Det historisk-filosofiske fakultet

Filosofisk institutt

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
Brown, Erik
Is any Variety of Sceptisicism Worth taking Seriously?. - Filosofisk
institutt 122 s. Bergen 1999.

2
Christensen, Otto M
Kunst, individ, samfunn : tverrfaglige tankeeksperimenter. - Høgskolen i
Telemark 316 s. Bø i Telemark 1999.

3
Claussen, Tor
Bedriftsutvikling, arbeidsliv og filosofi. - Rogalandsforskning 636 s.
Stavanger 1999.

4
de Cuzzani, Paola
Essence et existence dans la pensée de Spinoza: une question
irresolue. Actes du XXVII Congrês de l'Association des societés de
Philosophie Langue francaise, "La Metaphysique". Université Laval 15 Québec
1999.

5
Elde, Elin Anita
"Fler-system" eller sannhet. En kritisk diskusjon av Laurence
BonJours teori for begrunnelse av sikker kunnskap. - Filosofisk institutt
85 s. Bergen 1999.

6
Flatås, Bjørn Aksel
Mennesket og maskinen. - Filosofisk institutt 89 s. Bergen 1999.

7
Fonseca, Olandim Quieroz da; Lie, Reidar Krummradt
Comprehension of the informed consent form and general knowledge of
vaccines among potential participants for an HIV vaccine trial in Brazil.
International Journal of Pharmaceutical Medicine. 13: 253 - 260 1999.

8
Hansteen, Hans Marius
Historiefilosofisk apropos. Walter Benjamin: Retorisk årbok 1999. Senter for
europeiske kulturstudier 28 - 34 Bergen 1999.

9
Hansteen, Hans Marius
Springande punkt. Norsk samtidsorientering 1998. Vinduet på nett.
www.vinduet.no/arkiv/hovedsaker/42.html 5 Bergen 1999.

10
Hauge, Lars Steinar; Holgernes,  Bjørn
Tankebaner bind I. - Høyskoleforlaget Kristiansand 1999.

11
Holgernes, Bjørn; Hauge,  Lars Steinar
Tankebaner, bind I. - Høyskoleforlaget Kristiansand 1999.

12
Johannessen, Harald
Debattlære. Innføring i tolkning, argumentasjon og saklighet. - Filosofisk
institutt, Universitetet i Bergen 121 s. Bergen 1999.

13
Johannessen, Kjell S.
Det analogiska tänkandet. Dialoger, nr. 50-51. 12 1999.

14
Johannessen, Kjell S.
Noen aspekter ved taus kunnskap. - Skriftserie ved Program for
læringsforskning 21 s. Bergen 1999.

15
Johannessen, Kjell s.
Praxis och tyst kunnande. - Dialogers bokserie 152 s. Stockholm 1999.

16
Johannessen, Kjell S.
Tause innslag i kunnskap og forståelse. Noen momenter i Wittgensteins
diskusjon av forskjellige former for taus viten i senfilosofien. Agora, nr.
2, 15 årgang. 23 1999.

17
Johnsen, Kåre
What is Reference?. - Filosofisk institutt 107 s. Bergen 1999.

18
Kasturiaratchi, Nimal; Lie,  Reidar Krummradt; Seeberg,  Jens
Health Ethics in Six SEAR countries. - WHO-SEARO New Delhi 1999.

19
Lie, Reidar K.
Ethical issues in international research. 1999. EU workshop on training of
trialists. Annecy, mars.

20
Lie, Reidar K.
Etterord. Oversettelse av Steven Shapins The scientfic revolution. Spartacus
forlag Oslo 1999.

21
Lie, Reidar K.
Intellectual property rights. 1999. WHO conference on African research
ethics. Aarusha, Tanzania, november.

22
Lie, Reidar Krummradt
Ethical dilemmas and resource allocation. Two questionnaire studies. -
WHO-SEARO New Delhi 1999.

23
Lie, Reidar Krummradt
Ethical issues in international collaboration in vaccine trials. Archives of
clinical bioethics. 2: 15 - 18 1999.

24
Lunde, Carl Erik
Kapitalisme og mediateknologi. Som produksjon, konsumpsjon og
inskripsjon. - Filosofisk institutt 86 s. Bergen 1999.

25
Rokstad, Konrad
Livsverden og transcendental bevissthet - eller objektivisme? En
kommentar til fan Bengtsson. Norsk Filosofisk Tidsskrift nr. 34. 223 - 241
1999.

26
Rokstad, Konrad
Livsverden og transcendental bevissthet - eller objektivisme? En
kommentar til fan Bengtsson. Norsk Filosofisk Tidsskrift nr. 34. 223 - 241
1999.

27
Rokstad, Konrad
On the Historicity of Understanding. Analecta Husserliana LIX. 401 - 422
1999.

28
Sampson, Kristin
Platons problematiske kvinner. Kjønnsperspektiver i filosofihistorien. Pax
24 - 35 Oslo 1999.

29
Skilleås, Ole Martin
Gadamer and Kinds of Text. Opuscula, nr. 2. 50 - 57 1999.

30
Skilleås, Ole Martin
Should we Trust Published Litterary Criticism? Opuscula, nr. 2. 68 - 74 1999.

31
Skirbekk, Gunnar
Contextual and Universal Pragmatics. Philosophy Beyond Borders (Kinesisk
utgåve). Zhejiang People's Publishing House 390 - 435 Hangzhou 1999.

