Det historisk-filosofiske fakultet

Historisk institutt

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
Friele 200 år. 1799-1999. Red. Grønlie, Tore. - Kaffehuset Friele 204 s.
Bergen 1999. ISBN 82-995025-0-0

2
Med kjønnsperspektiv på norsk historie - fra vikingtid til 2000års-
skiftet. Red. Blom, Ida; Sogner, Sølvi. - Cappelen Akademisk Forlag Oslo
1999.

3
Andresen, Astri
Kvinner i moderne bysamfunn: Respektabilitet og urbanitet. 1999. Det 24.
nordnorske historieseminar. Narvik, 10. - 12. september 1999.

4
Andresen, Astri
'Reformed' Youth: Norway 1900 - 1945. Becoming Delinquent. European Youth
1650 - 1950. Abstracts. University of Cambridge 1 Cambridge 1999. Becoming
Delinquent. European Youth 1650 - 1950. Cambridge University 9. - 10. april
1999.

5
Bagge, Sverre
For Guds og menneskers domstol - døden i nordisk middelalder. 1999. x. Ribe,
juni 1999.

6
Bagge, Sverre
Honour, Passions, and Rationality. Political Behaviour in a
Traditional Society. Social Time and Social Change. Red. Engelstad, Fredrik;
Kalleberg, Ragnvald. Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
109 - 129 Oslo 1999. ISBN 82-00-12790-7

7
Bagge, Sverre
Korstog og kulturmøte. Spania i middelalderen. Festspillmagasinet. Red.
Berntzen, Lasse; Målsnes, Henning. Festspillene i Bergen 64 - 67 Bergen
1999.

8
Bagge, Sverre
Medieval societies and historiography. (utkommer i 2000). x 1999. Berlin,
september 1999.

9
Bagge, Sverre
Oratory in Medieval Historiography. 1999. x. Driebergen, juli 1999.

10
Bagge, Sverre
Politikk og mentalitet i middelalderen. 1999. Århus, Danmark, november 1999.

11
Bagge, Sverre
Religion i middelalderens Bergen. 1999. Korskirken, Bergen, oktober 1999.

12
Bagge, Sverre
Samfunnsteorier fra rigstula til Kongespeilet. Fra ting til tekst? 1999. x.
Bryggen, Bergen, oktober 1999.

13
Bagge, Sverre
Scandinavians and Europe 800-1350. 1999. Hull, mai 1999.

14
Bagge, Sverre
Skandinavia og Europa i middelalderen. 1999. Århus, Danmark, november 1999.

15
Bagge, Sverre
Sosiale klasser og historiske drivkrefter i Machiavellis Istorie
Fiorentine. 1999. x. Lund, september 1999.

16
Bagge, Sverre
The Scandinavian Kingdoms. The New Cambridge Medieval History. Red.
Abulafia, David. Cambridge University Press 5: 720 - 742 Cambridge 1999. ISBN
0-521-36289-x

17
Bang, Anne Kathrine
En profet forut for sin tid. Noble Drew Ali (1866-1929). Historie -
populærhistorisk magasin. 4, x 1999.

18
Bang, Anne Kathrine
Intellectuals and Civil Servants: Early 20th century Zanzibar, Ulama and
the Colonial State. 1999. Annual meeting of the African Studies Association.
Philadelphia, 11.11.99.

19
Bang, Anne Kathrine
Sjøfareren fra Spind. Kaptein Luvig Larsen og "Livet før Døden". Historie -
populærhistorisk magasin. 2, x 1999.

20
Bekker-Nielsen, Tønnes
Anmeldelse: Chevallier: Les voies Romaines (2.utg.); Esch, Römische
Strassen in ihrer Landschaft; Castellvi, G. (et al), Voies romaines du
Rhone a l'Ebre. American Journal of Archaeology. 103: 376 - 377 1999.

21
Bekker-Nielsen, Tønnes
Damnatio memoriae - å hevne seg på historien. Historie - populærhistorisk
magasin. 1, 54 - 57 1999.

22
Bekker-Nielsen, Tønnes
Romersk ingeniørkunst. 1999. Ingeniørforeningen i Danmark, seksjonen for
historisk   teknologi. Danmark, 9. desember.

23
Bekker-Nielsen, Tønnes
Strabo and Ptolemy on the Geography of Western Cyprus. Symbolae Osloenses.
74: 151 - 162 1999. ISSN 0039-7679

24
Bjørgo, Narve
Arnbjørg Jonsson. Norsk biografisk leksikon. Red. Arntzen, Jon Gunnar;
Helle, Knut. Kunnskapsforlaget 1: 126 - 127 Oslo 1999. ISBN 82-573-1003-4

25
Bjørgo, Narve
Askatin. Norsk biografisk leksikon. Bind 1: Abel-Bruusgaard. Red. Arntzen,
 Jon Gunnar; Helle, Knut. Kunnskapsforlaget 1: 145 - 146 Oslo 1999. ISBN
82-573-1003-4

26
Bjørgo, Narve
Bjarne Lodinsson. Norsk biografisk leksikon. Bind 1: Abel-Bruusgaard. Red.
Arntzen, Jon Gunnar; Helle, Knut. Kunnskapsforlaget 1: 316 Oslo 1999. ISBN
82-573-1003-4

27
Bjørgo, Narve
Det første tusenårsskiftet. Kontakt (Meland Sokneråd). 1999-12-00.

28
Bjørgo, Narve
Fleire universitet i Norge? 1999. Innlegg i kollegiet ved Universitetet i
Bergen. Bergen 11.11.99.

29
Bjørgo, Narve
Forskningsmeldinga 1999. NIFU Rapport. Norsk institutt for studier av
forskning og utdanning 7: Oslo 1999. ISBN 82-7218-419-2 NIFU-konferanse.
Oslo 27.09.99.

