Det historisk-filosofiske fakultet

Arkeologisk institutt, Museumsenheten

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
Dommasnes, Liv Helga
Identitet og etnisitet: rammer rundt kvinners og menns liv. Arkeologiske
skrifter fra Universitetet i Bergen. 10, 42 - 60 1999.

2
Dommasnes, Liv Helga
Kvinnearkeologi, feministisk arkeologi, genderarkeologi - fram og
tilbake er like langt? Arkeologiske skrifter fra Universitetet i Bergen. 10,
27 - 41 1999.

3
Dommasnes, Liv Helga
Om kvinner og barn i forhistoriske samfunn. Viking. 7 - 17 1999.

4
Dommasnes, Liv Helga
Rite og religion i førkristen vestnorsk gravskikk. 1999. Nordisk
kontaktseminar - Bergen 1999. Mjølfjell, oktober 1999.

5
Dommasnes, Liv Helga
Rite og religion i førkristen vestnorsk gravskikk. 1999. Nordisk
kontaktseminar - Bergen 1999. Mjølfjell, oktober 1999.

6
Dommasnes, Liv Helga
Some reflections anno 1999. K.A.N. - Kvinner i arkeologi i Norge. 22-23: 133
- 139 1999.

7
Fasteland, Arthur
Fortidsminne i dagens landskap. Status for automatisk freda
kulturminne i Voss kommune, Hordaland i 1998. NIKU oppdragsmelding 078. NIKU
78, 1 - 23 Oslo 1999.

8
Indrelid, Svein
Fornminne - samfunnsressurs eller samfunnsproblem? Bergen Museums skrifter.
Kultur 2. 2, 2 - 8 1999.

9
Indrelid, Svein; Pavlov, P.Ju
Zalenje tsjelovekom severo -vostoka evropij v epochij paleolita.
Rossijskaja akademika Nauk, institut istorij materialinoy kulturij:  St.
Petersburg. Abstracts of the international conference dedicated to the
120th anniversary of the first paleolithic discovery in  Kostenki.
University of St. Petersburg 46 - 48 St. Petersburg 1999. The international
conference dedicated to the 120th   anniversary of the first paleolithic
discovery in Kostenki. 15.8- 20.8, 1999.

10
Kleppe, Else Johansen
Glem ikke etikken! AmS-rapport. 12: 53 - 57 1999.

11
Lødøen, Trond
Dating of Rock Art and Interpretation of Stone Age Ideology. 1999. Litauens
Historiske institiutt, Vilnius, desember 1999.

12
Lødøen, Trond
Et nylig oppdaget helleristningsfelt i Hardanger. Bergen Museums årbok 1998.
1 - 10 1999.

13
Simpson, David
Presentation of Examples of Recent Archaeological Projects in Western
Norway:           Rutlin (Late Neolithic to Older Iron Age and
Middle Age),       Eiksund (Stone Age and diverse younger features),
          Tranvåg (Viking Age - underwater). 1999. Litauens
historiske institutt, Vilnius, 3. desember 1999.


<- forrigeinnholdneste ->