Det historisk-filosofiske fakultet

Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
Aesthetic theory, art, and popular culture. - Kulturstudier Red. Gripsrud,
 Jostein. - Høyskoleforlaget 8, 161 s. Kristiansand 1999.

2
Bosniske krigsflyktninger i mediebildet. Nordiske perspektiver. - Nord Red.
Tveiten, Oddgeir. - Nordisk Ministerråd 2, 185 s. København 1999. ISBN
92-893-0272-0

3
Medievitenskap bind 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. - Medievitenskap
Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter. - Fagbokforlaget 2, 232 s. Bergen 1999.
ISBN 82-7674-448-6

4
Medievitenskap bind 3: Medier og brukere. - Medievitenskap Red. Hausken,
Liv; Larsen, Peter; Gentikow, Barbara. - Fagbokforlaget 3, 228 s. Bergen
1999. ISBN 82-7674-449-4

5
Television and common knowledge. Red. Gripsrud, Jostein. - Routledge 209 s.
London 1999. ISBN 0-415-18929-2

6
Augestad, Kate
"Aldri en fredag uten Norge Rundt"! Om programmets popularitet. 1999. NRK
Hordaland, Bergen, 19.11.99.

7
Augestad, Kate
Populærmusikalsk vokal retorikk. 1999. Griegakademiet, på Kvedarskulen på
Voss, 24.11.99.

8
Eide, Martin
Den politiske offentlighet og nyhetsinstitusjonen. Medievitenskap 1: Medier
- institusjoner og historie. Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter.
Fagbokforlaget 1, 55 - 73 Bergen 1999. ISBN 82-7674-447-8

9
Eide, Martin; Skogerbø, Eli; Syvertsen, Trine
Medier og samfunn - en introduksjon. Medievitenskap 1: Medier -
institusjoner og historie. Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter.
Fagbokforlaget 1, 11 - 23 Bergen 1999. ISBN 82-7674-447-8

10
Eide, Martin
Mot et institusjonelt perspektiv. Medievitenskap 1: Medier - institusjoner
og historie. Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter. Fagbokforlaget 1, 23 - 39
Bergen 1999. ISBN 82-7674-447-8

11
Eide, Martin
Om journalistikk og metaforikk. Rhetorica Scandinavica. 11, 38 - 45 1999. ISSN
1397-0534

12
Gentikow, Barbara
Attracting attention in a competing media environment. A rhetorical
perspective. 1999. 14:e nordiska konferensen för medie- och
kommunikationsforskning. Kungälv, Sverige, 14.-17.08.1999.

13
Gentikow, Barbara
Filmens foruroligende popularitet: Payne Fund-studiene. Medievitenskap bind
3: Medier og brukere. Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter; Gentikow, Barbara.
Fagbokforlaget 3, 37 - 45 Bergen 1999. ISBN 82-7674-449-4

14
Gentikow, Barbara
Frp vant kampen om oppmerksomheten. Klassekampen. 1999-09-29.

15
Gentikow, Barbara
Hooking, teasing and stay-tuned devices in Norwegian television news. A new
situation for television news and its audiences. Aspects of audiovisual
popular culture in Norway and Poland. Red. Godzic, Wieslaw. Jagiellonian
University Press 135 - 155 Kraków 1999. ISBN 83-233-1248-6

16
Gentikow, Barbara
Invitert foredrag og opplegg til debatt om pornografiens farlighet. 1999.
Bergen filmklubb/Cinemateket USF, mai 1999.

