Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
Tverrfaglig geriatri. En innføring. Red. Bondevik, Margareth; Nygaard,
Harald. - Fagbokforlaget 325 s. Bergen 1999. ISBN 82-7674-466-4

2
Blystad, Astrid
"Dealing with men's spears": Datooga pastoralists combating male
intrusion on female fertility. Those who play with fire: Gender, fertility
& transformation in East and Southern Africa. Red. Moore, Henrietta L;
Sanders, Todd; Kaare, Bwire. The Athlone Press 187 - 223 London 1999.

3
Bondevik, Margareth; Fauskanger, I
Brukerundersøkelse II. - Diakonissehjemmets sykehus Haraldsplass Bergen 1999.

4
Bondevik, Margareth
De eldste gamle og deres livsbetingelser. Dagseminar. 1999. Videreutdanning
i eldreomsorg, 14/1-99.

5
Bondevik, Margareth
Det gode liv i eldre år. Hva oppleves som viktig? Fredagsmøte. 1999.
Haukeland sykehus, 29/1-99.

6
Bondevik, Margareth
Det konstruktive spenningsfelt mellom sjukepleie som praksisfag og
vitskap. Artikkelsamling/konferansebidrag. Jubileumskonferanse 1999.
Jubileumskonferanse. Bergen, 30.09.1999.

7
Bondevik, Margareth
Diakonale tjenester - sett fra mottakers side. Temasamling. 1999. Bergen
bydiakoni, 6/11-99.

8
Bondevik, Margareth
Eldres ensomhet - en realitet eller myte? Helse og miljø i et Nordisk
perspektiv, med fokus på eldres helse. Nordplus 1999. Nordplus. 20.09.1999.

9
Bondevik, Margareth
Eldreåret -99 i internasjonalt perspektiv. 1999. Senioruniversitetet (U3A)
i Bergen, 3/2-99.

10
Bondevik, Margareth
Etikk - helsetjenester til eldre - åndelige behov. Fagdag. 1999. Geriatrisk
senter i Hordaland, 29/9-99.

11
Bondevik, Margareth
Hva skjer med oss etter hvert som årene går? 1999. Nosk lærerlag,
Pensjonistgruppen. Bergen, 28/4-99.

12
Bondevik, Margareth
Hvordan møte eldre mennesker på en god måte. Temasamling. 1999. Årstad,
25/1-99.

13
Bondevik, Margareth
Livskvalietet for eldre. 1999. Sandviken seniorsenter, 3/5-99.

14
Bondevik, Margareth
Livskvalitet. 1999. Pensjonistlaget, Vesta, 1/12-99.

15
Bondevik, Margareth
Livskvalitet for 70-åringer. Hva er viktig? 1999. The International
Association of Y's Men's Clubs, 9/3-99.

16
Bondevik, Margareth
Livskvalitet for eldre. 1999. Klosteret eldresenter, 14/4-99.

17
Bondevik, Margareth
Livskvalitet i eldre år. 1999. Mannsverk, 11/5-99.

18
Bondevik, Margareth
Livskvalitet i eldre år. 1999. Seniorforbundet, 23/11-99.

19
Bondevik, Margareth
Livskvalitet i eldre år - kva er det? 1999. Landslaget for offentlige
pensjonister, 19/1-99.

20
Bondevik, Margareth
Livsløp og aldring. 1999. Sandviken, 8/3-99.

21
Bondevik, Margareth
Livsverdi - egenverdi. 1999. Olav Kyrre Y's Men's Club, 1/12-99.

22
Bondevik, Margareth
Sosial aldring, aldringsteorier. Dagsseminar. 1999. Videreutdanning i
eldreomsorg, 14/10-99.

23
Bondevik, Margareth
Sykepleieteorier. Hva er sykepleie og hva gjør en sykepleier. Klinisk
stige. 1999. Haukeland sykehus, 11/10-99 og 11/11-99.

24
Bondevik, Margareth
Ulike syn på sykepleie. Hva er sykepleie og hva gjør en sykepleier?
Etterutdanning for spesialsykepleiere. 1999. Hordaland Fylkeskommune, 1/2-99.

25
Bondevik, Margareth
Yrkesetiske retningslinjer - en støtte i hverdagen? 1999. Geriatrisk post,
Diakonissehjemmets sykehus, Haraldsplass, 20/1-99.

26
Bondevik, Margareth
Å eldes med glede. 1999. Sentrum, 13/4-99.

27
Bondevik, Margareth
Å eldes med trivsel. 1999. Olsvik, 18/2-99.

28
Graue, Marit; Søvik, Oddmund; Hanestad, Berit Rokne
Adolescents with Type I diabetes and quality of life. Quality of Life
Research. 8: 7, 636 1999.

29
Graue, Marit; Søvik, Oddmund; Hanestad, Berit Rokne
Quality of life in adolescents with insulin-dependent diabetes
mellitus; differences according to gender. Abstract. Scandinavian Society
for the Study of Diabetes Skandinavia 1999. Scandinavian Society for the
Study of Diabetes. Skandinavia 1999.

