Web-undersøkelsen i juni 1999. 1999. Statoil, Fagforum. Forus, 08.10.99.


<- forrigeinnholdneste ->