30
Bjørgo, Narve
Forskningsmeldinga - situasjonen ved universiteta. NIFU Rapport. Norsk
institutt for studier av forskning og utdanning 7: Oslo 1999. ISBN
82-7218-419-2

31
Bjørgo, Narve
Frekhaugkallen - frå litterært uhyre til lokalt gjenferd. Meland Jul.
1999-11-00.

32
Bjørgo, Narve
Kunstfag i skolen. Arabesk. 0 1999.

33
Bjørgo, Narve
Kunsthøgskolen i Oslo - deler og heilskap. Internbladet for kunsthøgskolen
i Oslo. 1999-00-00.

34
Bjørgo, Narve
Kunsthøgskolen i Oslo - deler og heilskap. Internbladet for Kunsthøgskolen
i Oslo. Kunsthøgskolen i Oslo 0 Oslo 1999. Styrekonferanse v/ Kunsthøgskolen
i Oslo. Oslo 25.08.99.

35
Bjørgo, Narve
Norgesnettet - retorikk og realitetar. Konferanserapport Norgesnettrådet.
Norgesnettrådet 0 Oslo 1999.

36
Bjørgo, Narve
Norgesnettet - retorikk og realitetar. Konferanserapport Norgesnettrådet.
Norgesnettrådet 0 Oslo 1999. Norgesnettet. Oslo 23.04.99.

37
Bjørgo, Narve
Strilelandet. 1999. Norsk lærerakademi, Bergen 10.12.99.

38
Bjørgo, Narve
Universiteta og høgskolane. 1999. Mjøs-utvalet. Oslo 01.11.99.

39
Bjørgo, Narve
Universiteta som forskningsinstitusjonar. 1999. KUF-symposium, Det Norske
Videnskaps-Akademi. Oslo 12.10.99.

40
Bjørkelo, Anders
Noen karakteristiske trekk ved økonomisk virksomhet i Det osmanske riket.
Den Jyske Historiker. 86/87, 121 - 143 1999. ISBN 87-7023-770-0

41
Bjørkelo, Anders
The Mahdiyya in the context of colonialism. 1999. Abdel Karim Mirghani
Cultural Centre, Omdurman, Sudan, 22.mars.

42
Bjørkelo, Anders
Økonomisk virksomhet i Det osmanske riket. Den Jyske historiker.
Universitetet i Århus 86/87, 121 - 143 Århus, Danmark 1999. ISBN
87-7023-770-0 Agrarimperier.

43
Bjørnson, Øyvind
Det norske velferdssamfunnet 1880-1990. Velferdsstater i verden. Bind 6:
Danmark og Norge. x 6: 391 - 431 Japan 1999. ISBN 4-8451-0546-2

44
Bjørnson, Øyvind
Finn Alexander. Norsk biografisk leksikon. Bind 1: Abel-Bruusgaard. Red.
Arntzen, Jon Gunnar; Helle, Knut. Kunnskapsforlaget 1: 0 Oslo 1999. ISBN
82-573-1003-4

45
Bjørnson, Øyvind
Normer i det norske velferdssamfunnet. Velferdsstater i verden. Bind 6:
Danmark og Norge. x 385 - 390 Japan 1999. ISBN 4-8451-0546-2

46
Bjørnson, Øyvind
O estado providência na Noruega: Os anos de formacão. Ler história. As
origens históricas do estado providência: Perspectiva comparada. 37, 23 - 43
1999. ISSN 0870-6182

47
Blom, Ida Clara
Anna Casparia Agerholt. Norsk biografisk leksikon. Bind 1: Abel-Bruusgaard.
Red. Arntzen, Jon Gunnar; Helle, Knut. Kunnskapsforlaget 1: 31 Oslo 1999.
ISBN 82-573-1003-4

48
Blom, Ida
1945 - Change or Continuity in European Gender Relations? Women and
Political Change. Perspectives from East-Cental Europe. Selected Papers
from the Fifth World Congress of  Central and East European Studies,
Warsaw 1995. Red. Bridger, Sue. Basingstoke: Macmillian 27 - 42 x 1999. ISBN
0-333-69542-9

49
Blom, Ida
Historikerens rolle i samfunnet. Historikerens rolle i samfunnet. Rapport
fra Norske historikerdager 1999. Høgskolen i Lillehammer 3 - 8 Lillehammer
1999. Norske historikerdager. 17. juni.

