Det historisk-filosofiske fakultet

Nordisk institutt

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
Andrespråksundervisning. Teori og praksis. - Prisme Red. Tenfjord, Kari;
Hagen, Jon Erik. - ad Notam Gyldendal 293 s. Oslo 1999. ISBN 82-417-1106-9

2
Andrespråksundervisning:Teori og praksis. Red. Hagen, Jon Erik; Tenfjord,
 Kari. - Ad Notam Gyldendal 293 s. Oslo 1999. ISBN 82-417-1106-9

3
Norm og praksis i middelaldersamfunnet (Kulturtekster 14). - Senter for
europeiske kulturstudier,Universitetet i Bergen 231 s. Universitetet i
Bergen 1999.

4
Prisme-håndboka. Red. Tenfjord, Kari; Hagen, Jon Erik. - SEVU og Nordisk
institutt, Universitetet i Bergen 124 s. Bergen 1999.

5
Treng små språksamfunn fagspråk? Nordiske fagspråkstudiar. - Nordica
Bergensia Red. Laurén, Christer; Myking, Johan. - Nordisk institutt,
Universitetet i Bergen 20, 267 s. Bergen 1999. ISBN 8290500-48-3

6
Aarseth, Asbjørn
Charles Darwin’s Ideas in Ibsen’s Modern Prose Plays. 1999. International
Conference on Ibsen and Modernity in Regard to  his Reception in China.
Beijing Language and Culture University, Beijing, June 26-29, 1999.

7
Aarseth, Asbjørn
Det egne i det andre. Noen speilfunksjoner i Ibsens "Peer Gynt". 1999. Det
‘egne’ og det ‘andre’. NFR-konferanse ved Inst. for   nordistikk og
litteraturvitenskap, NTNU. Dragvoll, 02 - 03. september 1999.

8
Aarseth, Asbjørn
Ernst Sars som litteraturhistoriker. 1999. Litteraturhistorieskriving i
Norge 1800-1960. Arild, Sverige, 03. - 07. mai 1999.

9
Aarseth, Asbjørn
Henrik Ibsen and Knut Hamsun: Two Norwegian Voices of European Vital
Romanticism in the 1890s. 1999. The Norwegian literature of the XIX. century
and the Baltic  literatures. Academia Baltoscandia, Panevézys, Litauen,
15.-16. oktober 1999.

10
Aarseth, Asbjørn
Ibsen’s Use in "Peer Gynt" of Hegel’s Ideas on Egyptian Art. 1999. Society
for the Advancement of Scandinavian Studies, Annual  Conference.
University of Washington, Seattle, April 29 - May 1, 1999.

11
Aarseth, Asbjørn
Ibsens dramaturgi. 1999. Bok i sentrum, Oslo 24. oktober 1999.

12
Aarseth, Asbjørn
Ibsens samtidsskuespill. En studie i glasskapets dramaturgi. -
Universitetsforlaget 375 s. Oslo 1999. ISBN 82-00-12965-9

13
Aarseth, Asbjørn
Johan Fjord Jensen og Norge. Bue og bølge. Festskrift til Johan Fjord Jensen.
Red. Hougaard, Jens; Finnemann, Niels Ole; Larsen, Finn Stein; Fink,
Hans. Aarhus Universitetsforlag 48 - 63 Århus 1999. ISBN 87-7288-756-7

14
Aarseth, Asbjørn
Le dramaturge en tant qu’historien de la civilisation: Empereur et
Galiléen. Europe. Revue littéraire mensuelle. 77: 4, 70 - 82 1999. ISSN
0014-2751

15
Aarseth, Asbjørn
Marie Lund: Novellen. Struktur, historie og analyse. Edda. Nordisk
tidsskrift for litteraturforskning. 99: 1, 79 - 80 1999. ISSN 0013-0818

16
Aarseth, Asbjørn
Romantikkbegrepet – Prokrustes eller Proteus ? 1999. Vi har alltid vært
romantiske. En konferanse om "Det moderne", arrangert av Senter for
europeiske kulturstudier, UiB. Grand Hotel Terminus, Bergen, 07. januar 1999.

17
Akselberg, Gunnstein
Anbeheitelse – Fleire dansk-tyske importord i nynorsk? 7. Møde om
Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus Universitet 8.–9. oktober 1998. Red.
Widell, Peter; Kunøe, Mette. Aarhus Universitet 25 - 35 Århus 1999. ISBN
87-981570-8-6

18
Akselberg, Gunnstein
Endringar i norsk språkpolitikk etter 1980. Tendensar i nyare norsk
språkhistorie. Norsklæraren. 23: 3, 11 - 15 1999. ISSN 0332-7264

19
Akselberg, Gunnstein
Foreign Place Names in Norwegian Atlases and Textbooks. XX Congresso
Internacional de Ciencias Onomásticas. Resumos. Instituto da Lingua Galega,
Santiago de Compostela 5 - 6 Santiago de Compostela 1999. XX Congresso
Internacional de Ciencias Onomásticas. Santiago de Compostela, 20.-25.
september 1999.

20
Akselberg, Gunnstein; Aksenes, Liv Marit; Dahl, Willy; Hambro, Linda;
Hanssen, Eskil; Røskeland, Marianne
I språket. Lærarrettleiing 2. Litteratur- og språkhistorie og Lesebok 2. -
Gyldendal Undervisning 137 s. Oslo 1999.

21
Akselberg, Gunnstein
Innleiing og oppsummering. Målbryting. Nordisk institutt, Universitetet i
Bergen 0 Bergen 1999. Språkleg regionalisering. Marsteinen hotell, Sotra,
17.–18. september.

22
Akselberg, Gunnstein
Innleiing. [Om Målbryting 2.]. Målbryting. 2, 5 - 7 1999. ISBN 82-91987-01-7
ISSN 1500-8576

23
Akselberg, Gunnstein
Innleiing. Om Norsk referansegrammatikk. Nordica Bergensia. 21, 3 - 6 1999.
ISBN 82-90500-49-1 ISSN 0804-5372

24
Akselberg, Gunnstein; Hansen, Åse Kari
Nordisk namnforskning 1998. 2.5. Norge. Namn och Bygd. 87: 122 - 130 1999.
ISSN 0077-2704

25
Akselberg, Gunnstein; Hansen, Åse Kari
Nordisk namnforskning 1998. 2. Litteraturkrönika, 2.5. Norge. Namn och Bygd.
122 - 130 1999.

26
Akselberg, Gunnstein
Norsk namnegransking og nordistikken. Nytt om namn. 29, 2 - 3 1999. ISSN
0800-4676

27
Akselberg, Gunnstein
Norsk stadnamnleksikon. 4. utgåva. Redigert av Jørn Sandnes og Ola
Stemshaug. [Bokmelding.]. Namn og Nemne. 16: 117 - 124 1999. ISSN 0800-4684

28
Akselberg, Gunnstein
Oluf Rygh, gardsnamntydingar og standardtolkingar. Ei metodisk
drøfting. 1999. Oluf Rygh-symposium. Stiklestad, 13.–15. mai.