32
Skirbekk, Gunnar
Den offentlege norske skolen. Innspill 2000. Arbeiderbevegelsens
utredningssekretariat 12 Oslo 1999.

33
Skirbekk, Gunnar
Det kunnskapsbaserte samfunn og forskingsinstitusjonane. Innspill 2000.
Arbeiderbevegelsens utredningssekretariat 16 Oslo 1999.

34
Skirbekk, Gunnar
Discourse-Ethical Gradualism: Beyond Anthropocentrism and
Biocentrism? The Proceedings of the Twentieth World Congress of Philosophy.
Bowling Green State University Volume 1: 95 - 106 USA 1999.

35
Skirbekk, Gunnar
Ein norsk Sokrates (minneord for Hans Skjervheim). Bergens Tiedende.
1999-02-25.

36
Skirbekk, Gunnar
Forsking og formidling. Det sivile samfunn. Aschehaug 153 - 170 Oslo 1999.

37
Skirbekk, Gunnar
Føresetnader for ein god politisk kultur. Innspill 2000. Arbeiderbevegelsens
utredningssekretariat 16 Oslo 1999.

38
Skirbekk, Gunnar; Gilje,  Nils
Heimspekisaga. - Haskoliutgavan 758 s. Reykjavik 1999.

39
Skirbekk, Gunnar
Introduction. Philosophy Beyond Borders (Kinesisk utgåve). Zhejiang People's
Publishing House 1 - 12 Hangzhou 1999.

40
Skirbekk, Gunnar
Jürgen Habermas on the post-national constellation. The 21th Century
Bimonthly, Hong Kong, nr. 25. 56 - 61 1999.

41
Skirbekk, Gunnar
Mål og meining. Austlandsmål i endring. Det norske samlaget 259 - 270 Oslo
1999.

42
Skirbekk, Gunnar
NATO og heilage krigar. Aftenposten. 1999-07-23.

43
Skirbekk, Gunnar
Nihilism? A Young Man's Search for Meaning. - SVT Pess 185 s. Bergen 1999.

44
Skirbekk, Gunnar
Om sanninga sitt vesen. Dei filosofiske vilkår for sanning. Ei
tolking av Martin Heideggers sanningslære, 2. utg. - Filosofisk institutt
Bergen 1999.

45
Skirbekk, Gunnar
Omgrepet "kunnskapsregime" som grep om (ei tolking av) norsk
modernisering. Kunnskapsregimer. Pax 224 - 240 Oslo 1999.

46
Skirbekk, Gunnar
Sidemål, sjølvmål og andre mål. Bergens Tidende. 1999-06-30.

47
Skirbekk, Gunnar
Une praxéologie de la modernité. Universalité et contextualité de la
raison discursive. - L'Harmattan Paris 1999.

48
Skribekk, Gunnar
Den "seine Habermas" på norsk - eit "must" for oppegåande
intellektuelle. Morgenbladet. 1999-05-14.

49
Skribekk, Gunnar
Ekspertisen makt og avmakt. Dag og Tid. 1999-06-24.

50
Skribekk, Gunnar
Om å grunngi ytringsfridomen. Aftenposten. 1999-11-03.

51
Skribekk, Gunnar
On the Normative Foundation of the Freedom of Expression: The same
Freedom for all Expressions? Festskrift for Audun Øfsti. Filosofisk
institutt, NTNU 319 - 328 Trondheim 1999.

52
Slaatelid, Rasmus T.
Horizons of the mind : an aporetic approach to concepts of mental
horizons. - Department of Philosophy, University of Bergen 196 s. Bergen
1999. ISBN 82-90809-16-6

53
Sletnes, Terje
Focaultian Perspectives on Problems in Health Care. An investigation  of
knowledge, power and the subject in the Sandberg case. - Filosofisk
institutt 84 s. Bergen 1999.

54
Sletteland, Roar
Jens Zetlitz Monrad Kielland: Jernbanestasjonen i Bergen (1913). -
Filosofisk institutt 115 s. Bergen 1999.

55
Songe-Møller, Vigdis
De første filosofene. Kjønnsperspektiver i filosofihistorien. Pax Forlag 12
- 24 Oslo 1999.

56
Songe-Møller, Vigdis
Den greske drømmen om kvinnens overflødighet. Essays om myter og
filosofi i antikkens Hellas. - Cappelen Akademisk Forlag Oslo 1999.

57
Songe-Møller, Vigdis
Førsokratikerne. Veien til vitenskap. NTNU 31 - 39 Trondheim 1999.

58
Songe-Møller, Vigdis
Førsokratikerne. Veien til vitenskap. NTNU 31 - 39 Trondheim 1999.

59
Songe-Møller, Vigdis
Tanker om opprinnelsen. Tidlig gresk filosofi fra Hesiod til Demokrit. -
Cappelen Akademisk Forlag Oslo 1999.

60
Sørli, Richard
Hverdagslighetens fysiognomi. Wittgenstein og språkets uproblematiske
grunnløshet. - Filosofisk institutt 139 s. Bergen 1999.

61
Thingstad, Silje Mæhle
Når spaden bøyer seg. Aspekter ved kunnskapsbegrepet i humaniora. -
Filosofisk institutt 115 s. Bergen 1999.

62
Utaker, Arild
Cinquente ans de philosophie americaine. L'AVENTURE HUMAINE. 99 - 106 1999.

63
Utaker, Arild
Nietzsche og filosofien. Friedrich Nietzsche. Høyskoleforlaget 11 - 19
Kristiansand 1999.

64
Utaker, Arild
Verk og galskap. Replikk til Per Buvik. Norsk litteraturvitenskapelig
tidsskrift, Nr. 1. 73 - 75 1999.


<- forrigeinnholdneste ->