17
Gentikow, Barbara
Mediebruk, publikum, påvirkning. Medievitenskap bind 3: Medier og brukere.
Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter; Gentikow, Barbara. Fagbokforlaget 3,
11 - 34 Bergen 1999. ISBN 82-7674-449-4

18
Gentikow, Barbara
Mediebrukens og bruksforskningens rolle i demokratiet. Medievitenskap bind
3: Medier og brukere. Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter; Gentikow, Barbara.
Fagbokforlaget 3, 181 - 209 Bergen 1999. ISBN 82-7674-449-4

19
Gentikow, Barbara
Om "kvinner som opptrer seksuelt innlatende og så trekker seg", eller
hvordan TV-nyhetene prøver å fange publikum. Retorikkens omegn. Retorisk
årbok 1998. Red. Børdahl, Amund Ove; Høisæter, Sissel; Johannesen, Georg.
Senter for europeiske kulturstudier 222 - 244 Bergen 1999.

20
Gentikow, Barbara
Pornografi. Medievitenskap bind 3: Medier og brukere. Red. Hausken, Liv;
Larsen, Peter; Gentikow, Barbara. Fagbokforlaget 3, 157 - 181 Bergen 1999.
ISBN 82-7674-449-4

21
Gentikow, Barbara
Robert K. Merton om overtalelse og ambivalenser. Medievitenskap bind 3:
Medier og brukere. Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter; Gentikow, Barbara.
Fagbokforlaget 3, 53 - 61 Bergen 1999. ISBN 82-7674-449-4

22
Gentikow, Barbara
The rhetorical situation. A new model of the communication process? 1999.
1. Nordic conference on research in rhetoric. Ôrebro, Sverige, september
1999.

23
Gentikow, Barbara
Åtte argumenter mot pornografiens farlighet. Morgenbladet. 1999-05-28.

24
Goodnow, Katherine J.
Asyl. 1999. Bergen, 16.11.99.

25
Goodnow, Katherine J.
Cosmopolis. 1999. Bergen, enda ikke sendt.

26
Goodnow, Katherine J.
Mens vi venter på åtte små. 1999. Bergen, enda ikke sendt.

27
Goodnow, Katherine
Norway: Refugee policies, media representations. Bosniske krigsflyktninger
i mediebildet. Nordiske perspektiver. Red. Tveiten, Oddgeir. Nordisk
Ministerråd 2, 53 - 107 København 1999. ISBN 92-893-0272-0 ISSN 0903-7004

28
Gripsrud, Jostein
Aggressiv humor. Dagens Næringsliv. 1999-03-27.

29
Gripsrud, Jostein
Amerikanitis: Om Hollywoods overlegenhet. 1999. Københavns universitet Inst.
for film- og medievidenskab, desember -99.

30
Gripsrud, Jostein
Bondefangeri. Dagens Næringsliv. 1999-12-18.

31
Gripsrud, Jostein
Broadcast TV: Its chances of survival in a digital age. 1999. Approaches to
television studies. Stockholm, 28.-29. oktober 1999.

32
Gripsrud, Jostein
Clintons karisma. Dagens Næringsliv. 1999-11-06.

33
Gripsrud, Jostein
Cultural tastes among university students in Bergen, Norway:
Preliminary report from an empirical project. 1999. Sociology and asthetics.
Bergen, 11.-13. juni 1999.

34
Gripsrud, Jostein
Detaljen som spor, detaljen som avsporing: Noe om Roland Barthes,
hermeneutikk og estetisisme. Detaljen - tekstanalysen og dens grænser II. Red.
Klitgård, Ebbe; Therkelsen, Rita. Roskilde Universitetsforlag 15 - 39
Frederiksberg 1999. ISBN 87-7867-089-6

35
Gripsrud, Jostein
Digitalization and public service broadcasting. 1999. 1st meeting of Team 1
within the project Changing media,   changing Europe. Firenze, 11.-14.
november 1999.

36
Gripsrud, Jostein
Direktøren som debattant. Dagbladet. 1999-01-18.

37
Gripsrud, Jostein
Du store min. Dagens Næringsliv. 1999-08-28.

38
Gripsrud, Jostein
Ekshibisjonistiske gleder. Dagens Næringsliv. 1999-11-20.

39
Gripsrud, Jostein
Et tomrom. Dagens Næringsliv. 1999-02-13.

40
Gripsrud, Jostein
Exit Joe DiMaggio. Dagens Næringsliv. 1999-03-16.

41
Gripsrud, Jostein
Fagpressen og de andre - hvor går veien? 1999. Den norske fagpresseforenings
konferanse, Oslo, 17. november 1999.