50
Blom, Ida
Innledning. Med kjønnsperspektiv på norsk historie - fra vikingtid til
2000-årsskiftet. Red. Blom, Ida; Sogner, Sølvi. Cappelen Akademisk Forlag
9 - 15 Oslo 1999. ISBN 82-456-0579-4

51
Blom, Ida
Kontinuitet og forandring: 1950-2000. Med kjønnsperspektiv på norsk historie
- fra vikingtid til 2000-årsskiftet. Red. Blom, Ida; Sogner, Sølvi. Cappelen
Akademisk Forlag 301-344 1999. ISBN 82-456-0579-4

52
Blom, Ida; Sogner, Sølvi
Med kjønnsperspektiv på norsk historie - fra vikingtid til 2000-årsskiftet.
Red. Blom, Ida; Sogner, Sølvi. - Cappelen Akademisk Forlag 408 s. 1999. ISBN
82-456-0579-4

53
Blom, Ida
Nasjon og kjønn omkring 1900 - et internasjonalt perspektiv. Kungl.
Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens Årbok 1999. Kungl.
Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien 128 - 140 Stockholm 1999.

54
Blom, Ida
The Roots of the Norwegian Welfare State : A Gender Perspective. Gendering
Scottish History : An International Perspective. Red. Brotherstone, Terry;
Simonton, Debbey. Macmillan Press Ltd., Basingstoke, 1999.

55
Danielsen, Rolf
17.mai-tale ved P.A. Munchs grav. 1999. Den protestantiske kirkegård i Roma.

56
Danielsen, Rolf
Enno Brandrøk. Norsk biografisk leksikon. Bind 1: Abel-Bruusgaard. Red.
Arntzen, Jon Gunnar; Helle, Knut. Kunnskapsforlaget 1: Oslo 1999. ISBN
82-573-1003-4

57
Dyrvik, Ståle
Norsk historie 1625-1814. Vegar til sjølvstende. - Norsk historie. - Det
Norske Samlaget 305 s. Oslo 1999. ISBN 82-521-5546-4

58
Forland, Astrid
To bøker i éi. Kunnskapsregimer. Debatten om De nasjonale strateger. Red.
Rudeng, Erik. Pax forlag 57 - 64 Oslo 1999. ISBN 82-530-2141-0

59
Fossen, Anders Bjarne
Absalon Pederssøn Beyer. Norsk biografisk leksikon. Bind 1: Abel-Bruusgaard.
Red. Arntzen, Jon Gunnar; Helle, Knut. Kunnskapsforlaget 1: 295 - 296 Oslo
1999. ISBN 82-573-1003-4

60
Fossen, Anders Bjarne
Askøy på kryss og tvers. 1999. Bergen, november 1999.

61
Fossen, Anders Bjarne
Askøys historie I. Fra de eldste tider til 1870. - Askøy kommune 1: 413 s.
Askøy 1999. ISBN 82-99-4105-17

62
Fossen, Anders Bjarne
Bergen by og dens historie. 1999. Universitetet i Bergen, 19.07.99.

63
Fossen, Anders Bjarne
De største begivenheter i Bergens historie på 1900-tallet:
Bergensbanens åpning 1909. 1999. Bergen, november 1999.

64
Fossen, Anders Bjarne
De største begivenheter i Bergens historie på 1900-tallet:
Bergensbanen 15.januar 1916. 1999. Bergen, november 1999.

65
Fossen, Anders Bjarne
De største begivenheter i Bergens historie på 1900-tallet:
Eksplosjonsulykken 20. april 1944. 1999. Bergen, november 1999.

66
Fossen, Anders Bjarne
De største begivenheter i Bergens historie på 1900-tallet:
Sportsklubben Branns toppsesong 1961-1963. 1999. Bergen, november 1999.

67
Fossen, Anders Bjarne
De største begivenheter i Bergens historie på 1900-tallet:
Nordhordalandsbrua. 1999. Bergen, november 1999.

68
Fossen, Anders Bjarne
De største begivenheter i Bergens historie på 1900-tallet: Bergen får
flyplass - Bergen lufthavn Flesland. 1999. Bergen, november 1999.

69
Fossen, Anders Bjarne
De største begivenheter i Bergens historie på 1900-tallet:
Festspillen 1953-1999. 1999. Bergen, november 1999.

70
Fossen, Anders Bjarne
De største begivenheter i Bergens historie på 1900-tallet:
Kommuneutvidelsen 1972. 1999. Bergen, november 1999.

71
Fossen, Anders Bjarne
De største begivenheter i Bergens historie på 1900-tallet: Bryggen
brenner (1955-1958). 1999. Bergen, november 1999.

72
Fossen, Anders Bjarne
De største begivenheter i Bergens historie på 1900-tallet:
Universitetet i Bergen 1948-1999. 1999. Bergen, november 1999.

73
Fossen, Anders Bjarne
Et handelshus blir til. Friele 200 år. 1799-1999. Red. Grønlie, Tore.
Kaffehuset Friele 11 - 36 Bergen 1999. ISBN 82-995025-0-0

74
Fossen, Anders Bjarne
Fredrich C.H. Arentz. Norsk biografisk leksikon. Bind 1: Abel-Bruusgaard. Red.
Arntzen, Jon Gunnar; Helle, Knut. Kunnskapsforlaget 1: 123 - 124 Oslo 1999.
ISBN 82-573-1003-4

75
Fossen, Anders Bjarne
Jens Boalth. Norsk biografisk leksikon. Bind 1: Abel-Bruusgaard. Red.
Arntzen, Jon Gunnar; Helle, Knut. Kunnskapsforlaget 1: 381 - 382 Oslo 1999.
ISBN 82-573-1003-4

76
Fossen, Anders Bjarne
Jørgen Thormøhlen. Storkjøpmann - skipsreder - finansgeni. 1999. Foreningen
"Gamle Bergen". Bergen 07.12.99.