29
Akselberg, Gunnstein
Prosjektet Talemålsendring i Noreg (TEIN) – form og innhald. Målbryting. 2,
8 - 14 1999. ISBN 82-91987-01-7 ISSN 1500-8576

30
Akselberg, Gunnstein
Prosjektet Talemålsendring i Noreg. Språknytt. 27: 2, 8 - 11 1999. ISSN
0333-3825

31
Akselberg, Gunnstein
Språkspalten (42). 1999. NRK Hordaland, Bergen, 7. januar.

32
Akselberg, Gunnstein
Språkspalten (43). 1999. NRK Hordaland, Bergen, 21. januar.

33
Akselberg, Gunnstein
Språkspalten (44). 1999. NRK Hordaland, Bergen, 4. februar.

34
Akselberg, Gunnstein
Språkspalten (45). 1999. NRK Hordaland, Bergen, 18. februar.

35
Akselberg, Gunnstein
Språkspalten (46). 1999. NRK Hordaland, Bergen, 4. mars.

36
Akselberg, Gunnstein
Språkspalten (47). 1999. NRK Hordaland, Bergen, 18. mars.

37
Akselberg, Gunnstein
Språkspalten (48). 1999. NRK Hordaland, Bergen, 15. mars.

38
Akselberg, Gunnstein
Språkspalten (49). 1999. NRK Hordaland, Bergen, 29. mars.

39
Akselberg, Gunnstein
Språkspalten (50). 1999. NRK Hordaland, Bergen, 12. mai.

40
Akselberg, Gunnstein
Språkspalten (51). 1999. NRK Hordaland, Bergen, 27. mai.

41
Akselberg, Gunnstein
Språkspalten (52). 1999. NRK Hordaland, Bergen, 10. juni.

42
Akselberg, Gunnstein
Språkspalten (53). 1999. NRK Hordaland, Bergen, 19. august.

43
Akselberg, Gunnstein
Språkspalten (54). 1999. NRK Hordaland, Bergen, 2. september.

44
Akselberg, Gunnstein
Språkspalten (55). 1999. NRK Hordand, Bergen, 16. september.

45
Akselberg, Gunnstein
Språkspalten (56). 1999. NRK Hordaland, Bergen, 1. oktober.

46
Akselberg, Gunnstein
Språkspalten (57). 1999. NRK Hordaland, Bergen, 14. oktober.

47
Akselberg, Gunnstein
Språkspalten (58). 1999. NRK Hordaland, Bergen, 28. oktober.

48
Akselberg, Gunnstein
Språkspalten (59). 1999. NRK Hordaland, Bergen, 11. november.

49
Akselberg, Gunnstein
Språkspalten (60). 1999. NRK Hordaland, Bergen, 25. november.

50
Akselberg, Gunnstein
Språkspalten (61). 1999. NRK Hordaland, Bergen, 9. desember.

51
Akselberg, Gunnstein
Språkspalten (62). 1999. NRK Hordaland, Bergen, 23. desember.

52
Akselberg, Gunnstein
Størst i Norden. Nytt om namn. 30, 2 - 3 1999. ISSN 0800-4676

53
Akselberg, Gunnstein
Talemål i naturleg endring. Bergens Tidende. 26 - 27 1999-02-25.

54
Akselberg, Gunnstein
Talemålsutviklinga i 1990-åra. 1999. NRK/P2: Språkteigen, 31. juli.

55
Akselberg, Gunnstein
Talemålsutviklinga i Bergen og Hordaland. 1999. Bergen, 14. april.

56
Akselberg, Gunnstein
Ungdomspråk og talemålsendring.Kva rolle spelar talemålet til
ungdomen i utviklinga av dialektane? 1999. Praktisk-pedagogsik dag, UiB,
Bergen, 5. februar.

57
Akselberg, Gunnstein
Valfridomen i nynorsk. Haldningar og praksis hjå lærarar og elevar i den
vidaregåande skulen, studieretning for allmenne fag. Språkbrukeren – fri til
å velge? Artikler om homogen og heterogen språknorm. Red. Omdal, Helge.
Høgskolen i Agder 9 - 22 Kristiansand 1999. ISBN 82-7117-389-8 ISSN
0806-5934

58
Bjørby, Paal
Arne Garborg og naturalismens naturbegrep. 1999. Stavanger, mars.

59
Bjørby, Paal
Queer teori og feministisk identitetsdebatt. 1999. NTNU, november.

60
Bjørby, Paal
Skandinavere gjør det på engelsk. Anmeldelse av "Scandinavian
Homosexualities. Essays on Gay and Lesbian Studies, ed Jon Löfström.
Løvetann. 23 - 25 1999.

61
Bjørby, Paal
The concept of woman and nature in Arne Garborg's authorship. 1999. Society
for the Advancement of Scandinavian Study. Seattle, April.

62
Bjørby, Paal
Thit Jensen. Twentieth Century Danish Writers. Dictionary of Literary
Biography,vol 214. Red. Stecher-Hansen, Marianne. Brucoli Clark Langman 229
- 238 Detroit 1999.

63
Bondevik, Jarle
[Biografi om] Anker, Bernt Theodor. Norsk biografisk leksikon [2. utg.]. Red.
Arntzen, Jon Gunnar. Kunnskapsforlaget 1: s. 101 Oslo 1999. ISBN
82-573-0734-3

64
Bondevik, Jarle
[Biografi om] Beito, Olav Toreson. Norsk biografisk leksikon [2. utg.]. Red.
Arntzen, Jon Gunnar. Kunnskapsforlaget 1: 231 - 232 Oslo 1999. ISBN
82-573-0734-3

65
Bondevik, Jarle
[Biografi om] von Aphelen, Hans. Norsk biografisk leksikon [2. utg.]. Red.
Arntzen, Jon Gunnar. Kunnskapsforlaget 1: s. 115 Oslo 1999. ISBN
82-573-0734-3

66
Bondevik, Jarle
Draumkvedet, eit mellomalderdikt? 1999. Søreide kyrkje, Bergen, 21.03.1999.

67
Bondevik, Jarle
Ivar Aasen og Bergen. 1999. Bergen, 29.11.1999, styremøte i Ivar
Aasen-stiftinga.

68
Bondevik, Jarle; Nes, Oddvar; Aarset, Terje
Målsamlingar 1851-1854 av Ivar Aasen. - Skrifter frå Ivar Aasen-selskapet.
Serie A. Tekster nr. 6. - Norsk bokreidningslag LIII, 238 s. Bergen 1999. ISBN
82-7834-014-5

69
Brodersen, Randi Benedikte
En sprogbog for alle nordiskstuderende? - Anmdeldelse af Kurt
Braunmüller: De nordiske språk (1998). Norsklæreren. Tidsskrift for språk og
litteratur. Nr. 4, 59 - 61 1999.

70
Brodersen, Randi Benedikte
Leksikalsk langtidsakkommodation blandt danskere i Norge. 7. Møde om
Udforskningen af Dansk Sprog. Institut for Nordisk Sprog og Litteratur,
Aarhus Universitet 71 - 81 Århus 1999. 7. Møde om Udforskningen af Dansk
Sprog. Århus, 8.-9.10.1999.

71
Brodersen, Randi Benedikte
Om Søren Ulrik Thomsens digtsamling Hjemfalden (1991). 1999.
Pensjonistuniversitetet Bergen, 20.10.1999.