42
Gripsrud, Jostein
Forlagskapitalismen. Dagens Næringsliv. 1999-08-14.

43
Gripsrud, Jostein
Handlingsrom. Dagens Næringsliv. 1999-06-19.

44
Gripsrud, Jostein
Hitchcock i 100. Dagens Næringsliv. 1999-07-03.

45
Gripsrud, Jostein
Hva er medievitenskap, og hva bør den bli? 1999. Københavns universitet
Inst. for film- og medievidenskab, desember -99.

46
Gripsrud, Jostein
Ingen smal vei for NRK. Dagbladet. 1999-11-25.

47
Gripsrud, Jostein
Krigsforståelse. Dagens Næringsliv. 1999-04-17.

48
Gripsrud, Jostein
Krigstrette medier. Dagens Næringsliv. 1999-05-22.

49
Gripsrud, Jostein
Langt fra idealet. Dagens Næringsliv. 1999-09-25.

50
Gripsrud, Jostein
Learning from experience: Cultural policies and cultural democracy in the
20th century. 1999. 1st International conference on cultural policy. Bergen,
10.-12. november 1999.

51
Gripsrud, Jostein
Likt og ulikt. Dagens Næringsliv. 1999-10-23.

52
Gripsrud, Jostein
Litterær offentlighet. Dagens Næringsliv. 1999-01-16.

53
Gripsrud, Jostein
Media blotter seg. Dagens Næringsliv. 1999-05-08.

54
Gripsrud, Jostein
Mediekultur, mediesamfunn. - Universitetsforlaget 333 s. Oslo 1999. ISBN
82-00-42710-2

55
Gripsrud, Jostein
Medier og demokrati: Public service og alt det andre. 1999. Københavns
universitet Inst. for film- og medievidenskab, desember -99.

56
Gripsrud, Jostein
Mediesamfunnet i skolen, skolen i mediesamfunnet. 1999. Etterutdanningskurs
for lærere, Høgskolen i Bergen, 2. desember 1999.

57
Gripsrud, Jostein
Meget viktig? Dagens Næringsliv. 1999-01-30.

58
Gripsrud, Jostein
Men vår neger er ok. Dagens Næringsliv. 1999-09-11.

59
Gripsrud, Jostein
Nåla i høystakken. Dagens Næringsliv. 1999-06-05.

60
Gripsrud, Jostein
Om allmennkringkasting. 1999. TV2, 20. mai 1999.

61
Gripsrud, Jostein
Pengestjernene. Dagens Næringsliv. 1999-10-09.

62
Gripsrud, Jostein
Scholars, journalism, television. Notes on some conditions for
mediation and intervention. Television and common knowledge. Red. Gripsrud,
Jostein. Routledge 34 - 52 London 1999. ISBN 0-415-18929-2

63
Gripsrud, Jostein
Sutdenters musikksmak. 1999. NRK, 2. september 1999.

64
Gripsrud, Jostein
Symbolsk makt. 1999. Symbolsk makt i Norge. Oslo, 4. mars 1999.

65
Gripsrud, Jostein
Såpene våre. Dagens Næringsliv. 1999-02-27.

66
Gripsrud, Jostein
Ta den breda vägen til toppen. Dagens Nyheter. 1999-11-05.

67
Gripsrud, Jostein
Ukepressens kulturelle og samfunnsmessige betydning. - Foreningen Norsk
ukepresse 60 s. Oslo 1999.

68
Gripsrud, Jostein
Unnselige perler. Dagens Næringsliv. 1999-12-04.

69
Gripsrud, Jostein
Uten pausesignal. Dagens Næringsliv. 1999-01-02.

70
Gripsrud, Jostein
Verdens undergang. Dagens Næringsliv. 1999-12-31.

71
Grønnestad, Dag
Cinema inferno. 1999. Bergen, Studentersamfunnet, 23. september 1999.

72
Grønnestad, Dag
Distribusjon og markedsføring av norske fonogrammer i de smale
genrene. - Arbeidsnotat. - Norsk kulturråd 29, 86 s. Oslo 1999. ISBN
82-7081-067-3

