Det historisk-filosofiske fakultet

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
Hasund, Kristine
Double Identity: The Communicative Construction of Patricia
Arquette's Character(s) in Lost Highway. Fatal Women: Essays on Film Noir
and Related Matters. Red. Soleim,  Kjell R. Senter for kvinne- og
kjønnsforskning 11: 35 - 54 Universitetet i Bergen 1999. ISBN 82-91878-01-3
ISSN 08044813 Film noir og Femme fatale-skikkelsen. Cinemateket USF, Bergen,
27.-29. november 1997.

2
Johnsen, Ole
Det er berre i Paris ein lever… Om laster og lyster, kjærleik og hat. Syn og
segn. 4, 308 - 317 1999. ISBN 82-521-5416-6


<- forrigeinnholdneste ->