Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
Hunskår, Steinar; Naik,  Mala; Nygaard,  Harald
Urininkontinens. Tverrfaglig geriatri. En innføring. Red. Bondevik,
Margareth; Nygaard,  Harald. Fagbokforlaget 216 - 226 Bergen 1999.

2
Nygaard, Harald; Naik, Mala
Drug use in homes for the aged. A comparison between mentally intact  and
mentally impaired residents. Aging Clin Exp Res. 11: 186 - 193 1999.

3
Nygaard, Harald
Instabilitet og fall. Tverrfaglig geriatri. En innføring. Red. Bondevik,
Margareth; Nygaard,  Harald. Fagbokforlaget 178 - 198 Bergen 1999.

4
Nygaard, Harald
Kroniske, ikke-ondartete smerter hos gamle. Tverrfaglig geriatri. En
innføring. Red. Bondevik,  Margareth; Nygaard,  Harald. Fagbokforlaget 255
- 263 Bergen 1999.

5
Nygaard, Harald
Naturlig forekommende substanser i behandling av demenslidelser. Demens. 3:
3, 21 - 23 1999.

6
Nygaard, Harald
Psykiatriske pasienter i sykehjem. Demens. 3: 3, 13 - 14 1999.

7
Nygaard, Harald
Søvn og søvnforstyrrelser hos gamle. Tverrfaglig geriatri. En innføring. Red.
Bondevik,  Margareth; Nygaard,  Harald. Fagbokforlaget 243 - 254 Bergen 1999.


<- forrigeinnholdneste ->