73
Grønnestad, Dag
Filmindustri eller kinosystem. Myten om kommunaliseringens
konsekvenser for norsk filmproduksjon. 1999. Norsk medieforskerlags
vårkonferanse. Oslo, 10.-12. mai 1999.

74
Grønnestad, Dag
Filmsex til debatt. Bergens tidende. 1999-01-29.

75
Grønnestad, Dag
Fiskvik kuppet showet. Dagens næringsliv. 1999-04-21.

76
Grønnestad, Dag
Himmelsk jukebox. Dagens næringsliv. 1999-05-28.

77
Grønnestad, Dag
Intervjuer i "Mediefokus", undervisningsfjernsynsprogrammer og
-videoer. 1999. 15.09.99, 22.09.99, 29.09.99, 06.10.99.

78
Grønnestad, Dag
Klassisk på kreditt. Dagens næringsliv. 1999-09-24.

79
Grønnestad, Dag
Norway. Legal guide to audiovisual media in Europe. Red. Aas, Nils Klevjer;
Nikoltchev, Susanne. Council of Europe 86 - 90 Strasbourg 1999. ISBN
92-871-4161-4

80
Grønnestad, Dag
Om rapporten "Distribusjon og markedsføring av norske fonogrammer i  de
smale genrene". 1999. Norsk kulturråds seminar om smale fonogrammer. Oslo,
15. april 1999.

81
Grønnestad, Dag
To be or on the net to be. Om musikkalbum, Internett og bundling av
kulturvarer. 1999. 14:e nordiska konferensen för medie- och
kommunikationsforskning. Kungälv, 14.-17. august 1999.

82
Grønnestad, Dag
Uten berettigelse. Dagens næringsliv. 1999-06-18.

83
Hausken, Liv
Dokumentarfilm. Medievitenskap 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. Red.
Hausken, Liv; Larsen, Peter. Fagbokforlaget 2, 205 - 221 Bergen 1999. ISBN
82-7674-448-6

84
Hausken, Liv
Fortellinger. Medievitenskap 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. Red.
Hausken, Liv; Larsen, Peter. Fagbokforlaget 2, 53 - 75 Bergen 1999. ISBN
82-7674-448-6

85
Hausken, Liv
Om det utidige : medieanalytiske undersøkelser av fotografi,
fortelling og stillbildefilm. - Dr.art. - Rapport. - Institutt for
medievitenskap 38, IV, 381 s. Bergen 1999-01-22. ISBN 82-578-0387-1

86
Helland, Knut
Fra filmavis til Vestlandsrevy - nyhetsinstitusjonens regionale
ansikt. 1999. NRK-Hordaland, 06.05.99.

87
Helland, Knut
News production research, textual claims and the negative reference  system
of television news. 1999. Challenges for news production research,
International   association of mass communication research. Leipzig,
28.07.99.

88
Helland, Knut
Nyhetsinstitusjonens tekster. Medievitenskap 2: Medier - tekstteori og
tekstanalyse. Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter. Fagbokforlaget 2, 189 -
205 Bergen 1999. ISBN 82-7674-448-6

89
Helland, Knut
Om intervjuer og observasjon. 1999. Høgskolesenteret i Stavanger, 16.02.99.

90
Helland, Knut
TV-nyhetene - fortellinger fra virkeligheten? 1999. Fagbokforlaget i
Trondheim (13.04.99) og Oslo (14.04.99).

