Det historisk-filosofiske fakultet

LiLi, Seksjon for lingvistiske fag

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
Computing in humanities education: A European perspective. Red. De Smedt,
Koenraad; Gardiner, Hazel; Ore, Espen; Orlandi, Tito; Souillot, Jacques;
Vaughan, William. - University of Bergen, HIT centre 242 s. Bergen 1999. ISBN
82-7283-096-5

2
Andersen, Øivin
From Conception to Concept in a Terminological Data Base. TKE´99 Terminology
and Knowledge Engineering. fift International Congress on Terminology and
Knowledge    Engineering TermNet. International Congress on Terminology
and Knowlege 43 - 54 Vienna 1999.

3
Andersen, Øivin; Akselberg, G.
Verb, nominaliseringer og agentivitet i tekniske tekster. Nordica
Bergensia.20: Treng små språksamfunn fagspråk? Nordiske fagspråkstudiar. 63
- 75 1999.

4
Breivega, Kjersti
Argumentasjonsstrategiar i den vitskaplege artikkelen. Døme frå
historie, lingvistikk og medisin. Nordica Bergensia. 20, 75 - 102 1999.

5
De Smedt, Koenraad; Rosén, Victoria
Datamaskinell skrivestøtte. Språk i Norden 1999. 20 - 32 1999. ISBN
82-7433-039-0 ISSN 0108-8270

6
De Smedt, Koenraad; Rosén, Victoria
The SCARRIE story of Norwegian proofreading. 1999. NODALIDA99: 12. nordiske
datalingvistikkdager. Trondheim, December 10, 1999.

7
Dyvik, Helge
Er diakron syntaks mulig? 1999. MONS8: Møter om norsk språk. Tromsø, 18. -
20. november.

8
Dyvik, Helge
Grammatiske grunnbegreper. Om kapittel 1 i Norsk referansegrammatikk.
Nordica Bergensia. 21: 9 - 24 1999. ISBN 82-90500-49-1 ISSN 0804-5372

9
Dyvik, Helge
On the complexity of translation. Out of Corpora: Studies in Honour of Stig
Johansson. Red. Hasselgård, Hilde; Oksefjell, Signe. Amsterdam: Rodopi 21 s.
1999-02.

10
Dyvik, Helge
Ord for fremtiden. Bergens Tidende. 20 1999-01-30.

11
Dyvik, Helge
The Universality of F-structure: Discovery or Stipulation? The Case  of
Modals. Proceedings of the LFG99 Conference. Red. Butt, Miriam; King,
Tracy Holloway. CSLI Publications www - publ. Stanford 1999. ISSN 1098-6782
LFG99. Manchester, 19.-21. juli 1999.

12
Halvorsen, Berit
Timing relations in Norwegians stops. - University of Bergen VIII, 275 s.
Bergen 1999.

13
Hestvik, Arild; Nordby, Helge; Karlsen, Geir
On the efficacy of cross-modal vs. all-visual tasks in priming studies.
1999-03-18. 12th Annual CUNY Conference on Human Sentence Processing. City
University of New York, New York, USA.

14
Hestvik, Arild; Philip, William
Syntactic vs. logophoric binding: Evidence from Norwegian child language.
Long Distance Reflexives. Red. Cole, Peter; Hermon, Gabriella; Huang, C.T.
James. Academic Press 1999.

15
Kinn, Torodd
Frasar med kvantor på -vis. 1999. Møte om norsk språk 8. Universitetet i
Tromsø, 18.11.1999.

16
Kinn, Torodd
Partiklar og komplementatorar. Om ordklasseinndeling i NRG. Nordica
Bergensia. 21: 55 - 66 1999. ISBN 82-90500-49-1 ISSN 0804-5372

17
Rosén, Victoria; De Smedt, Koenraad
*Er korrekturlesningsevnen di god? Resultater fra SCARRIE. 1999. 8. MONS:
møte om norsk språk. Tromsø, November 20, 1999.

18
Vangsnes, Øystein Alexander
Icelandic expletive constructions and the distribution of subject types.
Subjects, expletives, and the Extended Projection Principle. Red. Svenonius,
Peter. Oxford University Press (p.t. til vurdering) 28 s. 1999.

19
Vangsnes, Øystein Alexander
Noen finlandssvenske syntaktiske eiendommeligheter. Språkbruk. 1, 3 - 7 1999.

20
Vangsnes, Øystein Alexander
Optimal strategies for identifying D. 1999-01-08. 14th Comparative Germanic
Syntax Workshop. Lund, Sverige.

21
Vangsnes, Øystein Alexander
Språklig forfall og barns språksans. Dagbladet. 1999-02-17.

22
Vangsnes, Øystein Alexander
Substantivfraser: Om kapittel 3 i N[orsk]R[eferanse]G[rammatikk]. Nordica
Bergensia. 21: 34 - 50 1999.


<- forrigeinnholdneste ->