77
Fossen, Anders Bjarne
Kulturbyen Bergen i historisk perspektiv. 1999. Bergen, Senter for etter- og
videreutdanning, 12.11.99.

78
Fure, Jorunn Sem
Etnisk rensning 1945-1947. Fordrivelsen av ca. 12 mill. tyskere fra  Øst-
og Sentraleuropa. Historisk tidsskrift. 78: 1, 3 - 20 1999. ISSN 0018-263X

79
fure, Jorunn Sem
Upper Silesia: A Case Of German National Revival? Collective Identity and
Citizenship in Europe: Fields of Access and Exclusion. Red. Barth, Theodor;
Enzell, Magnus. ARENA / The Van Leer Institute 181 - 191 Oslo / Jerusalem
1999. ISSN 0807-3139

80
Fure, Odd-Bjørn
Barbari og sivilisasjon. Den tredje sivilisasjonsprosess. 1999.
Sjøkrigsskolen, 2.mars.

81
Fure, Odd-Bjørn
De europeiske katastrofer. 1999. Distriktshøgskolen i Kristiansand, 28.april.

82
Fure, Odd-Bjørn
Den europeiske union i et langstrakt historisk perspektiv. 1999.
Distriktshøgskolen i Kristiansand, 28.april.

83
Fure, Odd-Bjørn
European Culture: Civilisation and Barbarism. 1999. Putting the mosaic
together? Arrangør: Euroliterature / Centre for the Study of European
Civilisation. Bergen, 23.april.

84
Fure, Odd-Bjørn
Forvitringen av de kollektive prosjekter (dobbelkronikk). Bergens Tidende.
1999-08-14.

85
Fure, Odd-Bjørn
Fra bipolar verdensorden og kald krig 1945-1989 til ny verdensorden. 1999.
Distriktshøyskolen i Kristiansand, 28.april.

86
Fure, Odd-Bjørn
Frontières, Souverainité et Civilisation. 1999. Frontières. Université Marc
Bloch, Strasbourg, 12.-14.november.

87
Fure, Odd-Bjørn
Frontières, Souverainité et Civilisation. Frontières. Université Marc Bloch
0 Strasbourg 1999. Frontières. Université Marc Bloch, Strasbourg,
12.-14.november.

88
Fure, Odd-Bjørn
Konsensus, berøringsangst og tabuisering. I krigens kjølvann. Red. Larsen,
 Stein Uglevik. Universitetsforlaget 31 - 46 Oslo 1999. ISBN 82-00-12868-7

89
Fure, Odd-Bjørn
Nationale Habitusentwicklung in Norwegen und Deutschland.
Konstellationen und Grunderfahrungen. Deutsch-Norwegisches Kolloquium.
Friedrich-Wilhelms-Universität 0 Bonn 1999. Deutsch-Norwegisches Kolloquium.
Bonn, 10.-11.desember.

90
Fure, Odd-Bjørn
Processes of Inclusion and Exclusion in the Course of Modern European
History. 1999. IMER: Politics of Identity and Forms of Belonging. Bergen
1.-5.november.

91
Fure, Odd-Bjørn
Verdenssamfunnets reaksjon på Kosovo-krisen sett i et langsiktig
perspektiv. 1999. Falstadseminaret, 14.oktober.

92
Grønlie, Tore; Håland, Ann-Mari Andersen; Solhaug, Linda; Tafjord, Bjørn
Forvaltning ved lov : rettssikkerhet og demokrati 1945-1970. Forvaltning for
politikk : norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Red. Grønlie, Tore.
Fagbokforlaget 181 - 214 Bergen 1999. ISBN 82-7674-571-7

93
Grønlie, Tore; Håland, Ann-Mari Andersen; Solhaug, Linda; Tafjord, Bjørn
Forvaltning ved lov : rettssikkerhet og demokrati 1945-1970. Forvaltning for
politikk : norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Red. Grønlie, Tore.
Fagbokforlaget 181 - 214 Bergen 1999. ISBN 82-7674-571-7

94
Grønlie, Tore
Fra kolonialgrossist til kaffespesialist. Friele 200 år. 1799-1999. Red.
Grønlie, Tore. Kaffehuset Friele 93 - 118 Bergen 1999. ISBN 82-995025-0-0

95
Grønlie, Tore
Spor gjennom 200 år. Friele 200 år. 1799-1999. Red. Grønlie, Tore.
Kaffehuset Friele 8 - 10 Bergen 1999. ISBN 82-995025-0-0

96
Grønlie, Tore
Tradisjon og beslutninger. Friele 200 år. 1799-1999. Red. Grønlie, Tore.
Kaffehuset Friele 179 - 183 Bergen 1999. ISBN 82-995025-0-0