72
Brodersen, Randi Benedikte
Reflektioner omkring det kvalitative telefoninterview som
indsamlingsmetode i sociolingvistikken. 1999. Fredagsseminaret ved Seksjon
for lingvistikse fag. Bergen, 26.11.1999.

73
Brodersen, Randi Benedikte
Selvrapportering i sociolingvistikken i lyset af Gadamers filosofiske
hermeneutik. 1999. Videnskabsteoretisk indlæg på Nordisk institutt. Nordisk
institutt, Universitetet i Bergen, 15.6.1999.

74
Brodersen, Randi Benedikte
Telefoninterview i sociolingvistikken. 1999. Talemålsendring i Noreg.
Konferansen Språkleg regionalisering Norlandia Marsteinen hotell, Sotra
17. og 18. september 1999. Sotra, 17-18.9.1999.

75
Brunstad, Endre
Namnet “Stressless”. Årbok for Sykkylven. Sykkylven Sogenemnd 52 - 55
Sykkylven 1999. ISBN 82-99o986-8-8

76
Brunstad, Endre
Språk er strid. Vagant. 11: 4, 74 - 79 1999. ISBN 82-03-18144-9 ISSN
0802-0736

77
Dvergsdal, Alvhild
[Anmeldelse av] Otto Fischer: Tecknets tragedi. Symbol och allegori i
P.D.A. Atterboms sagospel "Lycksalighetens ö" (1998). Edda: Nordisk
tidsskrift for litteraturforskning. 3, 285 - 288 1999. ISSN 0013-0818

78
Dvergsdal, Alvhild
Den oppbyggelige Bellman? En studie i Bellmans epistler. 1999.
1700-tallskonferanse, arrangert av Norsk selskap for   1700-tallsstudier.
Vitenskapsmuseet, Kalvskinnet, Trondheim 4.-6. nov. 1999.

79
Dvergsdal, Alvhild
Forelesning om jeg-lyrikk: Wergeland og Obstfelder. 1999. Faglig-pedagogisk
dag ved Universitetet i Bergen. Bergen, februar 1999.

80
Dvergsdal, Alvhild
Hva gjør et drama lesverdig? 1999. Norsk dramatikkhistorie. Universitetet i
Bergen, 20. nov. 1999.

81
Dvergsdal, Alvhild
Romantisk naturlyrikk: Om åndløs natur og åndfull poesi. Naturhistorier:
Naturoppfatning, menneskesyn og poetikk i skandinavisk litteratur. Red.
Lærkesen, Ivar; Bache-Wiig, Harald; Lombnæs, Andreas. Cappelen Akademisk
Forlag 129 - 167 Oslo 1999. ISBN 82-456-0618-9

82
Ellingsve, Eli Johanne
Menneske og stedene : sannsynliggjøring av relasjoner mellom overledd og
underledd i sammensatte stedsnavn med personnavn i underledd. - Det
historisk-filosofiske fakultetet, Universietet i Bergen XVII, 244 s. Bergen
1999. ISBN 82-90500-47-5

83
Hagen, Jon Erik
Aktuelle emner i norsk som andrespråk. 1999. 1/10-99, Rogaland
fylkeskommune, Stavanger.

84
Hagen, Jon Erik
Leddstilling.Om kapittel 9 i NRG. Nordica Bergensia. 21: 85 - 100 1999.

85
Hagen, Jon Erik
Norsk grammatikk for norskspråklige og fremmedspråklige      - noe
annet eller det samme. 1999. Institutt for lingvistiske fag, UiO, 15/10-99.

86
Hagen, Jon Erik
PRISME - a Distance education teacher training course in Norwegian as a
Second Language. The ALTE Newsletter. The Association of Language Testers in
Europe 0 Cambridge, England 1999. The Alte Conference in Barcelona.
Barcelona, Spania 26/11-99.

87
Hagen, Jon Erik; Tenfjord, Kari Tenfjord
Prisme, Norsk som andrespråk - Program 4. 1999. Norsk Rikskringkasting,
Program 2, 10/2-1999.

88
Hagen, Jon Erik; Tenfjord, Kari Tenfjord
Prisme, Norsk som andrespråk - Program 5. 1999. Norsk Rikskringkasting,
Program 2, 24/2-1999.

89
Hagen, Jon Erik; Tenfjord, Kari Tenfjord
Prisme, Norsk som andrespråk - Program 6. 1999. Norsk Rikskringkasting,
Program 5, 10/3-1999.

90
Hagen, Jon Erik; Tenfjord, Kari Tenfjord
Prisme, Norsk som andrespråk - Program 6. 1999. Norsk Rikskringkasting,
Program 2, 24/3-1999.

91
Hagen, Jon Erik; Golden, Anne
Prisme, Norsk som andrespråk - Program 7. 1999. Norsk Rikskringkasting,
Program 2, 7/4-1999.

92
Hagen, Jon Erik; Kløve, Marit Helene
Prisme, Norsk som andrespråk - Program 8. 1999. Norsk Rikskringkasting,
Program 2, 21/4-1999.

93
Hagen, Jon Erik; Husby, Olaf
Prisme, Norsk som andrespråk - Program 10. 1999. Norsk Rikskringkasting,
Program 2, 5/5-1999.

94
Hagen, Jon Erik; Tenfjord, Kari
Prisme, Norsk som andrespråk - Program 11. 1999. Norsk Rikskringkasting,
Program 2, 19/5-1999.

95
Hagen, Jon Erik; Tenfjord, Kari
Prisme, Norsk som andrespråk - Program 12. 1999. Norsk Rikskringkasting,
Program 2, 9/6-1999.

96
Hagen, Jon Erik; Tenfjord, Kari
Prisme, Norsk som andrespråk - Program 12. 1999. Norsk Rikskringkasting,
Program 2, 9/6-1999.

97
Hagen, Jon Erik; Tenfjord, Kari
Prisme, Norsk som andrespråk - Program 14. 1999. Norsk Rikskringkasting,
Program 2, 8/9-1999.

98
Hagen, Jon Erik; Andersen, Reidun Oanæs
Prisme, Norsk som andrespråk - Program 18. 1999. Norsk Rikskringkasting,
Program 2, 3/11-1999.

99
Hagen, Jon Erik; Tenfjord, Kari
Prisme, Norsk som andrespråk - Program 19. 1999. Norsk Rikskringkasting,
Program 2, 17/11-1999.

100
Hagen, Jon Erik; Tenfjord, Kari
Prisme, Norsk som andrespråk - Program 20. 1999. Norsk Rikskringkasting,
Program 2, 1/12-1999.

