Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
Bull, Nils; Riise, Trond; Moen, Bente E
Influence of paternal exposure to oil and oil products on time to
pregnancy and spontaneous abortions. Occup Med. 49: 371 - 376 1999.

2
Bull, Nils; Riise, Trond; Moen, Bente E
Occupational injuries reported to insurance companies in Norway from 1991
to 1996. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 41: 788 - 793
1999.

3
Moen, Bente E
Arbeid og helse - utfordringer ved århundreskiftet. Tidsskr Nor Lægeforen.
119: 30, 4537 - 4539 1999.

4
Moen, Bente E
Arbeid og helse - utfordringer ved århundreskiftet. Tidsskr Nor Lægeforen.
4537 - 4539 1999.

5
Moen, Bente E; Hollund, Bjørg Eli; Bentsen, M; Flo, R; Kyvik, Knut R; Riise,
Trond
Exposure to volatile hydrocarbon compounds of deck crew on Norwegian
product tankers - improvements are possible. 1999. International Symposium
on Maritime Health. London, May 1999.

6
Moen, Bente E; Riise, Trond; Kyvik, Knut R
P300 brain potential among workers exposed to organic solvents. Norsk
Epidemiologi. 9: 27 - 31 1999.

7
Moen, Bente E
Sjømenns helse i Norge - hva vet vi? Documentum Navale. 4: 1 - 6 1999.

8
Myhr, Kjell-Morten; Riise, Trond; Lilleås, F.E.G; Beiske, T.G; Celius, E.G.;
Edland, A.; Jensen, Dag; Larsen, J.P.; Nilsen, R.; Nortvedt, Monica Wammen;
Smievoll, Alf Inge; Vedeler, Christian et al.
Interferon-alpha 2a reduces MRI disease activity in
relapsing-remittingmultiple sclerosis. Neurology. 52: 5, 1049-1056
1999-03-23.

9
Nortvedt, Monica Wammen; Riise, Trond; Myhr, Kjell-Morten; Nyland, Harald I
Perfomance of the SF-12 Health Survey in a population of multiple
sclerosis patients. Quality of Life Research. Kluwer Academic Publishers 8:
7, 616 London 1999. The 6th Annual Conference of the International Society
for   Quality of Life Research. 3-6 november 1999.

10
Nortvedt, Monica Wammen; Riise, Trond; Myhr, Kjell-Morten; Nyland, Harald
Quality of life in multiple sclerosis: Measuring the disease effects more
broadly. Neurology. 53: 1091-1103 1999-09.

11
Nortvedt, Monica Wammen
The SF-36 summary scores underestimate mental health problems in
multiple sclerosis patients. Quality of Life Resaerch. Kluwer Academic
Publishers 7, 616 London 1999. The 6th Annual Conference of the
International Society for   Quality of Life Research. 3-6 november 1999.

12
Nortvedt, Monica Wammen; Riise, Trond; Myhr, Kjell-Morten; Nyland, Harald;
Hanestad, Berit Rokne
Type I interferons and the quality of life of multiple sclerosis patients.
Results from a clinical trial on interferon alfa-2a. Multiple Sclerosis. 5:
317-322 1999.

13
Nyfors, Allan
Handlingsprogram for kutant malignt melanom i Norge. - Den Norske
Kreftforening 65 s. Oslo 1999.

14
Nyfors, Allan
Hygiene arbeid. På lands-/krets- eller underleir. Organisering og
faglig innhold samt Hygiene Konkurranse. Tips for kommende hygienearbeidere.
YMA-forlag 1 - 14 Bergen 1999.

15
Nyfors, Allan
Seksjonsfunksjonene ved yrkesmedisinsk avdeling,Haukeland sykehus,
Bergen. Ramazini. 1999.

16
Nyfors, Allan
Utredning av pasienter med mistanke om yrkesbetingede hudsykdommer.
Arbeidsmedisinske veiledninger. 1.4. - Norsk Arbeidsmedisinsk forening.
Kvalitetsutvalget Bergen 1999.

17
Oftedal, G; Nyvang, A; Moen, Bente E
Long-term effects on symtoms by reducing electric fields from visual
display units. Scand J Work Environ Health. 25: 415 - 421 1999.

18
Torp, Steffen; Riise, Trond; Moen, Bente E
Helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i norske bilverksteder. Rapport nr.
9903-1048-06. - Arbeidsmiljøsenteret Oslo 1999.

19
Torp, Steffen; Riise, Trond; Moen, Bente E
How the Psychosocial work environment of motor vehicle mechanics may
influence coping with musculoskeletal symptoms. Work and Stress. 13: 193 -
203 1999.

20
Torp, Steffen
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid: Bilbransjen er på   rett
vei! Bilbransjen. 5: 24 1999.

21
Torp, Steffen
Systematisk HMS-arbeid gir fornøyde og friske arbeidstakere. Magasinet for
fagorganiserte. 10: 10 - 11 1999.

22
Torp, Steffen; Riise, Trond; Moen, Bente E
The psychosocial work environment may influence how workers cope with
musculoskeletal symptoms. Abstract. WCPT'99 Yokohama, Japan 1999. 13th Int.
Congress of World Confederation for Physical Therapy. Yokohama, Japan, 23-28
mai 1999.

23
Tvinnereim, Helene Meyer; Eide, Rune; Riise, Trond; Fosse, G.; Wesenberg, GR
Zink in primary teeth from children in Norway. Sci Total Environ. 226: 201
- 212 1999.


<- forrigeinnholdneste ->