97
Haugen, Arne
Fra nomader til nasjoner. Sentral-Asia i sovjetperioden. Slavica Bergensia.
x 1999. ISSN 1501-8954

98
Haugen, Arne
Fra nomader til nasjoner. Sentral-Asia i sovjetperioden. 1999. Universitetet
i Bergen, IKRR, april 1999.

99
Helle, Knut
Agnes Håkonsdatter(s.31-32), Alv Erlingsson (s.48-49), Arne Gasse
(s.129), Arvid Ingjeldsson (s.139),           Audun Hugleiksson
Hestakorn (s.167-169), Birgit Bårdsdatter      (s.307-308), Bjarne
Audunsson (s.314),                Bjarne Erlingsson
(s.314-315), Nicolaus Brekespear (s.452), Brigida  Haraldsdatter
(s.457-458). Norsk biografisk leksikon, 1:Abel - Bruusgaard. Red. Arntzen,
Jon Gunnar; Helle, Knut. Kunnskapsforlaget 1: 0 Oslo 1999. ISBN
82-573-1003-4

100
Helle, Knut
Discussion of papers on The Dependence of Regions and Communities on
Maritime Activities in the Medieval and Early Modern Periods. -. University
of Hull - Kingston-upon-Hull 1999. Concentration and Dependency: The Role of
Maritime Activities in North Sea Communities, 1299-1999. Sixth North Sea
History  Conference. Promoted by Association of North Sea Cities.
Kingston-upon-Hull, 20-22 August 1999.

101
Helle, Knut
Lov og rett i middelalderen. Norm og praksis i middelalderen, Kulturtekster
nr. 8. Red. Mundal, Else; Øye, Ingvild. Senter for europeiske
kulturstudier, UiB 7 - 22 Bergen 1999. ISBN 82-91320-18-7

102
Helle, Knut
Lov og rett i middelalderen - et tilsvar til Kåre Lunden. Forum medievale.
Red. Kristiansen, Leif; Dørum, Knut; Armann, Øivind Berntzen. Historisk
institutt, Universitetet i Oslo 1998: 2, 1-6 1999. ISSN 0800-529X

103
Helle, Knut
Medieval fires in Bergen according to written sources. Medieval Fires in
Bergen - Revisited, The Bryggen Papers, Supplementary Series No. 6. Red.
Øye, Ingvild. Fagbokforlaget 6: 15-80 1999. ISBN 82-7674-501-6

104
Helle, Knut
Olavskirken 1250-1350 - sognekirke og kongelig kapell. Kongskyrkje ved
Nordvegen: Olavskyrkja på Avaldsnes 750 år. Red. Langhelle, Svein Ivar;
Lindanger, Birger. Lokalhistorisk Stiftelse 54 - 103 Aksdal 1999. ISBN
82-91559-16-3

105
Helle, Knut
Synspunkter på skriving av generell byhistorie for norsk middelalder. -.
Historisk institutt, NTNU - Trondheim 1999. Norsk byhistorie - tid for
syntese? Arrangert av HIFO/Norsk  komité for byhistorie, Norsk
lokalhistorisk institutt,    Historisk institutt ved NTNU. Selbusjøen
hotell, 19.-20. november 1999.

106
Helle, Knut
Torvald Toresson and the political and administrative circumstances  in
Norway in 1299. -. - - - 1999. Papa Stour and 1299: A Conference to
Commemorate the 700th   Anniversary of Shetlands Oldest Document. Lerwick
9-11 July 1999.

107
Heradstveit, Daniel; Strømmen, Kari Eken
Nation-building in Azerbaijan. Democratic Development and Human
Rights. - NUPI-rapport. - Norsk utenrikspolitisk institutt 248: 140 s. Oslo
1999.

108
Hoffmann, Christhard
Antisemitic Violence in Imperial Germany: The Pomeranian Riots of   1881.
Historikerens rolle i samfunnet. Rapport fra Norske Historiedager 99. Red.
Moren, Gudmund. Høgskolen i Lillehammer 195 - 198 Lillehammer 1999. ISBN
82-7184-215-3 Lillehammer, 17.-20. Juni 1999.

109
Hoffmann, Christhard
Bokanmeldelse:Jeremy Kauders: German Politics and the Jews.
Düsseldorf and Nuremberg 1910-1933. German Studies Review. 22: 299 - 300
1999.

110
Hoffmann, Christhard
Boundaries of Citizenship: A Comment on David Feldman and Christopher Clark.
Two Nations. British and German Jews in Comparative Perspective. Red.
Brenner, Michael; Liedtke, Rainer; Rechter, David. Mohr Siebeck 185 - 192
Tübingen 1999. ISBN 3-16-147106-7

111
Hoffmann, Christhard
Die "Verbürgerlichung" der jüdischen Vergangenheit: Formen, Inhalte,
Kritik. 1999. Jüdisches Bürgertum in Deutschland. Bad Homburg, 8.-
11.November 1999.

112
Hoffmann, Christhard
History versus Memory: Heinrich Heine and the Jewish Past. Heinrich Heine's
Contested Identities. Politics, Religion, and Nationalism in
Nineteenth-Century Germany. Red. Hermand, Jost; Holub, Robert C. Peter
Lang 25 - 48 New York 1999. ISBN 0-8204-4105-8

113
Hoffmann, Christhard
How "modern" was the Holocaust? Reflections on Current
Historiographical Debates. 1999. Bergen, 5. februar 1999.