101
Hagen, Jon Erik
PRISME: Syklus 11: Språklæring. 1999. Bergen, Våren 1999.

102
Hagen, Jon Erik
PRISME: Syklus 12: Språklæring. 1999. Bergen, Våren 1999.

103
Hagen, Jon Erik
PRISME: Syklus 18: Elevspråksanalyse. 1999. Bergen, Våren 1998.

104
Hagen, Jon Erik
PRISME: Syklus 19: Oppsummering. 1999. Bergen, Våren 1998.

105
Hagen, Jon Erik
PRISME: Syklus 3: Grammatikk. 1999. Bergen, Høsten 1998.

106
Hagen, Jon Erik
PRISME: Syklus 4: Grammatikk. 1999. Bergen, Høsten 1998.

107
Hagen, Jon Erik
PRISME: Syklus 5: Grammatikk. 1999. Bergen, Høsten 1998.

108
Hagen, Jon Erik
PRISME: Syklus 6: Grammatikk. 1999. Bergen, Høsten 1998.

109
Hagen, Jon Erik
Strukturelle feil i skriftlig norsk2. 1999. 8/10-99, Høgskolen i Rogaland,
Stavanger.

110
Haslum, Vidar
Melding av: Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes. 27. desember 1998.
Redigert av Gunnstein Akselberg og Jarle Bondevik. Norsk
Bokreidingslag. Bergen. Namn og Nemne. Tidsskrift for norsk namnegransking.
Årgang 16 - 1999. 16: 109 - 117 1999. ISSN 0800-4684

111
Haslum, Vidar
Stedsnavn fra ei uthavn på Skagerrakkysten. Portør. Skåtøy herred,
Kragerø, Telemark. - Prøver av stedsnavn fra Levangsheia. - Vidar Haslum 3,
24 s. Bergen 1999.

112
Haslum, Vidar
Stedsnavn fra Haslum. Skåtøy herred, Kragerø, Telemark. - Prøver av
stedsnavn fra Levangsheia. - Vidar Haslum 5, 44 s. Bergen 1999.

113
Haslum, Vidar
Stedsnavn fra Støle og Tonstøl. Skåtøy herred, Kragerø, Telemark. - Prøver
av stedsnavn fra Levangsheia. - Vidar Haslum 4, 32 s. Bergen 1999.

114
Haslum, Vidar
Stedsnavn på og omkring Bruntangen og Kålstangen. Skåtøy herred,
Kragerø, Telemark. - Prøver av stedsnavn fra Levangsheia. - Vidar Haslum 2,
24 s. Bergen 1999.

115
Haslum, Vidar
Suggelia. Birkenes Historielag. Årsskrift 18. 1999. 18: 39 - 40 1999. ISSN
0800-3033

116
Haugen, Odd Einar
Datamaskinelle metodar i tekstkritikk og tekstutgjeving. Datahåndbok for
humanister. Ad Notam Gyldendal AS 147-171 Oslo 1999. ISBN 82-417-0812-2

117
Haugen, Odd Einar
Dikotomiens tvang. Om stemmakonstruksjon i norrønfilologien. 1999. Seminar
om norrøn filologi [internasjonalt seminar til ære for Stefán Karlsson i
samband med hans promosjon som æresdoktor  ved Københavns Universitet,
18. november 1999]. Københavns Universitet, Metro-annekset, Frue Plads, 19.
november 1999.

118
Haugen, Odd Einar
Editor's postscript. Bjarne Fidjestøl: The Dating of Eddic Poetry. A
historical survey and methodological investigation. Red. Haugen, Odd Einar.
C.A. Reitzel 325 - 336 København 1999. ISBN 87-7876-154-9

119
Haugen, Odd Einar
"Gjenopplivelse, grunnet på selvsyn, av svunnen tid." Om eklektisme i
filologisk praksis. 1999. Forskerutdanningsseminar for språkvitere [om
eklektisme i   språkvitskap og filologi]. NTNU, Dragvoll, Trondheim, 3.
desember 1999.

120
Haugen, Odd Einar
Philologia rediviva. Rapport frå den akademiske randsonen. 1999. Filologi
och litteraturvetenskap i studiet av fornnordiska   texter (arr.
Medeltidskommittéen vid Göteborgs    Universitet och Gustav Adolfs
Akademien). Göteborgs universitet, Ågrenska villan, 27. februar 1999.

121
Haugen, Odd Einar
På jakt etter einskapen i norskfaget? Norsklæraren. 23: 2, 37 - 38 1999.

122
Haugen, Odd Einar
Redigering av Maal og Minne 1999. Maal og Minne. 1 - 218 1999. ISSN
0024-855X

123
Indridason, Thorsteinn G.
Af handbókarmálum [Om undervisningshandbok i islandsk for
utlendinger]. 1999. Lektoratmøte. Vienna 28.-30. mai.

124
Indridason, Thorsteinn G.
Handbók í íslensku fyrir útlendinga. 1999. Styringsgruppe for prosjektet:
Handbok i islandsk for   utlendinger. Gøteborg 29.-31. januar.

125
Indridason, Thorsteinn G.
Íslenskukennsla í Björgvin. Drög að handbók í kennslu útlendinga.
[Undervisning i islandsk i Bergen. Utkast til handbok i islandsk for
utlendinger.]. 1999.

126
Indridason, Thorsteinn G.
Um eignarfallssamsetningar og aðrar samsetningar í íslensku. Íslenskt mál.
21: 107 - 150 1999.

127
Jacobsen, Tove
Adjektivfraser. Om kapittel 5 i NRG. Nordica Bergensia. 21: 51 - 54 1999. ISBN
82-90500-49-1 ISSN 0804-5372

128
Johannessen, Ole-Jørgen
Oluf Ryghs bruk av etterreformatoriske kilder i Norske Gaardnavne,
særlig i bind XI (Søndre Bergenhus Amt) og bind XII (Nordre Bergenhus Amt).
1999. Oluf Rygh-symposiet. Stiklestad, 14.5.1999.

129
Johannessen, Ole-Jørgen
Skipsnavn I. 1999. 12.6.1999.

130
Johannessen, Ole-Jørgen
Skipsnavn II. 1999. NRK P2, Språkteigen, 17.7.1999.

131
Kløve, Marit Helene
Syklus 8: fonologi. - Prisme. - Universitetet i Bergen, NRK Bergen 1999.

132
Kløve, Marit Helene
Syklus 8: fonologi. - Prisme. - Universitetet i Bergen, NRK Bergen 1999.

133
Kristoffersen, Gjert
Fakultetsstrategier bestemmer fri prosjektstøtte. Forskning. 7: 4, 2 1999.

134
Kristoffersen, Gjert
Kvantitet i norsk: en funksjonelt basert tilnærming. 1999. Møte om norsk
språk 8. Tromsø, 18. - 20. november 1999.

135
Kristoffersen, Gjert
Prosjektet Norsk talemålskorpus. 1999. Møte om norsk språk 8. Tromsø, 18. -
20. november 1999.

136
Kristoffersen, Gjert
Quantity in Norwegian syllable structure. The Syllable. Views and Facts. Red.
Hulst, Harry van der; Ritter, Nancy. Mouton de Gruyter 631 - 650 Berlin
1999. ISBN 3-11-016274-1

137
Mundal, Else
Barnet i det norrøne samfunnet. 1999. Barnet og barndommen i europeisk
historie. Vestnorske regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri, 2.
september.

138
Mundal, Else
Bjarne Kolbeinsson. Norsk biografisk leksikon. Kunnskapsforlaget 1: 315 -
316 Oslo 1999. ISBN 82-573-1003-4

139
Mundal, Else
Brage Boddason den gamle. Norsk biografisk leksikon. Kunnskapsforlaget 1:
431 - 432 Oslo 1999. ISBN 82-573-1003-4

140
Mundal, Else
Den doble verknaden av kristninga for kvinnene i den norrøne kulturen.
Kvinneforskning. 2/99, 65 - 78 1999. ISSN 0806-6256

141
Mundal, Else
Frå munnleg tradisjon til tekst i den norrøne kulturen. 1999. Oslo,19. mars.

142
Mundal, Else
Haldningar til erotikk i norrøn dikting. 1999. Kjønn, erotikk, religion.
Bergen, 23.–24.februar.

143
Mundal, Else
Helgendyrking og legender i mellomalderen. 1999. Stiklestad, 31.august.

144
Mundal, Else
Skaldekunsten – det biletskapande ordet. 1999. Tverrfaglig
middelalderseminar:Ting og tekst. Bergen, 29.–30. nov.