91
Helland, Knut
TV-nyheter - først og fremst for å underholde? 1999. Studentersamfunnet i
Bergen, 11.03.99.

92
Johansen, Anders
Credibility and media development. Television and common knowledge. Red.
Gripsrud, Jostein. Routledge 159 - 172 London 1999. ISBN 0-415-18929-2

93
Johansen, Anders
Medievitenskap bind 4: Medier - kultur og samfunn. - Medievitenskap. -
Fagbokforlaget 4, 273 s. Bergen 1999. ISBN 82-7674-450-8

94
Johansen, Anders
Særoppgave, Livssyn. - Spartacus forlag 111 s. Oslo 1999. ISBN 82-430-0157-3

95
Johansen, Anders
Tid - linie, cirkel eller punkt? Nul til fjorten. Pedagogisk tidsskrift
for daginstitutioner og klubber. 1, 69 - 75 1999.

96
Johansen, Anders
Tid - linje, sirkel eller punkt. Barnehagefolk. 1, 8 - 18 1999. ISSN
1500-6905

97
Kjeldsen, Jens E.
Debat og argumentation. 1999. Retorikkseminar for forskere ved Institutt
for   samfunnsmedisinske fag. Bergen, 17.06.99.

98
Kjeldsen, Jens E.
Hagens demagogi - igjen. Dagbladet. 1999-09-06.

99
Kjeldsen, Jens E.
Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm. Et eksempel på
retorisk analyse af visuel politisk retorik. 1999. 14:e nordiska konferensen
för medie- och   kommunikationsforskning. Kungälv, 14.-17. august 1999.

100
Kjeldsen, Jens E.
Intervju i Brennpunkt-dokumentaren "Taushet er gull", om retorikk i
utdannelsessystemet. 1999. NRK1, 15.12.99.

101
Kjeldsen, Jens E.
Intervju om politisk retorikk og valgkamp. 1999. Bergen, høsten 1999.

102
Kjeldsen, Jens E.
Intervju om å vinne og tape politiske debatter. 1999. NRKP2, 26.08.99.

103
Kjeldsen, Jens E.
Kulturformidling i kommunene. Media, markedsføring og hensigtsmessig
kommunikasjon. 1999. Foredrag for Loddefjord kulturkontor. Bergen, 13.04.99.

104
Kjeldsen, Jens E.
Mytologisk tro på bildets makt. Bergens tidende. 1999-09-24.

105
Kjeldsen, Jens E.
Retorikken i avisens holdningsgenre. Et retorisk blik på "Leder" og
"Innblikk" i Bergens Tidende. 1999. Seminar for ledergruppen i Bergens
Tidende. Bergen, 01.11.99.

106
Kjeldsen, Jens E.
Retorikken i Norge. 1999. 1. skandinaviske konferanse i retorikk. Örebro,
24.-26.09.99.

107
Kjeldsen, Jens E.
Retorikken i Norge - et retorisk øy-rike. Rhetorica Scandinavica. 12, 63 -
72 1999.

108
Kjeldsen, Jens E.
Säg det som det er! RetorikMagasinet. 2, 20 - 23 1999.

109
Kjeldsen, Jens E.
Visual rhetoric. From elocutio to inventio. Proceedings of the fourth
international conference of the international society for the study of
argumentation. Red. Blair, J. Anthony; van Eemeren, Frans H.;
Grootendorst, Rob. SIC SAT 455 - 461 Amsterdam 1999. The fourth
international conference of the international   society for the study of
argumentation. Amsterdam, 1999.