114
Hoffmann, Christhard
Immigration and Nationhood in the Federal Republic of Germany. The Postwar
Transformation of Germany. Democracy, Prosperity, and Nationhood. Red.
Brady, John S.; Crawford, Beverly; Wiliarty, Sarah Elise. The University
of Michigan Press 357 - 377 Ann Arbor 1999. ISBN 0-472-08591-3

115
Hoffmann, Christhard
Jüdische Geschichtswissenschaft im "Dritten Reich". 1999. Erfurt, 29.
November 1999.

116
Hoffmann, Christhard
The Dilemmas of Commemoration: German Debates on the Holocaust in the 1990s
- Introduction. German Politics and Society. 17: 3, 1 - 8 1999. ISSN
0882-7079

117
Hoffmann, Christhard
The "New" as a (Jewish) Threat: Antimodernism and Antisemitism in
Germany. 1999. Images of Otherness: Tradition and Identity. Bergen,
17.-18.September 1999.

118
Hovland, Edgar
Kaffe i Norge - Friele i kaffe. Friele 200 år. 1799-1999. Red. Grønlie,
Tore. Kaffehuset Friele 37 - 63 Bergen 1999. ISBN 82-995025-0-0

119
Hubbard, William H.
Spedbarnsdødelighet i norske byer på 1800-tallet. 1999. Nordisk historisk
seminar. Demografisk forskningscenter, SDU-Odense Universitet, 30.09-03.10.

120
Hubbard, William H.
Spedbarnsdødelighet i norske byer på 1800-tallet. 1999. Forskningsseminar.
Historisk institutt, Universitetet i Oslo, 28.november.

121
Hubbard, William H.
The Urban Penalty: Towns and Mortality in the Nineteenth Century. 1999.
Centre for Advanced Study, Oslo.

122
Hubbard, William H.
The Urban Penalty: Towns and Mortality in Nineteenth-Century Norway. 1999.
13:e Nordiska Demografiska Symposiet. Umeå Universitet, Sverige, 15.-17.
august.

123
Kaartvedt, Alf
Oppløsningsrett i "annerledesland". Bergens Tidende. 2 1999-06-10.

124
Kaartvedt, Alf
Russisk politikk i Norges interesse. Bergens Tidende. 2 1999-02-03.

125
Kjerland, Kirsten Alsaker
Historiker på kildejakt. Føljetongen om R.E.S. Tanner. Del 2: Møte,
minner og matnytte. Historie, populærhistorisk magasin. 1, 66 - 73 1999.

126
Kjerland, Kirsten Alsaker
Historiker på kildejakt. Føljetongen om R.E.S. Tanner. Del 3:
Kolonidokumenter som kilde til lokal- og miljøhistorie. Historie,
populærhistorisk magasin. 2, 68 - 78 1999.

127
Kjerland, Kirsten Alsaker
Kampen for å bli hørt og brukt. Forholdet mellom antropologien og   norsk
utviklingshjelp fram til 1987. Historisk tidsskrift. 78: 3, 322 - 346 1999.

128
Kolle, Nils
Bygdebok for Kvam, Bd.II (1800-1900). - Kvam herad, kulturkontoret 648 s.
Øystese 1999. ISBN 82-995364-1-3

129
Kolle, Nils
Har havet alltid vore fritt? Bergens Tidende. 1999-09-23.

130
Kolle, Nils
Norsk fiskerinæring - Et historisk tilbakeblikk. 1999. Forskningsdagene ved
Universitetet i Bergen. Bergen, 24.september.

131
Kolle, Nils
Rettar til ressursar i sjø, i historisk perspektiv. 1999. Kurs i
kystplanlegging (Fiskerihøyskolen, Universitetet i   Tromsø). Tromsø,
26.oktober.

132
Melle, Oddbjørn
Ein høgskule finn sitt distrikt : nasjon - region - institusjon : om
bakgrunnen for høgskuleetablering i Møre og Romsdal: Volda og Molde. -
Avdeling for lærarutdanning, Høgskulen i Volda 485 s. Volda 1999.

133
Meyer, Jørgen Christian
Antikken og Midtøstens verden. 1999. Agrarimperier. Center for Europæiske
Kulturstudier, Aarhus Universitet, Danmark. Apri.

134
Meyer, Jørgen Christian
Den græsk-romerske civilisation og Mellemøstens verden. Den Jydske
Historiker. 86-87: 57 - 79 1999.

135
Meyer, Jørgen Christian
Filmen i moderne kinesisk historie. 1999. Cinemateket, Bergen. september 25.

136
Meyer, Jørgen Christian
For at være på den sikre side. Klassisk Arkøologi. Aarhus Universitet
1949-1999. De første 50 år. Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet
39 - 40 Aarhus 1999.

137
Meyer, Jørgen Christian
Kristen eller bibelsk legitimitet. Bergen Tidende. Kronik. 1999-07-20.

138
Meyer, Jørgen Christian
Omens, Prophecies and Oracles in Ancient Decision-making. 1999. The
Norvegian Institute i Athens. 22 oktober.