145
Mundal, Else
The saints of the Church and the saints of the people in medieval
Norway. 1999. International Medieval Congress. Leeds, 11. - 16. juli.

146
Mundt, Marina
Tidlige vitnesbyrd om bruken av rammefortellinger i den norrøne
tradisjon. 1999. St. Petersburg 14. oktober 1999.

147
Myking, Johan
[Bokmelding av] Kjell Venås: Målvitskap og målrøkt. Festskrift til
70-årsdagen 30. november 1997. Redigert av Andreas Bjørkum, Botolv
Helleland, Eric Papazian og Lars S. Vikør. Oslo: Novus forlag, 505
sider. Norsk lingvistisk tidsskrift. 17: 2, 280 - 285 1999. ISSN 0800-3076

148
Myking, Johan
Norsk fagspråkforsking. Ein manglande (?) tradisjon. Nordica Bergensia. 20:
17 - 62 1999. ISBN 82-90500-48-3 ISSN 0804-5372

149
Myking, Johan
Oljespråket: frå domeneerobring til domenetap? 1999. Nordterm '99.
København, 13.—16.6.99.

150
Myking, Johan
Oljespråket før og no. 1999. NRK P2, Språkteigen, 10.7.1999.

151
Myking, Johan
Terminologi og språkteknologi. 1999. NoNS8 - Det 8. møte om norsk språk.
Tromsø, 18.·20.11.99.

152
Myking, Johan
Utfordringane for terminologiforskinga i Norden. 1999. Nordterm '99.
København, 13.—16.6.99.

153
Nedrelid, Gudlaug
"Ender og daa ein Aslaksen eller Bragestad" : etternamns- skikken på Sør-
og Vestlandet. Studiar i folketeljingsmaterialet frå 1801. - Høgskolen i
Agder, Avdeling for humanistiske fag 2 b. Kristiansand 1999. ISBN
82-7117-371-5

154
Nes, Oddvar
Anders Løøv: Oluf Rygh 1833-1899. En bibliografi. Skrifter av og om  Oluf
Rygh. Namn og Nemne. 16: 124 1999. ISSN 0800-4684

155
Nes, Oddvar
Etymologiske ordbøker over germanske språk. Maal og Minne. 1, 19 - 56 1999.
ISSN 0024-855X

156
Nes, Oddvar
Johan Anthon Schulze 75 år 25. mai 1999. Vestmannen. 15: 4, 1 1999. ISSN
0800-8647

157
Sandøy, Helge
5 minutt om språk. 1999. NRK Møre og Romsdal, onsdagssendingane.

158
Sandøy, Helge
Dialektutviklinga utanom Austlandet. 1999. Jubileumsseminar for
Austmannalaget. Lillehammer, 17.-18. april 1999.

159
Sandøy, Helge
Ei digital framtid for nynorsken - kva bør gjerast og korleis? Norsk Tidend
1/99. Noregs Mållag 12 - 13 Oslo 1999. Nynorsk på nettet.
Dokumentasjonsprosjektet i Oslo. 8.1.99.

160
Sandøy, Helge
Er det bokmålet som styrer oss? 1999. Talemålsendring i Noreg. Marsteinen
hotell, Sund, 17.-18. okt.

161
Sandøy, Helge
Gun Widmark, Stora vokaldansen. Om kvantitative och kvalitativa
förändringar i fornsvenskans vokalsystem. (Acta Academiae Regiae
Gustavi Adolphi LXV. Uppsla 1998. 105 s. Bokmelding til Svenska
landsmål. Sociolinguistica. Dialekt- och folkminnesarkivet 1 - 4 Uppsala
1999.

162
Sandøy, Helge
Michael P. Barnes: The Norn Language of Orkney and Shetland. Lerwick.
[Bokomtale.]. Norsk lingvistisk tidsskrift 2/99. 314 - 317 1999.

163
Sandøy, Helge
Normering av uttalen. 1999. Årsmøte i Norsk språkråd. Oslo, 2.-3.2.99.

164
Sandøy, Helge
Norwegian sociolinguistics. A bibliography. Sociolinguistica. Red. Naelde,
Peter; Ammon, Ulrich. Mouton 7 s. 1999.

165
Sandøy, Helge
Nynorsk ordforråd - resurs eller hindring? Målføri og nynorsken. 62 - 66
Oslo. 1999.

166
Sandøy, Helge
Omgrepet norsk språk. 1999. NRK/P2,Språkteigen, 7.8.99.

167
Sandøy, Helge
Phonological or social? 1999. The 14th International Conference on
Historical Linguistics. Vandcouver, Canada, 9.-13. august 1999.

168
Sandøy, Helge
Pronomen som identitetsmarkørar. & Nordmenn vane med språkleg
variasjon. 1999. NRK TO, Prisme-serien, 24.3.99 og 31.3.99.

169
Sandøy, Helge
Samanfall sj-kj. 1999. NRK Oppland, 21.1.99.

170
Sandøy, Helge
Sociolinguistc Bibliography of European Countries 1997. Sociolinguistica.
13: 355 - 360 1999.

171
Sandøy, Helge
Sociolinguistic structures chronologically: Icelandic and Faroese. 1999.
Nordisk sproghistorieseminar. København 28.-29. mai 1999.

172
Sandøy, Helge
Språkbrevet 1999. - Norsk rikskringkasting 48 s. Oslo 1999.

173
Sandøy, Helge
Språkleg klimavariasjon med anglo-amerikanske vinddrag. Språk i Norden 2000.
Nordisk språkråd 0 Oslo 1999. Nordisk språkmøte. Höfn í Hornafirði,
27.-29.8.99.

174
Sandøy, Helge
Styring av engelske ord i norsk. Niels Davidsen-Nielsen, Erik Hansen & Pia
Jarvad (red.): Engelsk eller ikke engelsk? That is the question. (Dansk
Sprognævns skrifter 28.). Dansk sprognævn/Gyldendal 65 - 90 København 1999.

175
Sandøy, Helge
Talemålsendring i Noreg. Om bakgrunnen for prosjektet. Målbryting. Skrifter
frå prosjektet Talemålsendring i Noreg - nr. 2. 2: 15 - 17 1999.

176
Sandøy, Helge
Å styre valfridomen. Helge Omdal (red.): Språkbrukeren - fri til å
velge? Artikler om homogen og hetergoen språknorm. Høgskolen i Agder 209 -
224 Kristiansand 1999.