110
Kjeldsen, Jens E.
Visual rhetoric. From elocutio to inventio. - Arbeidsnotater. -
Universitetet i Bergen, Institutt for medievitenskap 34, 30 s. Bergen 1999.
ISBN 82-578-0396-0

111
Kjeldsen, Jens E.
Visuel politisk epideiktik. 1999. 1. skandinaviske konferanse i retorikk.
Örebro, 24.-26.09.99.

112
Kolbjørnsen, Tone Kristine
Melodrama. Medievitenskap 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. Red.
Hausken, Liv; Larsen, Peter. Fagbokforlaget 2, 171 - 189 Bergen 1999. ISBN
82-7674-448-6

113
Larsen, Leif Ove
Film og kino : institusjoner og historie. Medievitenskap 1: Medier -
institusjoner og historie. Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter.
Fagbokforlaget 173 - 192 Bergen 1999. ISBN 82-7674-447-8

114
Larsen, Leif Ove
Moderniseringsmoro : romantiske komedier i norsk film 1950-1965 :
sjangeren, publikum, sosialhistorien. - Dr.art. - Rapport. - Institutt for
medievitenskap 42, 3610 s., 15 pl. 1999-02-15. ISBN 82-578-0397-9

115
Larsen, Peter
Absolutt musikk. Bergens Tidende. 1999-05-28.

116
Larsen, Peter
Anmeldelse av Hillevi Ganetz: Hennes Röster. Young, Nordic journal of youth
research. 7: 3, 57 - 58 1999. ISSN 1103-3088

117
Larsen, Peter
«Aviskultur». Morgenbladet. 1999-02-26.

118
Larsen, Peter
«Avskjed med en kulturinstitusjon». «Avskjed med en kulturinstitusjon».
1999-01-15.

119
Larsen, Peter
Billedanalyse og billedspråk. Medievitenskap 2: Medier - tekstteori og
tekstanalyse. Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter. Fagbokforlaget 2, 75 - 111
Bergen 1999. ISBN 82-7674-448-6

120
Larsen, Peter
Billedmedienes fortellinger. Medievitenskap 2: Medier - tekstteori og
tekstanalyse. Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter. Fagbokforlaget 2, 139 -
171 Bergen 1999. ISBN 82-7674-448-6

121
Larsen, Peter
By-musik. Refleksioner omkring en bindestreg. Byens konkyliesang. Red.
Lauridsen, Palle Schantz. Spring 21 - 31 København 1999. ISBN 87-90326-20-2

122
Larsen, Peter
«De nervøse froskene». Morgenbladet. 1999-04-09.

123
Larsen, Peter
Design og smak. 1999. Seminar ved Kunstindustrimuseet. Bergen, 20.03.1999.

124
Larsen, Peter
Dobbeltblikket. Bergens Tidende. 1999-12-04.

125
Larsen, Peter
En klassiker innen samtidsmusikken. Bergens Tidende. 1999-11-11.

126
Larsen, Peter
En udelt fornøyelse. Bergens Tidende. 1999-10-09.

127
Larsen, Peter
Flott bursdag for BIT 20. Bergens Tidende. 1999-04-25.

128
Larsen, Peter
Flott Young-debut. Bergens Tidende. 1999-09-11.

129
Larsen, Peter
Fremragende tolkning. Bergens Tidende. 1999-11-14.

130
Larsen, Peter
Genrer og formater. Medievitenskap 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse.
Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter. Fagbokforlaget 2, 31 - 53 Bergen 1999.
ISBN 82-7674-448-6

131
Larsen, Peter
Goethe forklart for barn. Bergens Tidende. 1999-05-29.

132
Larsen, Peter
I første divisjon. Bergens Tidende. 1999-04-10.

133
Larsen, Peter
Imaginary spaces. Television, technology and everyday consciousness.
Television and common knowledge. Red. Gripsrud, Jostein. Routledge 108 -
121 London 1999. ISBN 0-415-18929-2

134
Larsen, Peter
Innledning. Medievitenskap 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. Red.
Hausken, Liv; Larsen, Peter. Fagbokforlaget 2, 9 - 15 Bergen 1999. ISBN
82-7674-448-6