139
Meyer, Jørgen Christian
Omens, prophecies and Oracles in Ancient Decision-Making. 1999. Historical
Theories, Methods and Knowledges in the Study of  Ancient religion.
Aarhus, Denmark. September 16-18.

140
Meyer, Jørgen Christian
Omens, Prophecies and Oracles in Ancient Decision-making. 1999. Det norske
institutt i Athen. Oktober 22.

141
Meyer, Jørgen Christian
The Ancient World and the Middle East. 1999. Det norske institutt i Athen.
Oktober 20.

142
Meyer, Jørgen Christian
The Greek World and the Middle East. 1999. The Norwegian Institute in
Athens. 20. oktober.

143
Meyer, Jørgen Christian
Tyrkia mellem Øst og Vest. 1999. Måløy, Norge. Januar 7.

144
Mjeldheim, Leiv
Carl Berner. Norsk biografisk leksikon. Bind 1: Abel-Bruusgaard. Red.
Arntzen, Jon Gunnar; Helle, Knut. Kunnskapsforlaget 1: 284 - 285 Oslo 1999.
ISBN 82-573-1003-4

145
Mjeldheim, Leiv
Hagbard Emanuel Berner. Norsk biografisk leksikon. Bind 1: Abel-Bruusgaard.
Red. Arntzen, Jon Gunnar; Helle, Knut. Kunnskapsforlaget 1: 286 - 287 Oslo
1999. ISBN 82-573-1003-4

146
Mykland, Knut
Carsten Anker. Norsk biografisk leksikon. Bind 1: Abel-Bruusgaard. Red.
Arntzen, Jon Gunnar; Helle, Knut. Kunnskapsforlaget 1: 101 - 103 Oslo 1999.
ISBN 82-573-1003-4

147
Mykland, Knut
Gustav Peter Blom. Norsk biografisk leksikon. Bind 1: Abel-Bruusgaard. Red.
Arntzen, Jon Gunnar; Helle, Knut. Kunnskapsforlaget 1: 375 - 376 Oslo 1999.
ISBN 82-573-1003-4

148
Mykland, Knut
Hans Barlien. Norsk biografisk leksikon. Bind 1: Abel-Bruusgaard. Red.
Arntzen, Jon Gunnar; Helle, Knut. Kunnskapsforlaget 1: 214 - 215 Oslo 1999.
ISBN 82-573-1003-4

149
Mykland, Knut
Henrik Bjelke. Norsk biografisk leksikon. Bind 1: Abel-Bruusgaard. Red.
Arntzen, Jon Gunnar; Helle, Knut. Kunnskapsforlaget 1: 316 - 317 Oslo 1999.
ISBN 82-573-1003-4

150
Mykland, Knut
Johan Gunder Adler. Norsk biografisk leksikon. Bind 1: Abel-Bruusgaard. Red.
Arntzen, Jon Gunnar; Helle, Knut. Kunnskapsforlaget 1: 26 - 28 Oslo 1999.
ISBN 82-573-1003-4

151
Mykland, Knut
Luvig Frederik Brock. Norsk biografisk leksikon. Bind 1: Abel-Bruusgaard. Red.
Arntzen, Jon Gunnar; Helle, Knut. Kunnskapsforlaget 1: 471 Oslo 1999. ISBN
82-573-1003-4

152
Nagel, Anne-Hilde
Gulatingsloven (intervju ved Starheim). 1999. Førde 2.desember.

153
Nagel, Anne-Hilde
Mary Wollstonecraft (1759-1797)- Rettighetsforsvareren. Kjønnsperspektiver
i filosofihistorien. Red. Rustad, Linda M.; Bondevik, Hilde. Pax Forlag
A/S 128 - 149 Oslo 1999. ISBN 82-530-2036-8

154
Nagel, Anne-Hilde
Velferdsstatens framvekst. 1999. Høgskolen i Bergen, 20.sept.1999.

155
Nagel, Anne-Hilde
Voldsforbrytelser og voldsom straff i historisk lys. 1999. Bergen
18.september.

156
Nagel, Anne-Hilde
Voldsomt før (intervju ved Torhild Dahl). 1999. Oslo 22.september.

157
Nupen, Paal; Losnegård, Gaute
60 år under lupen - Forskerforeningen ved Universitetet i Bergen. - Paal
Nupen/Gaute Losnegård 120 s. Bergen 1999. ISBN 82-995221-0-2

158
Okkenhaug, Inger Marie
Civilisation, Culture and Education: British Women missionaries in the Holy
Land 1880-1940. The Christian Communities of Modern Jerusalem: Studies in
Religion, History and Politics. Red. O'Mahoney, Anthony. The University of
Wales Press 1999.

159
Okkenhaug, Inger Marie
"The quality of heroic living, of high endeavour and adventure" :
Anglican mission, women and education in Palestine, 1888-1948. - University
of Bergen X, 214 s. : ill. Bergen 1999.

160
Riste, Olav
Den norske etterretningstjenestes utvikling. 1999. 50 Years with the Cold
War. Norsk Luftfartsmuseum, Bodø, juni 1999.