177
Sejersted, Jørgen Magnus
Den norske barokkanon. Tekster og fortolkninger. Norsklæreren. 1: 5 - 11
1999. ISSN 0332-7264

178
Sejersted, Jørgen Magnus
Duplikk til Haarberg. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 1: 78 - 80
1999. ISSN 0809-2044

179
Sejersted, Jørgen Magnus
En artikkel om Børre Knudsen. Vagant. 4: 9 - 18 1999. ISBN 82-03-18144-9 ISSN
0802-0736

180
Sejersted, Jørgen Magnus
Metode i litteraturforskningen? ­ en kritikk av kritikken av
litteraturhistorieskrivingen. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 2:
125 - 139 1999. ISSN 0809-2044

181
Sejersted, Jørgen Magnus
Tidligmoderne protestantisk inderlighet. Christopher Meidel, Iver   Brink
og Salomos Høysang. Om barocken i Norden, Meddelanden från avdelningen
för nordisk littertaur. Nordica, Helsingfors Universitet. 107 - 143 1999. ISBN
951-45-9035-X ISSN 1457-182X

182
Stegane, Idar
"Dansk og svensk lyrikk på norsk". Ny Tid. 23, 1999-06-18.

183
Stegane, Idar
"Eit fag som er 'bedre enn noe annet'. Svar til Per Buvik". Norsklæraren.
1, 30 - 31 1999. ISSN 0332-7264

184
Stegane, Idar
"Eit fag som er 'bedre enn noe annet'. Svar til Per Buvik". Norsklæraren.
1, 30 - 31 1999. ISSN 0332-7264

185
Stegane, Idar
Jakob Sande og den lyriske kanon. 1999. JakobSande-seminaret 1999. Flekke i
sunnfjord, 07.08.99.

186
Stegane, Idar
Nikolaus Gjelsvik. 1999. Førde i Sfj., 13.09.99.

187
Stegane, Idar
Norsk modernistisk lyrikk frå Sigbjørn Obstfelder til Jan Erik Vold. 1999.
Universitetet i Firenze 12.-23.04.99.

188
Stegane, Idar
Olav H. Hauge - forfattarportrett. 1999. Åsane folkehøgskole, 01.12.99.

189
Stegane, Idar
Samtale med programleiar Harald Overå om Jakob Sande og den lyriske  kanon.
1999. Flekke i Sunnfjord 07.08.99.

190
Stegane, Idar
Samtale med programleiar Harald Overå om Jakob Sande og den lyriske  kanon.
1999. Flekke i Sunnfjord 07.08.99.

191
Stegane, Idar
Tarjei Vesaas' dikt "Barnet rid gjennom snøskogen" og diktsamlinga  Liv
ved straumen. 1999. Pensjonistuniversitetets seminar "Nordiske tekster",
Bergen 17.11.99.

192
Stegane, Idar
"Undervisningskompetanse i norsk i vg skule". Norsklæraren. 2, 39 1999. ISSN
0332-7264

193
Tenfjord, Kari; Berggreen, Harald
Andrespråkslæring. - Prisme. - Ad Notam Gyldendal 413 s. Oslo 1999. ISBN
82-417-1134-4

194
Tenfjord, Kari; Kulbrandstad, Lars Anders
Prisme, Norsk som andrespråk-Program 2. 1999. NRK 2, 13.01.99 og NRK 1,
18.01.99.

195
Tenfjord, Kari; Hagen, Jon Erik
Prisme, Norsk som andrespråk-Program 4. 1999. NRK 2, 10.02.99 og NRK 1,
15.02.99.

196
Tenfjord, Kari; Hagen, Jon Erik
Prisme, Norsk som andrespråk-Program 5. 1999. NRK 2, 24.02.99 og NRK 1,
08.03.99.

197
Tenfjord, Kari; Hagen, Jon Erik
Prisme, Norsk som andrespråk-Program 6. 1999. NRK 2, 10.03.99 og NRK 1,
15.03.99.

198
Tenfjord, Kari; Hagen, Jon Erik
Prisme, Norsk som andrespråk-Program 7. 1999. NRK 2, 24.03.99 og NRK 1
12.04.99.

199
Tenfjord, Kari; Hagen, Jon Erik
Prisme, Norsk som andrespråk-Program 11. 1999. NRK 2, 19.05.99 og NRK 1.

200
Tenfjord, Kari; Hagen, Jon Erik
Prisme, Norsk som andrespråk-Program 12. 1999. NRK 2, 02.06.99 og NRK 1,
11.10.99.

201
Tenfjord, Kari; Hagen, Jon Erik
Prisme, Norsk som andrespråk-Program 13. 1999. NRK 2, 18.08.99 og NRK 1,
18.10.99.

202
Tenfjord, Kari; Hagen, Jon Erik
Prisme, Norsk som andrespråk-Program 14. 1999. NRK 2, 01.09.99 og NRK 1,
25.10.99.

203
Tenfjord, Kari; Kulbrandstad, Lise Iversen
Prisme, Norsk som andrespråk-Program 17. 1999. NRK 2, 13.10.99 og NRK 1,
15.11.99.

204
Tenfjord, Kari; Hagen, Jon Erik
Prisme, Norsk som andrespråk-Program 19. 1999. NRK 2, 10.11.99 og NRK 1,
29.11.99.

205
Tenfjord, Kari; Hagen, Jon Erik
Prisme, Norsk som andrespråk-Program 20. 1999. NRK 2, 24.11.99 og NRK 1,
06.12.99.

206
Tenfjord, Kari; Engen, Thor Ola
Prisme, Norsk som andrespråk-Program 3. 1999. NRK 2, 27.01.99 og NRK 1,
01.02.99.

207
Tenfjord, Kari; Kulbrandstad, Lise Iversen
Prisme, Norsk som andrespråk-Program 16. 1999. NRK 2, 29.09.99 og NRK 1,
08.11.99.

208
Tenfjord, Kari
PRISME: Syklus 10: Andrespråkslæring. 1999. Bergen, våren 1999.

209
Tenfjord, Kari
PRISME: Syklus 10: Andrespråkslæring. 1999. Bergen, våren 1999.

210
Tenfjord, Kari
PRISME: Syklus 13: Andrespråkslæring. 1999. Bergen, våren 1999.

211
Tenfjord, Kari
PRISME: Syklus 13: Andrespråkslæring. 1999. Bergen, våren 1999.

212
Tenfjord, Kari
PRISME: Syklus 18: Elevspråksanalyse. 1999. Bergen, våren 1999.

213
Tenfjord, Kari
PRISME: Syklus 19: Oppsummering. 1999. Bergen, høsten 1999.

214
Tjønneland, Eivind
Bakgrunnen for Treschows innlegg i universitetsdebatten. ARR - Idéhistorisk
Tidsskrift nr. 4-99. 25 - 28 1999.

215
Tjønneland, Eivind
Darwin, J.P. Jacobsen og Ibsen. ARR - Idéhistorisk Tidsskrift nr. 4-98/1-99.
54 - 64 1999. ISSN 0802-7005

216
Tjønneland, Eivind
Familiesosiologiens mysterier. Morgenbladet. 1999-11-12.

217
Tjønneland, Eivind
Gibt es eine bildungsgeschichtliche "Verspätung" Norwegens? Über das
Verhältnis zwischen literarischer und politischer Öffentlichkeit in
Deutschland und Norwegen. 1999. Kontraste - Deutsch-Norwegisches Kolloquium
10./11. Dezember  1999 in Bonn. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn 11.12.99.