135
Larsen, Peter
Klassikeren: Introduktion. Rhetorica Scandinavica. 12, 4 - 6 1999. ISSN
1397-0534

136
Larsen, Peter
Kunst og globalisering. 1999. Seminar Next stop Lofoten. Henningsvær,
27.06.1999.

137
Larsen, Peter
Liten fotografihistorie. Bergens Tidende. 1999-05-29.

138
Larsen, Peter
Macbeth, en blandet fornøyelse. Bergens Tidende. 1999-08-15.

139
Larsen, Peter
Medier og tekster. Medievitenskap 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. Red.
Hausken, Liv; Larsen, Peter. Fagbokforlaget 2, 15 - 31 Bergen 1999. ISBN
82-7674-448-6

140
Larsen, Peter
Musikalsk galskap. Bergens Tidende. 1999-01-16.

141
Larsen, Peter
Musikalsk identitet. Bergens Tidende. 1999-05-03.

142
Larsen, Peter
Musikalsk matematikk. Bergens Tidende. 1999-10-26.

143
Larsen, Peter
Musikalsk offentlighed. Brudstykker af musikkritikkens historie. -
Arbeidsnotater. - Universitetet i Bergen, Institutt for medievitenskap 38,
31 s. Bergen 1999.

144
Larsen, Peter
Musikalsk prosa. Bergens Tidende. 1999-03-27.

145
Larsen, Peter
Musikk for neste årtusen. Bergens Tidende. 1999-11-08.

146
Larsen, Peter
Musikktime. Bergens Tidende. 1999-05-20.

147
Larsen, Peter
«Nasjonalt karaktersystem og lokale karaktertradisjoner». Bergens Tidende.
1999-07-16.

148
Larsen, Peter
«NKF's CD-udgivelser 1998». Årbok for norsk samtidsmusikk 1998. Red.
Kolberg, Kåre. Norsk Komponistforening 175 - 180 Oslo 1999.

149
Larsen, Peter
Nye veier med Årstad kirkekor. Bergens Tidende. 1999-12-08.

150
Larsen, Peter
Når det kommer til stykket. Bergens Tidende. 1999-11-14.

151
Larsen, Peter
Når tiden sprenges. Bergens Tidende. 1999-05-31.

152
Larsen, Peter
Omkring Schönberg. Bergens Tidende. 1999-09-17.

153
Larsen, Peter
Reading the city, reading the film. 1999. International research seminar and
lecture series on   Representations of metropolitan life in contemporary
Indian  film: Bombay, Calcutta, Madras. København, 20.09.1999.

154
Larsen, Peter
Rejser. Å være i en verden som karakteriseres som global. Red. Vaa, Aaslaug.
Vågan kommune 44 - 50 Vågan 1999.

155
Larsen, Peter
«Retorikkens død». Morgenbladet. 1999-02-05.

156
Larsen, Peter
Samspill: Tekst, musikk og levende bilder. Medievitenskap 2: Medier -
tekstteori og tekstanalyse. Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter.
Fagbokforlaget 2, 111 - 139 Bergen 1999. ISBN 82-7674-448-6

157
Larsen, Peter
Science-fictionfilmens rum. 1999. Bergen arkitektshøgskole, BAS, Bergen,
11.02.1999.

158
Larsen, Peter
Skeivt, utilpasset og dunkelt. Bergens tidende, Tid og sted. 1999-02-18.

159
Larsen, Peter
Snehvit og musikkfabrikken. Bergens Tidende. 1999-05-31.

160
Larsen, Peter
Strykerfest. Bergens Tidende. 1999-02-24.

161
Larsen, Peter
Tanke og realisering. Bergens Tidende. 1999-05-27.

162
Larsen, Peter
Tekst/billede-forholdet i film. 1999. Skriften i bildet, bildet i skriften.
Nasjonalt   forskerutdanningskurs, Norges forskningsråd. Røros,
21.-24.11.1999.