161
Riste, Olav
Formative perioder i norsk utanrikspolitikks utvikling. 1999.
Utenriksdepartementets aspirantkurs, Oslo, august 1999.

162
Riste, Olav
Intelligence Geo-Politics in the Cold War: The Example of NORUSA. 1999.
Årskonferanse: Society for Historians of American Foreign   Relations.
Princeton, USA, juni 1999.

163
Riste, Olav
Kor nytt er "Det Nye NATO"? Aftenposten. 1999-09-00.

164
Riste, Olav
Norsk etterretningsteneste 1945-1970. NATO 50 år: norsk sikkerhetspolitikk
med NATO gjennom 50 år. Den norske Atlanterhavskomité x Oslo 1999. ISBN
82-90161-61-1

165
Riste, Olav
The Norwegian Intelligence Service: 1945-1970. - Cass series, studies in
intelligence. - Frank Cass London 1999. ISBN 0-7146-4900-7

166
Schröter, Harm G.
Administrative Ansätze nationalsozialistischer Grossraumwirtschaft - die
Fälle Norwegen und Dänemark. Das organisierte Chaos. "Ämterdarwinismus" und
"Gesinnungsethik": Determinanten nationalsozialistischer
Besatzungsherrschaft. Gerhard Otto / Johannes ten Cate 143 - 172 Berlin 1999.
ISBN 3932482069

167
Schröter, Harm G.
Der Paradigmenwechsel bez. der sozialen Eigentumsverpflichtung des
Grundgesetzes 1948-1998. Gesellschaftliche Verantwortung von deutschen
Unternehmen. Red. Bengelstorff, Anja. Studenstiftung des deutschen Volkes
1 - 10 Bonn 1999. Die Gesellschaftliche Verantwortung deutscher Unternehmer.
Königswinter, 28.-30.5.1999.

168
Schröter, Harm G.
Konsumpolitik und "Soziale Marktwirtschaft". Die Koexistenz
liberalisierter und regulierter Verbrausgütermärkte in der
Bundesrepublik der 1950er Jahre. Konsumpolitik. Berghoff, Hartmut 113 - 133
Göttingen 1999. ISBN 3525013760

169
Schröter, Harm G.
Thyssen, August. Deutsche Biographische Enzyklopädie. Red. Killy, Walther;
Vierhaus, Rudolf. Saur 9: München 1999. ISBN 3-598-23169-5

170
Schröter, Harm G.
Vorreiterrolle und Servicedefizite der deutschen Reichspost in der
Fernmeldetechnik 1920 - 1939. Vom Flügeltelegraphen zum Internet. Red.
Neutsch, Christian; Teuteberg, Hans-Jürgen. Neutsch, Cornelius 163 - 187
Stuttgart 1999. ISBN 3515074147

171
Schröter, Harm G.
Warburg, Max. Deutsche Biographische Enzyklopädie. Red. Killy, Walther;
Vierhaus, Rudolf. Saur 10: München 1999. ISBN 3-598-23170-9

172
Schröter, Harm G.
Weber, Alfred. Deutsche Biographische Enzyklopädie. Red. Killy, Walther;
Vierhaus, Rudolf. Saur 10: München 1999. ISBN 3-598-23170-9

173
Sedgwick, Mark J.R.
The heirs of Ahmad Ibn Idris : the spread and normalization of a Sufi
order, 1799-1996. - Universitetet i Bergen XVIII; 334 s. Bergen 1999.

174
Stefánsson, Magnus
Audun Torbergsson Raude. Norsk biografisk leksikon. Bind 1: Abel-Bruusgaard.
Red. Arntzen, Jon Gunnar; Helle, Knut. Kunnskapsforlaget 1: 169 - 170 Oslo
1999. ISBN 82-573-1003-4

175
Strømmen, Kari Eken
Konflikt og sameksistens i Transkaukasia. Slavica Bergensia. 3: 35 - 48 1999.
ISBN 82-90249-28-4

176
Strømmen, Kari Eken
Mellom Istanbul, Teheran og Moskva: Geopolitisk posisjon og nasjonale
identiteter i Aserbajdsjan. Nordisk Østforum. 13: 4, 45 - 56 1999. ISSN
0801-7220

177
Strømmen, Kari Eken
Nasjonsbygging i Aserbajdsjan. Slavica Bergensia. 3: 57 - 65 1999. ISBN
82-90249-28-4

178
Strømmen, Kari Eken
Nytt blodbad i Tsjetsjenia. Bergens Tidende. 1999-10-13.

179
Ulvund, Frode
IKT i skulen - mote eller nytte? 1999. Faglig-pedagogisk dag, Bergen, 5.
februar 1999:.

180
Ulvund, Frode; Solli, Arne
Learning, technology and history. Historia. Journal of the Historical
Association of South Africa. 44: 2, 257 - 275 1999. ISSN 0018-229X

181
Ulvund, Frode; Oldervoll, Jan; Geelmuyden, Knut
On-line kurs i gotisk håndskrift. 1999. Bergen 1999.

182
Ulvund, Frode
Teaching methods for teaching methods. 1999. Annual Meeting of the American
Association for History and   Computing. Philadelphia, PA, USA, 23. april
1999.


<- forrigeinnholdneste ->