218
Tjønneland, Eivind
Idéhistorie og Nordisk litteraturvitenskap. ARR - Idéhistorisk Tidsskrift
nr. 4-99. 49 - 54 1999.

219
Tjønneland, Eivind
Idéhistorie og Nordisk litteraturvitenskap. ARR - Idéhistorisk Tidsskrift
nr. 4-99. ARR - Idéhistorisk Tidsskrift 49 - 54 Oslo 1999. Tidsskriftet ARRs
10-årsjubileum. Videnskapsakademiet, Oslo 29.04.

220
Tjønneland, Eivind
Instruksjon eller debatt? Morgenbladet. 1999-12-17.

221
Tjønneland, Eivind
Ironi som symptom - en kritisk studie av Søren Kierkegaards "Om
Begrebet Ironi". - Nordisk institutt, UiB 292 s. Bergen 1999.

222
Tjønneland, Eivind
Ironisk subjektivitet versus historiens ironi - Kierkegaard som
hegeliansk klovn. 1999. Vi har alltid vært romantiske. Grand Hotel Terminus,
Bergen 08.01.

223
Tjønneland, Eivind
Jean Baudrillard - sosiologi som naturfilosofi? 1999. Bokevja Bokkafe, Kong
Oscars gate 10, Bergen, onsdag 7.04.

224
Tjønneland, Eivind
Kierkegaard og Henrik Ibsens "Brand". 1999. Ibsen i Danmark. Schæffergården,
København 18.09.

225
Tjønneland, Eivind
Kjedsomhet - 90-årenes ideologi. AGORA (Oslo) nr. 4-99. 342 - 343 1999.

226
Tjønneland, Eivind
Kjedsomhetens metafysikk. ARR - Idéhistorisk Tidsskrift nr. 3-99. 86 - 88
1999. ISSN 0802-7005

227
Tjønneland, Eivind
Kritikerreaksjonene på de to første Dogme-filmene: "Festen" (Thomas
Vinterberg) og "Idioterne" (Lars von Trier). 1999. Den 9. internasjonale
filmfestivalen i Tromsø. Ishavshotellet, Tromsø 29. januar.

228
Tjønneland, Eivind
Kulturradikalismens fjerde fase. Vagant nr. 4-1999. 22 - 27 1999. ISBN
82-03-18144-9

229
Tjønneland, Eivind
Litterært forsvinningsnummer      Anmeldelse av: Dag Solstad: T.
Singer. Morgenbladet. 1999-11-19.

230
Tjønneland, Eivind
Peer Gynts kropp - metafor, psyke og soma i Ibsens dramatiske dikt. 1999.
Det egne og det andre: I Ibsens "Peer Gynt" og i musikken. NTNU Dragvoll 2.
og 3. september.

231
Tjønneland, Eivind
Refleksjon som symptom. Morgenbladet. 1999-09-10.

232
Tjønneland, Eivind
Satire eller sensur? Morgenbladet. 1999-12-03.

233
Tjønneland, Eivind
Selvbiografisk om Adorno. Morgenbladet. 1999-05-07.

234
Tjønneland, Eivind
The Culture of Masochism. ARR - Idéhistorisk Tidsskrift nr. 2-1999. 2 - 17
1999. ISSN 0802-7005

235
Tjønneland, Eivind
Tidens idéhistorie, Anmeldelse av: Trond Berg Eriksen: Tidens
historie. Bergens Tidende. 1999-10-15.

236
Utne, Ivar
Anna. Internett. NRK P1, Norgesglasset Trondheim 1999.

237
Utne, Ivar
Anna og Maria (Tusenårsnamn). 1999. NRK P1, Norgesglasset, sommaren 1999.

238
Utne, Ivar
Astrid. Internett. NRK P1, Norgesglasset 1 Trondheim 1999.

239
Utne, Ivar
Astrid (Tusenårsnavn). 1999. NRK P1, Norgesglasset, 25.6.1999.

240
Utne, Ivar
Bare fornavn i tiltale og omtale. 1999. NRK P2, Språkteigen, 9. og 10.6.1999.

241
Utne, Ivar
Bjørn. Internett. NRK P1, Norgesglasset 1 Trondheim 1999.

242
Utne, Ivar
Bjørn (Tusenårsnamn). 1999. NRK P1, Norgesglasset, sommaren 1999.

243
Utne, Ivar
Bokstaver og tegn i folkeregisteret. 1999. NRK P2, Språkteigen, 16. og
17.10.1999.

244
Utne, Ivar
Bruk av fornavn i aviser og register i Thailand. 1999. NRK P2, Språkteigen,
16. og 17.10.1999.

245
Utne, Ivar
Bruk av personnamn i Noreg no og dei siste      hundre åra. Internett.
NRK P1, Norgesglasset 1 Trondheim 1999.