163
Larsen, Peter
Tosca hundre år etter. Bergens Tidende. 1999-02-27.

164
Larsen, Peter
Var TV-aksjonen en formidlingssuksess? Mediekommentar. Amnesty Nytt. 5, 1 -
2 1999.

165
Larsen, Peter
Ved første og andre ørekast. Bergens Tidende. 1999-05-25.

166
Larsen, Peter
Vellykket med årets festspillmusiker. Bergens Tidende. 1999-05-26.

167
Larsen, Peter
Vennlig blåsemuskk. Bergens Tidende. 1999-03-20.

168
Larsen, Peter
Wagner Light. Bergens Tidende. 1999-05-30.

169
Larsen, Peter
Writing about photographs. Symbolic imprints. Essays on photography and
visual culture. Red. Bertelsen, Lars Kiel; Gade, Rune; Sandbye, Mette.
Aarhus University press 17 - 30 Aarhus 1999. ISBN 87-7288-787-7

170
Tveiten, Oddgeir; Larsen, John Aggergaard
Fragmenter: Sammenlignende kommentarer til de tre medieforløb. Bosniske
krigsflyktninger i mediebildet. Nordiske perspektiver. Red. Tveiten,
Oddgeir. Nordisk Ministerråd 2, 167 - 185 København 1999. ISBN 92-893-0272-0
ISSN 0903-7004

171
Tveiten, Oddgeir; Björk, Sverker
Media og meninger: Punktbelysning av nordisk flyktningpolitikk på
1990-tallet. Bosniske krigsflyktninger i mediebildet. Nordiske perspektiver.
Red. Tveiten, Oddgeir. Nordisk Ministerråd 2, 15 - 27 København 1999. ISBN
92-893-0272-0 ISSN 0903-7004

172
Østbye, Helge
Barn og medier. Medievitenskap bind 3: Medier og brukere. Red. Hausken, Liv;
Larsen, Peter; Gentikow, Barbara. Fagbokforlaget 3, 125 - 135 Bergen 1999.
ISBN 82-7674-449-4

173
Østbye, Helge
Medienes dagsorden - og publikums. Medievitenskap bind 3: Medier og brukere.
Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter; Gentikow, Barbara. Fagbokforlaget 3,
69 - 78 Bergen 1999. ISBN 82-7674-449-4

174
Østbye, Helge
Mediepolitikk. Medievitenskap 1: Medier - institusjoner og historie. Red.
Hausken, Liv; Larsen, Peter. Fagbokforlaget 1, 73 - 99 Bergen 1999. ISBN
82-7674-447-8

175
Østbye, Helge
Norsk mediestruktur i dag. Medievitenskap 1: Medier - institusjoner og
historie. Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter. Fagbokforlaget 1, 99 - 115
Bergen 1999. ISBN 82-7674-447-8

176
Østbye, Helge
Paul F. Lazarsfeld og teorien om opinionslederskap. Medievitenskap bind 3:
Medier og brukere. Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter; Gentikow, Barbara.
Fagbokforlaget 3, 45 - 53 Bergen 1999. ISBN 82-7674-449-4

177
Østbye, Helge
Publikumsmålinger. Medievitenskap bind 3: Medier og brukere. Red. Hausken,
 Liv; Larsen, Peter; Gentikow, Barbara. Fagbokforlaget 3, 83 - 101 Bergen
1999. ISBN 82-7674-449-4

178
Østbye, Helge
"Uses and gratifications" - tankegang og funn. Medievitenskap bind 3: Medier
og brukere. Red. Hausken, Liv; Larsen, Peter; Gentikow, Barbara.
Fagbokforlaget 3, 61 - 69 Bergen 1999. ISBN 82-7674-449-4

179
Østbye, Helge
Vold. Medievitenskap bind 3: Medier og brukere. Red. Hausken, Liv; Larsen,
Peter; Gentikow, Barbara. Fagbokforlaget 3, 135 - 157 Bergen 1999. ISBN
82-7674-449-4


<- forrigeinnholdneste ->