30
Hanssen, Tove A
Abstract. The relationship between stress, coping and quality of life after
myocardial infarction. Quality of Life Research. 8: 7, 643 1999.

31
Hanssen, Tove A
Paper: The relationship between stress, coping and quality of life  after
myocardial infarction. 1999. 6.th Annual Conference of the International
Society for   Quality of Life Research. Barcelona, Spania 3.-6. november.

32
Hanssen, Tove A
Poster: Leve med en kronisk sykdom - sykdomsplager og livskvalitet  etter
hjerteinfarkt. 1999. Nordic College of Caring Science, kongress. Bergen,
18.-19. juni.

33
Hanssen, Tove A
Poster: Sammenheng mellom mestring og livskvalitet ved kronisk
iskemisk hjertesykdom. 1999. Nordic College of Caring Science, kongress.
Bergen, 18.-19. juni.

34
Hanssen, Tove A
Quality of Life - a challenge for nurses. 1999. For studenter på
videreutdanning i sykepleie ved: Escola   Superior De Enfermagem Maria
Fernanda Resende, i forbindelse  med lærerutveksling i programmet
Sokrates. Lisboa, Portugal, 13. mai.

35
Kristoffersen, Kjell
Mental lidelse. Et kjernebegrep i sykepleie? Vård i Norden. 19: 52, 42 - 46
1999.

36
Kristoffersen, Kjell
Toward a theory of interrupted feelings. 5th International Qualitative
Health Research Coference. Abstract & Scientific Programme. The University
of Newcastle, Australia 132 Newcastle, Australia 1999. 5th International
Qualitative Health Research Coference. 7th - 10th April 1999.

37
Natvig, Gerd Karin; Albrektsen, Grethe; Anderssen, Norman; Qvarnström, Ulla
School-related stress and psychosomatic symptoms among school
adolescents. Journal of School Health. 69: 362 - 368 1999. ISSN 0022-4391

38
Nortvedt, Monica Wammen; Riise, Trond; Myhr, Kjell-Morten; Nyland, Harald;
Hanestad, Berit Rokne
Type I interferons and the quality of life of multiple sclerosis patients.
Results from a clinical trial on interferon alfa-2a. Multiple Sclerosis. 5:
317-322 1999.

39
Rustoen, Tone; Moum, T; Wiklund, Ingela; Hanestad, Berit Rokne
The experience of quality of life in cancer patients. Journal of Advanced
Nursing. 29: 490 - 498 1999.

40
Rustoen, Tone; Wiklund, Ingela; Hanestad, Berit Rokne; Burckhardt, Carol
Validity and reliability of the Norwegian version of the Quality of  Life
Index - a nursing tool for measuring quality of life in cancer  patients.
Scandinavian Journal of Caring Sciences. 13: 96 - 101 1999.

41
Rustøen, Tone; Wahl, Astrid
Livskvalitetsforskning i sykepleien. Norsk Tidsskrift for sykepleieforskning.
1: 2, 63 - 76 1999.

42
Ulvik, Bjørg; Hanestad, Berit Rokne
A study of Healthrelated Quality of Life in patients with Angina
Pectoris who were not offered heart surgery or PTCA. Quality of Life
Research - An International Journal of Quality of Life Aspects of
Treatment, Care and       Rehabilitation. Red. Aaronson, Neil K.
Kluwer Academic Publishers 8: 7, 581 Barcelona, Spain 1999. The 6th Annual
Conference of the International Society for   Quality of Life Research.
Barcelona, Spain 3-6 November.

43
Waagsaether, K; Hanestad, Berit Rokne; Kalfoss, Mary
WHOQOL - 100: Translation, adjustment and validation. Abstract. 6 Annual
Conference of the Quality of Life Research 8: 7, 596 Ukjent 1999. 6 Annual
Conference of the Quality of Life Research. Ukjent 1999.

44
Wahl, Astrid; Moum, T; Hanestad, Berit Rokne; Wiklund, Ingela; Kalfoss, Mary
Adapting the Jalowiec Coping Scale in Norwegian adult Psorasis
patients. Quality of Life Research. 8: 435 - 445 1999.

45
Wahl, Astrid; Hanestad, Berit Rokne; Wiklund, Ingela; Moum, T
Coping and quality of life in patients with psorasis. Quality of Life
Research. 8: 427 - 433 1999.

46
Wahl, Astrid
Quality of life and coping among patients suffering from psoriasis. -
Institutt for samunnsmedisinske fag, UiB Bergen 1999.

47
Wahl, Astrid; Moum, T; Hanestad, Berit Rokne; Wiklund, Ingela
The relationship between demographic and clinical variables and
quality of life aspects in patients with psoriasis. Quality of Life Research.
8: 319 - 326 1999.


<- forrigeinnholdneste ->