246
Utne, Ivar
Camilla. Internett. NRK P1, Norgesglasset 1 Trondheim 1999.

247
Utne, Ivar
Camilla (Tusenårsnamn). 1999. NRK P1, Norgesglasset, 6.8.1999.

248
Utne, Ivar
En vanlig mann fra Revkroken (Namnet skjemmer ingen). Bergens Tidende. 43
1999-11-06.

249
Utne, Ivar
Enklare språk i det offentlege. 1999. NRK P1, Norgesglasset.

250
Utne, Ivar
Espen Askeladd. 1999. NRK P2, Språkteigen, 17. og 18.11.1999.

251
Utne, Ivar
Etternavn til norske statsministere etter krigen. 1999. NRK P2, Språkteigen,
4. og 5.4.1999.

252
Utne, Ivar
Felles dobbelt slektsnamn for ektefellar. 1999. NRK P1, Norgesglasset,
27.12.1999.

253
Utne, Ivar
Fornavn som er like slektsnavn. 1999. NRK P2, Språkteigen, 27. og 28.2.1999.

254
Utne, Ivar
Fornavnet Kardin og navnedanning. 1999. NRK P2, Språkteigen, 3. og 4.9.1999.

255
Utne, Ivar
Fra Revkroken til Myrkroken. Navn i Bergen. Nytt om namn. 30: 37 - 39 1999.
ISSN 0800-4676

256
Utne, Ivar
Gruppering av siffer i telefonnummer. 1999. NRK P2, Språkteigen, 18. og
19.9.1999.

257
Utne, Ivar
Gårdsnavn som etternavn. 1999. NRK P2, Språkteigen, 10. og 11.4.1999.

258
Utne, Ivar
Harald. Internett. NRK P1, Norgesglasset 1 Trondheim 1999.

259
Utne, Ivar
Harry. Internett. NRK P1, Norgesglasset 1 Trondheim 1999.

260
Utne, Ivar
Harry (Tusenårsnavn). 1999. NRK P1, Norgesglasset, 4.6.1999.

261
Utne, Ivar
Haugevis med etternamn (Namnet skjemmer ingen). Bergens Tidende. 49
1999-10-02.

262
Utne, Ivar
Hvor mange etternavn kan en ha? 1999. NRK P2, Språkteigen, 21. og 22.8.1999.

263
Utne, Ivar
Ingrid. Internett. NRK P1, Norgesglasset 1 Trondheim 1999.

264
Utne, Ivar
Ingrid (Tusenårsnamn). 1999. NRK P1, Norgesglasset, 13.8.1999.

265
Utne, Ivar
Jon. Internett. NRK P1, Norgesglasset 1 Trondheim 1999.

266
Utne, Ivar
Julenavn. 1999. NRK P2, Språkteigen, 25. og 26.12.1999.

267
Utne, Ivar
Kari. Internett. NRK P1, Norgesglasset 1 Trondheim 1999.

268
Utne, Ivar
Kari (Tusenårsnamn). 1999. NRK P1, Norgesglasset, 9.4.1999.

269
Utne, Ivar
Kikki og Saga, men ikkje Sjanett og Deivid (Namnet skjemmer ingen). Bergens
Tidende. 47 1999-09-04.

270
Utne, Ivar
Kjælenavn som fornavn. 1999. NRK P2, Språkteigen,30. og 31.1.1999.

271
Utne, Ivar
Kristine. Internett. NRK P1, Norgesglasset 1 Trondheim 1999.

272
Utne, Ivar
Kristine (Tusenårsnamn). 1999. NRK P1, Norgesglasset, sommaren 1999.

273
Utne, Ivar
Kvifor kan ein ikkje bruke æ, ø og å på Internett? Nysgjerrigper. 6: 5, 15
1999. ISSN 0804-7502

274
Utne, Ivar
Lars. Internett. NRK P1, Norgesglasset 1 Trondheim 1999.

275
Utne, Ivar
Lars (Tusenårsnavn). 1999. NRK P1, Norgesglasset, 18.6.1999.

276
Utne, Ivar
Maria. Internett. NRK P1, Norgesglasset 1 Trondheim 1999.

277
Utne, Ivar
Marit. Internett. NRK P1, Norgesglasset 1 Trondheim 1999.

278
Utne, Ivar
Marit og Jon (Tusenårsnamn). 1999. NRK P1, Norgesglasset, 30.4.1999.

279
Utne, Ivar
Modernisering av personnavnloven. 1999. NRK P3, Mamarazzi, 19.2.1999, kl.
1115-1125.

280
Utne, Ivar
Namnet skjemmer ingen (Namnet skjemmer ingen). Bergens Tidende. 23
1999-12-05.

281
Utne, Ivar
Navn i pass. 1999. NRK P2, Språkteigen, 5.6.1999.

282
Utne, Ivar
Navna Nansen og Ibsen. 1999. NRK P2, Språkteigen, 15.5.1999.

283
Utne, Ivar
Navnekrim og fengsling. 1999. NRK P2, Språkteigen, 9. og 10.1.1999.

284
Utne, Ivar
Nils. Internett. NRK P1, Norgesglasset 1 Trondheim 1999.

285
Utne, Ivar
Nils (Tusenårsnavn). 1999. NRK P1, Norgesglasset, 2.7.1999.

286
Utne, Ivar
Norsk personnavntradisjon. 1999. DIS Hordaland (Data i slektsforskningen),
15.12.1999.

287
Utne, Ivar
Nye namn (Namnet skjemmer ingen). Bergens Tidende. 23 1999-12-05.

288
Utne, Ivar
Ola. Internett. NRK P1, Norgesglasset 1 Trondheim 1999.

289
Utne, Ivar
Ola (Tusenårsnamn). 1999. NRK P1, Norgesglasset, 14.5.1999.

290
Utne, Ivar
Olav. Internett. NRK P1, Norgesglasset 1 Trondheim 1999.

291
Utne, Ivar
Olav (Tusenårsnamn). 1999. NRK P1, Norgesglasset, 16.4.1999.

292
Utne, Ivar
Om arbeidet med ny personnamnlov. Nytt om namn. 29: 11 - 13 1999. ISSN
0800-4676

293
Utne, Ivar
Per. Internett. NRK P1, Norgesglasset 1 Trondheim 1999.

294
Utne, Ivar
Per (Tusenårsnamn). 1999. NRK P1, Norgesglasset, 7.5.1999.

295
Utne, Ivar
Portugisiske etternavn. 1999. NRK P2, Språkteigen, 13. og 14.3.1999.

296
Utne, Ivar
Postadresser. 1999. NRK1 (tv), Vestlandsrevyen, 25.5.1999.

297
Utne, Ivar
Postadresser. 1999. NRK P1, Norgesglasset, 25.5.1999.

298
Utne, Ivar
Praktisering av personnamnlova. Fornamn. Nytt om namn. 30: 25 - 29 1999. ISSN
0800-4676

299
Utne, Ivar
Ragnhild. Internett. NRK P1, Norgesglasset 1 Trondheim 1999.

300
Utne, Ivar
Ragnhild og Harald (Tusenårsnavn). 1999. NRK P1, Norgesglasset, 28.5.1999.

301
Utne, Ivar
Revisjon av personnavnloven. 1999. NRK P2, Språkteigen, 1. og 2.5.1999.

302
Utne, Ivar
Rundskriv om navn, november 1999. 1999. NRK P2, Språkteigen, 4. og 5.12.1999.

303
Utne, Ivar
Rundskriv om personnamn november 1999. 1999. NRK P1, Norgesglasset, november
1999.

304
Utne, Ivar
Sammensatte fornavn. 1999. NRK P2, Språkteigen, 11. og 12.6.1999.

305
Utne, Ivar
Sigurd. Internett. NRK P1, Norgesglasset 1 Trondheim 1999.

306
Utne, Ivar
Sigurd (Tusenårsnamn). 1999. NRK P1, Norgesglasset, sommaren 1999.

307
Utne, Ivar
Siri. Internett. NRK P1, Norgesglasset 1 Trondheim 1999.

308
Utne, Ivar
Slektsnavn av fars eller mors fornavn med son-ending, og oldefars
fornavn som mellomnavn. 1999. NRK P2, Språkteigen,30. og 31.1.1999.

309
Utne, Ivar
Slektsnavn for samboere og registrerte partnere. 1999. NRK P2, Språkteigen,
30. og 31.10.1999.

310
Utne, Ivar
Solveig. Internett. NRK P1, Norgesglasset 1 Trondheim 1999.

311
Utne, Ivar
Solveig og Øyvind (Tusenårsnamn). 1999. NRK P1, Norgesglasset, 23.4.1999.

312
Utne, Ivar
Språket i partiprogramma. 1999. TV2, Valgmagasinet, 11.9.1999 (lørdag før
valget).

313
Utne, Ivar
Synnøve. Internett. NRK P1, Norgesglasset 1 Trondheim 1999.

314
Utne, Ivar
Synnøve (Tusenårsnavn). 1999. NRK P1, Norgesglasset, 11.6.1999.

315
Utne, Ivar
Tegn i e-post-adresser og på Internett. 1999. NRK P2, Språkteigen, 29. og
30.5.1999.

316
Utne, Ivar
Tekstmeldinger. 1999. NRK P1, Oppland.

317
Utne, Ivar
Terje. Internett. NRK P1, Norgesglasset 1 Trondheim 1999.

318
Utne, Ivar
Terje og Siri (Tusenårsnavn). 1999. NRK P1, Norgesglasset, 21.5.1999.

319
Utne, Ivar
Tusenårsnamn, avstemming. 1999. NRK P1, Norgesglasset, 27.8.1999.

320
Utne, Ivar
Øyvind. Internett. NRK P1, Norgesglasset 1 Trondheim 1999.


<- forrigeinnholdneste ->